Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
TRM-3101
Önbüro Hizmetleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
TRM-3103
Genel Turizm
Zorunlu 3 3 Yazdır
TRM-3105
Kat Hizmetleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
TRM-3107
Turizm Ekonomisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
TRM-3109
Yiyecek İçecek Servisi I
Zorunlu 3 3 Yazdır
TRM-3111
Önbüroda Vardiya İşlemleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
TRM-3113
İşçi Sağlığı Güvenliği ve Mevzuatı
Zorunlu 3 3 Yazdır
TRM-3115
Konukla İletişim
Zorunlu 2 2 Yazdır
TRM-3117
Mesleki Yabancı Dil I
Zorunlu 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı30,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
TRM-3102
Önbüroda Oda İşlemleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
TRM-3104
Otel İşletmeciliği
Zorunlu 3 4 Yazdır
TRM-3106
Yiyecek İçecek Servisi II
Zorunlu 3 3 Yazdır
TRM-3108
Konuk Giriş Çıkış İşlemleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
TRM-3110
Otelcilik ve Otomasyon Sistemleri I
Zorunlu 4 5 Yazdır
TRM-3112
Mesleki Yabancı Dil II
Zorunlu 3 3 Yazdır
TRM-3150
Turizmde İnsan Kaynakları
Seçmeli 3 3 Yazdır
TRM-3152
Genel Alan Kontrolü
Seçmeli 3 3 Yazdır
TRM-3154
Otel İşletmelerinde Maliyet Kontrolü
Seçmeli 3 3 Yazdır
TRM-3156
İkinci Yabancı Dil I
Seçmeli 3 3 Yazdır
TRM-3158
Turizm Mevzuatı
Seçmeli 3 3 Yazdır
TRM-3160
Kat Kontrolü
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı28,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
TRM-3201
Turizm Pazarlaması
Zorunlu 3 3 Yazdır
TRM-3203
Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acentacılığı
Zorunlu 3 4 Yazdır
TRM-3205
Otelcilik ve Otomasyon Sistemleri II
Zorunlu 4 5 Yazdır
TRM-3207
Turizm Coğrafyası
Zorunlu 3 3 Yazdır
TRM-3209
Kongre Seminer Organizasyonu
Zorunlu 3 3 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
TRM-3251
Turizmde Bilgi Teknolojileri
Seçmeli 3 3 Yazdır
TRM-3253
Kalite Yönetim Sistemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
TRM-3255
Menü Planlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
TRM-3257
İkinci Yabancı Dil II
Seçmeli 3 3 Yazdır
TRM-3259
Meslek Etiği
Seçmeli 3 3 Yazdır
TRM-3261
Önbüroda Raporlama İşlemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3010
İşletmede Mesleki Eğitim
Zorunlu 15 15 Yazdır
MYO-3014
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0031,00
Toplam108,00121,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Eğirdir Meslek Yüksekokulu
BYA-801
Etkili ve Güzel Konuşma
Seçmeli 2 3 Yazdır
GDA-801
Yöresel ve Fonksiyonel Gıdalar
Seçmeli 2 3 Yazdır
IKY-805
CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
PSB-801
Ekoturizm
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. HÜSEYİN DUMAN  
e-mail : huseyinduman@isparta.edu.tr  
Telefon : 02463116661  
Fax : 02463116394  
AKTS Koordinatörü :  
e-mail : huseyinduman@isparta.edu.tr  
Telefon : 02463116661  
Fax : 02463116394  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Yazla Mah. Eski Hükümet Binası PK 32500 Eğirdir-ISPARTA - TÜRKİYE  
Genel Bilgi : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu YÖK Genel Kurulunun 06.02.1995 tarihli kararıyla açılmıştır. 1995–1996 Öğretim Yılında İktisadi ve İdari Programlar Bölümü "Turizm ve Otelcilik" Programına Ek Kontenjan ile 43 öğrenci alınarak Eğitim ve Öğretim başlamıştır. Turizm ve konaklama sektöründe hizmet üretim süreçlerinde görev alabilecek ve yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı da eğitim süresi 2 yıldır. İki yıl süresinde dört dönemde öğrenciler yiyecek içecek ve mutfak ile ön büro kat bölümlerinin derslerinin yanında yabancı dil iletişim ticari matematik gibi dersleri almaktadırlar.  
