Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
BYA-3101
Ticari Matematik
Zorunlu 2 3 Yazdır
BYA-3103
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
Zorunlu 3 3 Yazdır
BYA-3105
Yönetici Asistanlığı
Zorunlu 3 3 Yazdır
BYA-3107
Etkili ve Güzel Konuşma
Zorunlu 3 3 Yazdır
BYA-3109
Genel Ekonomi
Zorunlu 3 4 Yazdır
BYA-3111
Genel İşletme
Zorunlu 3 4 Yazdır
BYA-3113
Genel Muhasebe
Zorunlu 4 4 Yazdır
BYA-3115
Genel Hukuk Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
BYA-3117
Ticari Belgeler
Zorunlu 1,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
BYA-3102
Dosyalama ve Arşivleme
Zorunlu 3 4 Yazdır
BYA-3104
Büro Yönetimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
BYA-3106
Mesleki Yazışma ve Raporlama Teknikleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
BYA-3108
Klavye Teknikleri
Zorunlu 4 4 Yazdır
BYA-3110
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Zorunlu 2 3 Yazdır
BYA-3112
Pazarlama Yönetimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
BYA-3114
Girişimcilik
Zorunlu 3 3 Yazdır
BYA-3150
Kriz ve Stres Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-3152
İnsan Kaynakları Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-3154
Stratejik Yönetim
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-3156
Sağlık Hizmetleri Pazarlaması
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-3158
Sunu Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-3160
Toplantı Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-3162
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-3164
Örnek Olay Analizi
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
BYA-3201
Sektör Uygulamaları
Zorunlu 3 3 Yazdır
BYA-3203
Kamu ve Özel Kesim Yapısı
Zorunlu 3 3 Yazdır
BYA-3205
Medya ve İletişim
Zorunlu 3 3 Yazdır
BYA-3207
Protokol Yönetimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
BYA-3209
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
BYA-3211
Meslek Etiği
Zorunlu 3 3 Yazdır
BYA-3213
Hastane Yönetimi ve Organizasyon
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
BYA-3251
Yönetim ve Organizasyon
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-3253
Tıbbi Sekreterlik
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-3255
Zaman Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-3257
Psikolojiye Giriş
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-3259
Sosyal Sorumluluk Projesi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-3261
Toplam Kalite Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-3263
Halkla İlişkiler
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-3265
İleri Klavye Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-3267
Hastane Otomasyonu
Seçmeli 3 3 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı29,0034,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3020
İşletmede Mesleki Eğitim
Zorunlu 20 20 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı32,0032,00
Toplam112,50126,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Eğirdir Meslek Yüksekokulu
BYA-801
Etkili ve Güzel Konuşma
Seçmeli 2 3 Yazdır
GDA-801
Yöresel ve Fonksiyonel Gıdalar
Seçmeli 2 3 Yazdır
IKY-805
CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
PSB-801
Ekoturizm
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi MERVE PAÇACI  
e-mail : mervepacaci@isparta.edu.tr  
Telefon : 0-246-311 66 61  
Fax : 0-246-311 63 94  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi MERVE PAÇACI  
e-mail : mervepacaci@isparta.edu.tr  
Telefon : 0-246-311 66 61  
Fax : 0-246-311 63 94  
Adres : ISUBÜ Eğirdir Meslek Yüksekokulu Yazla Mah. Eski Hükümet Binası PK 32500 Eğirdir-ISPARTA - TÜRKİYE  
Genel Bilgi : ISUBÜ Eğirdir Meslek Yüksekokulu YÖK Genel Kurulunun 06.02.1995 tarihli kararıyla açılmıştır.  
Edinilen Ünvan : Büro Yönetimi Meslek Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Lise diploması. Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavında başarılı olmak.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Daha önce eğitim gördükleri programdan yatay geçiş yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden ders kredilerinin denk olması durumunda muaf tutulurlar.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : 1. Mesleki alanda her türlü iş yazılarını hazırlama becerisine sahip olmak 2. Orta düzeyde mesleki İngilizce kullanım becerisine sahip olmak 3. Bürolarda toplantı organizasyonunu yapabilme becerisine sahip olmak 4. İşletmelerde yöneticilerinin iç ve dış iş gezilerini tertip edebilme yeteneğine sahip olmak 5. Bürolarda bilgisayarda Office programlarını iyi derecede kullanma becerisine sahip olmak 6. Bilgiyi toplayıp analiz etme ve sunabilme becerisine sahip olmak 7. Dosyalama ve arşivleme tekniklerini iyi derecede bilmek ve uygulayabilmek 8. Yetki devri çerçevesinde bağımsız karar alabilen ve uygulayabilen 9. Bürolarda kullanılabilecek ön muhasebe bilgisine sahip olmak 10. Büro ortamında mesleki ve ticari alanda belge ve bilgi kullanımına sahip olmak, 11. İşletmenin iç ve dış hedef kitlesiyle iyi iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 12. Bürolardaki her türlü makineleri kullanma yeteneğine sahip olmak 13. Büro dizaynı ve ergonomi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olmak. 14. Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunlar , işletmelerin satın alma, üretim, pazarlama ve muhasebe departmanlarında, bankalarda ve kamu kurumlarında iş bulabilmektedir.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Bölüm mezunları dikey geçiş sınavı ile fakültelerin Büro Yönetimi Öğretmeliği Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İşletme Bilgi Yönetimi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yönetim Bilişim Sistemleri Reklamcılık ve Halkla İlişkiler bölümlerine yerleşmeye hak kazanabilirler. Ayrıca, sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine devam edebilirler.  
Programın Amaçları : Programın amacı, kamu ve özel sektör işletmelerine büro meslek elemanı yetiştirmektir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca temel sekreterlik bilgi ve becerileri yanında teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ile Yönetici Sekreteri unvanı verilmektedir. Bölümün Temel amacı, mezunların özel sektör ve kamu kurumları bürolarında, istihdam edilme düzeylerine katkıda bulunmaktır  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : ISUBÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. %40 vize, %60 final  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü staj yapmak  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : 1. Derse dayalı yöntem 2. Probleme dayalı yöntem 3. Görsel ve uygulamalı yöntem 4. Tartışmaya dayalı yöntem gibi ders işleme metodları uygulanmaktadır. Bu yöntemler kendi içlerinde laboratuar çalışmaları, uygulamalar, proje çalışmaları ve teknik gezilerle desteklenmektedir.