Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
MVU-3101
Genel Muhasebe I
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
MVU-3103
Ticari İşletme Belgeleri
Zorunlu 1,5 3 Yazdır
MVU-3105
Genel Ekonomi
Zorunlu 3 3 Yazdır
MVU-3107
Genel İşletme
Zorunlu 3 4 Yazdır
MVU-3109
Genel Hukuk Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
MVU-3111
Ofis Programları
Zorunlu 2 3 Yazdır
MVU-3113
Muhasebe Meslek Mevzuatı ve Meslek Etiği
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
MVU-3115
Ticari Matematik
Zorunlu 2 3 Yazdır
MVU-3117
Vergi Hukuku
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,5030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
MVU-3102
Genel Muhasebe II
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
MVU-3104
Bilgisayarlı Muhasebe I
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
MVU-3106
Türk Vergi Sistemi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
MVU-3108
Maliyet Muhasebesi
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
MVU-3110
Muhasebe Uygulamaları
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
MVU-3112
Finansal Yönetim
Zorunlu 3 3 Yazdır
MVU-3114
Ticaret Hukuku
Zorunlu 2 2 Yazdır
MVU-3150
İnşaat Muhasebesi
Seçmeli 3 3 Yazdır
MVU-3152
Muhasebe Denetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
MVU-3154
Muhasebe Bilgi Sistemi
Seçmeli 3 3 Yazdır
MVU-3156
İstatistik
Seçmeli 3 3 Yazdır
MVU-3158
Bankacılık ve Sigortacılık
Seçmeli 3 3 Yazdır
MVU-3160
Muhasebe Standartları
Seçmeli 3 3 Yazdır
MVU-3162
Girişimcilik
Seçmeli 3 3 Yazdır
MVU-3164
Pazarlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
MVU-3166
Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı26,5030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
MVU-3201
Şirketler Muhasebesi
Zorunlu 3 5 Yazdır
MVU-3203
Mali Tablolar Analizi
Zorunlu 3 4 Yazdır
MVU-3205
Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
MVU-3207
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Zorunlu 3 4 Yazdır
MVU-3209
Yönetim Muhasebesi
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
MVU-3251
Konaklama Muhasebesi
Seçmeli 3 3 Yazdır
MVU-3253
Bilgisayarlı Muhasebe II
Seçmeli 3 3 Yazdır
MVU-3255
Banka ve Sigorta Muhasebesi
Seçmeli 3 3 Yazdır
MVU-3257
Maliyet Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
MVU-3259
Finansal Yatırım Araçları
Seçmeli 3 3 Yazdır
MVU-3261
Elektronik Ticaret
Seçmeli 3 3 Yazdır
MVU-3263
Sermaye Piyasaları
Seçmeli 3 3 Yazdır
MVU-3265
Borçlar Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
MVU-3267
Kamu Maliyesi
Seçmeli 3 3 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5034,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3020
İşletmede Mesleki Eğitim
Zorunlu 20 20 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı32,0032,00
Toplam103,50126,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Eğirdir Meslek Yüksekokulu
BYA-801
Etkili ve Güzel Konuşma
Seçmeli 2 3 Yazdır
GDA-801
Yöresel ve Fonksiyonel Gıdalar
Seçmeli 2 3 Yazdır
IKY-805
CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
PSB-801
Ekoturizm
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. İbrahim DEMİRTAŞ  
e-mail : ibrahimdemirtas@isparta.edu.tr  
Telefon : +90-246-311 66 61  
Fax : +90-246-311 63 94  
AKTS Koordinatörü :  
e-mail : ibrahimdemirtas@isparta.edu.tr  
Telefon : +90-246-311 66 61  
Fax : +90-246-311 63 94  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Yazla Mah. Eski Hükümet Binası PK 32500 Eğirdir-ISPARTA - TÜRKİYE  
Genel Bilgi : Programın amacı; işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmektir.  
Edinilen Ünvan : Muhasebe Meslek Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Aday öğrenciler lise diploması ile YGS ve LYS merkezi sınavlardan aldıkları puanla ÖSYM tarafaından yerleştirilir. Lise Diploması Merkezi olarak  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Bölüm mezunları dikey geçiş sınavında başarılı olmak koşuluyla örgün öğretimde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme bölümlerine, ilgili fakültelerin muhasebe öğretmenliği bölümlerine; sınavsız olarak da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine dikey geçiş yapabilirler.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Programın hedefi; işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunlarımız, işletmelerin muhasebe departmanlarında çalışarak iş hayatında istihdam edilmektedirler. diğer taraftan Açık öğretim okuyarak Lisans diplomasına sahip olmaktadır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Bölüm mezunları dikey geçiş sınavı ile fakültelerin İşletme Bölümlerine, Muhasebe Öğretmenliği bölümlerine yerleşmeye hak kazanabilirler.  
Programın Amaçları : Teorik ve uygulamalı eğitim sonucu öğrencilerimiz; 1.Bir işyerine bağlı veya kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra edebilecek veya kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı verebilecek, 2.İşletmelerde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluk üstlenebilecek, 3.Muhasebe alanındaki temel ilke ve kavramlarına hakim, hukuki sorumluluklarını bilen ve meslek ahlakına sahip, 4.Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilen, 5.Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilen, 6.Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilen, bilgi depolayabilen, 7.Ticari belgeleri tanıyabilen, düzenleyebilen ve saklayabilen, 8.Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilen, 9.Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları bilen, 10.Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilecek, 11.Teorik ve uygulamalı eğitimin ardından yaptığı zorunlu staj uygulamalarıyla, finans sektörünün ara eleman ihtiyacını karşılayabilecek hale gelecektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. %40 vize, %60 final.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü staj yapmak  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Teorik dersler anlatım ve ders notu ile, Uygulamalı dersler ise, bilgisayar başında yapılmaktadır.