Edinilen Ünvan : Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Öğrenciler, Lise Diploması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme Sınavı sonucuna göre kayıt hakkı kazanmaktadırlar. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Ağırlama Hizmetleri Programına yapılan yatay geçiş başvuruları “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre değerlendirilmektedir. Yurt İçi üniversitelerden geçişler için; • Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir dönem öğrenim görmek. • Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak. • 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak. • Disiplin cezası almamış olmak. Yurt Dışı Üniversitelerden Geçişler İçin; • Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından tanınan bir üniversitede öğrenim görmek. • Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı (iki dönem) öğrenim görmek. • Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak. • 100 üzerinden az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak. • Disiplin cezası almamış olmak.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Türkiye ve dünya turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu, Otel işletmeciliği alanında gerekli olan tüm teorik ve sektörel deneyime sahip, mesleğinin gerektirdiği düzeyde en az iki yabancı dile hakim, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, karar verebilme ve uygulayabilme yeteneğine sahip, dünya turizmindeki en son gelişmeleri yakından izleyen, insani ilişkileri kuvvetli, vizyonu geniş ve sürekli gelişime açık, kaliteli insan gücünü yetiştirmektedir. Öğrenciler, öğrenimleri boyunca Ağırlama Hizmetleri alanının temel ilkelerini ve ağırlama endüstrisi işletmecisi olarak hukuki sorumluluğunu bilmelerinin yanında; • Mesleği ile ilgili mevzuatı takip eden ve ticari belgeleri kullanabilen, • İş hayatında meslek ahlakının önemini bilen, • Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilen, bilgi depolayabilen, depolanmış bilgileri kullanabilen, • Mesleği ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanabilen, • Gıda üretim, tüketim süreçlerindeki işlemleri, teknikleri ve esasları uygulayabilen, • Mesleği ile ilgili temizlik, bakım, muhafaza süreçlerindeki işlemleri, teknikleri ve esasları bilen ve uygulayan, • Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerilerine sahip, • Mesleği ile ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini kullabilen, • Alanı ile ilgili bölümde hizmet üretim, tüketim süreçlerindeki giriş, çıkış, ön muhasebe işlemleri esaslarını bilen ve uygulayan Öğrenciler mezun etmek programın ana hedefini oluşturmaktadır.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Turizm Meslek elemanı turizm ve konaklama sektöründe kaynakları, varlıkları, zamanı, işlemi ve iş gücünü yönetmek konusunda bir iş yerine bağlı olarak yönetime katkı vererek rol üstlenen veya kendi iş yerinde yönetim fonksiyonlarını icra eden kişidir.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Bu programdan mezun olan öğrenciler dikey geçiş sınavı ile fakültelerin turizm ve otel işletmeciliği, konaklama yönetimi ve işletme bölümlerine yerleşmeye hak kazanabilirler. Ayrıca Anadolu Üniversitesi açık Öğretim Fakültesinin işletme, iktisat ve konaklama yönetimi bölümlerine sınavsız dikey geçiş yapabilirler. Bu bölümlerden mezun olan öğrenciler ALES sınavına girerek Lisansüstü eğitime devam edebilirler. Kamu kurum ve bankalarında görev alabilirler. Özel şirketlerin halkla ilişkiler departmanında görev alabilirler.  
Programın Amaçları : Günümüzde turizm sektörü, yabancı dil ve bilgi teknolojilerine hakim, nitelikli, eğitimli insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle mesleki eğitimin önemi giderek artmış ve işletmelerin başarısı iyi yetişmiş, nitelikli insan gücüne bağlı hale gelmiştir. Ağırlama Hizmetleri programında, sektörün gelişmesine katkıda bulunulabilecek mesleki bilgi ve becerisi yüksek, mesleğinin gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerine vakıf, yabancı dil bilen, mesleki sorumluluğunu bilen insan gücü yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu programdan mezun olan öğrencilerin; turizm sektörünün tüm dallarında, turizm kaynaklarını, turizm varlıklarını, zamanı ve iş gücünü yönetme, bir işletmeyi sevk ve idare etme vasıflarına sahip beceri ve vizyon sahibi bireyler olmaları amaçlanmaktadır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Ağırlama Hizmetleri Programı öğrencileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne tabidir.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 60 işgünü staj yapmak  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : 1. Derse dayalı yöntem 2. Probleme dayalı yöntem 3. Görsel ve uygulamalı yöntem 4. Tartışmaya dayalı yöntem gibi ders işleme metodları uygulanmaktadır. Bu yöntemler kendi içlerinde laboratuar çalışmaları, uygulamalar, proje çalışmaları ve teknik gezilerle desteklenmektedir.