Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KRY-100
Kariyer Planlama
Zorunlu 1 2 Yazdır
TUİ-103
Turizmde İletişim
Zorunlu 3 5 Yazdır
TUİ-107
İşletme Bilimine Giriş
Zorunlu 3 5 Yazdır
TUİ-109
English Elementary I
Zorunlu 3 5 Yazdır
TUİ-111
Turizme Giriş
Zorunlu 3 5 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
RKR-151
Almanca I
Seçmeli 3 5 Yazdır
RKR-153
Rusça I
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0033,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
RKR-102
Rekreasyon ve Turizm
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUİ-104
Hukukun Temel Kavramları
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUİ-106
Genel Pazarlama
Zorunlu 3 5 Yazdır
TUİ-110
English Elementary II
Zorunlu 3 5 Yazdır
TUİ-116
Konaklama İşletmeciliği
Zorunlu 3 5 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
RKR-150
Almanca II
Seçmeli 3 5 Yazdır
RKR-152
Rusça II
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0033,00
Toplam45,0066,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. FATİH KILINÇ  
e-mail : fatihkilinc@isparta.edu.tr  
Telefon : +90 246 214 71 00  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi AHMET HAYRETTİN TUNCAY  
e-mail : hayrettintuncay@isparta.edu.tr  
Telefon : +90 246 214 71 00  
Fax :  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Altınkum Mah. Kumrular Sok. No:02 Eğirdir/Isparta  
Genel Bilgi : Rekreasyon Yönetimi Bölümü, turizm ve rekreasyon sektörlerinde kariyer yapmayı hedefleyen öğrencilere, bu dinamik endüstrilerin gereksinimlerini anlama, işletme becerilerini mükemmelleştirme ve liderlik kapasitelerini geliştirme fırsatı sunar.  
Edinilen Ünvan : Rekreasyon Yöneticisi  
Yeterlilik Düzeyi : Turizm İşletmeciliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.  
Kabul Koşulları : Fakülteye kabul ve kayıt Yükseköğretim Kanunu ve kuralları çerçevesinde düzenlenir. Öğrenciler, fakülteye Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (YÖS) sonuçlarına göre kabul edilirler. Fakülteye kabul için YKS ve YÖS’den yeterli puanı almış adayların kayıtları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde Üniversite Rektörlüğü’nde yapılır. Kayıt için gerekli belgeler; 1)Lise ve dengi okul diploması, 2)ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Eşdeğer programlardan yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir. Daha önce öğrenim gördüğü yüksek öğretim programında alınan derslere muafiyet imkanı sağlanır. Spor Yönetimi ve Turizmle ilgili önlisans programlarından dikey geçişle öğrenci kabul edilmektedir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Bölümün amacı rekreasyon yönetimi alanında çağdaş, bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörü için nitelikli iş görenler, orta ve üst kademe yönetici adayları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, iki yabancı dil, bilgi teknolojileri, turizm sektörü ve turizm işletmeleri, rekreasyon işletmeleri, modern işletmecilik ve yöneticilik, rekreasyon faaliyetlerinde liderlik ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmaktadır.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Programdan mezun olacak öğrenciler öncelikle almış oldukları eğitim ile rekreasyon işletmeleri başta olmak üzere, diğer turizm işletmeleri içerisinde yer alan ve rekreasyon faaliyetlerini yürütebilecek orta ve üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam olanaklarına sahiptirler. Ayrıca bölüm mezunlarından, Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) yeterli puanı alanlar, kamu kurumlarında da istihdam edilebileceklerdir. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar gerekli koşulları sağlamaları halinde (ALES, YDS, TOEFL gibi) merkezi sınavlardan gerekli puanları almaları, sektör deneyimine sahip olmaları) herhangi bir üniversitenin alanlarıyla ilgili bir programında öğretim elemanı olarak çalışabileceklerdir. Pedagojik formasyonun tamamlanması koşulu ile mezun öğrencilerin öğretmenlik yapma fırsatı da bulunmaktadır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar gerekli koşulları sağlamaları halinde (ALES, YDS, TOEFL gibi merkezi sınavlardan gerekli puanları almaları, sektör deneyimine sahip olmaları) herhangi bir üniversitenin rekreasyon, turizm alanlarıyla ilgili bir programında yüksek lisans ve doktora yapabilecekler, aynı zamanda gerekli koşulları sağlamaları şartıyla öğretim elemanı olarak da çalışabileceklerdir.  
Programın Amaçları : Rekreasyon Yönetimi Bölümü, turizm ve rekreasyon sektörlerinde kariyer yapmayı hedefleyen öğrencilere, bu dinamik endüstrilerin gereksinimlerini anlama, işletme becerilerini mükemmelleştirme ve liderlik kapasitelerini geliştirme fırsatı sunar. Amacımız, öğrencilere sağlam bir akademik temel sunmanın ötesinde, pratik deneyimlerle desteklenen, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk ilkelerine dayanan bir eğitim sunmaktır. Bölümün diğer bir amacı; iş dünyasında başarılı olabilmeleri için gereken işletme, iletişim ve liderlik becerilerini geliştirmeleri için çeşitli fırsatlar sunmaktır. Stajlar, proje tabanlı öğrenme ve endüstri içi deneyimler, öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratik uygulamalarla birleştirmelerine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda, Rekreasyon Yönetimi Bölümü olarak çevresel sorumluluk ve sürdürülebilirlik ilkelerini vurgulamak bölümün diğer bir amacıdır. Rekreasyon Yönetimi Bölümü olarak amacımız, öğrencilerimizi sektördeki iş fırsatlarına hazırlamak ve geleceğin rekreasyon liderleri olarak yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.  
Mezuniyet Koşulları : 240 AKTS'lik ders yükünü tamamlamak, tüm derslerden başarılı olmak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı