TANITIMTeknolojisi Fakültesi mühendislik programlarında okuyan öğrenciler, toplam 8 yarıyıllık eğitim-öğretim süresinin; 7 yarıyılını fakültede 1 yarıyılını ise zorunlu olarak İşyeri Eğitimi adı altında uygulama becerilerini güçlendirmek için endüstri sektöründe tamamlarlar. Bu eğitim müfredatın önemli bir unsurudur.

İşyeri Eğitimi gerçekçi bir modeldir.Dünyada ve Türkiye de çok başarılı uygulamaları vardır.Üniversite-Sanayi işbirliğini ve mezuniyet sonrası işe yerleştirme oranlarını arttıracağı düşünülmektedir.

İşyeri Eğitimi işverenler, öğrenciler ve öğretim üyelerinden oluşan üç ortaklık ile gerçekleşir.


İŞYERİ EĞİTİMİNİN AMACI

Endüstrinin ihtiyaç duyduğu nitelikli mühendisler yetiştirmek. Öğrenciyi gerçek iş hayatına hazırlamak. Mühendis adaylarının işverene tanıtımını sağlamak. Teorik bilgilerini kullanabilme ve uygulamaya aktarabilme becerisini kazandırmak, Mevcut teknolojik gelişmeleri daha yakından tanımalarını sağlamak.


ÖĞRENCİ AÇISINDAN KAZANIMLAR

Endüstrinin ihtiyaç duyduğu nitelikli mühendisler yetiştirmek. Öğrenciyi gerçek iş hayatına hazırlamak. Mühendis adaylarının işverene tanıtımını sağlamak. Teorik bilgilerini kullanabilme ve uygulamaya aktarabilme becerisini kazandırmak, Mevcut teknolojik gelişmeleri daha yakından tanımalarını sağlamak.


İŞVERENE SAĞLAYABİLECEĞİ FAYDALAR

Endüstrinin ihtiyaç duyduğu nitelikli mühendisler yetiştirmek. Öğrenciyi gerçek iş hayatına hazırlamak. Mühendis adaylarının işverene tanıtımını sağlamak. Teorik bilgilerini kullanabilme ve uygulamaya aktarabilme becerisini kazandırmak, Mevcut teknolojik gelişmeleri daha yakından tanımalarını sağlamak.


PROGRAMIN SAĞLAYACAĞI DİĞER YARARLAR

Endüstrinin ihtiyaç duyduğu nitelikli mühendisler yetiştirmek. Öğrenciyi gerçek iş hayatına hazırlamak. Mühendis adaylarının işverene tanıtımını sağlamak. Teorik bilgilerini kullanabilme ve uygulamaya aktarabilme becerisini kazandırmak, Mevcut teknolojik gelişmeleri daha yakından tanımalarını sağlamak.


Adres

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi Batı Yerleşkesi E14 Blok Çünür
Isparta/ TÜRKİYE

Telefon/Fax

Telefon : +90 246 211 14 47

Faks: +90 246 211 19 84

E-Posta: teknoloji@isparta.edu.tr