Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
01INM1110
Asfalt Kaplamalarda Nano Teknoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1111
Karayolu İnşaatında Atık Malzemeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1112
Taze Beton Teknolojisi ve Deney Metotları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1113
Peyzaj Sulama Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1114
Endüstri yapılarının Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1115
Geleneksel Yapı Malzemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1116
Bitkisel Üretim Yapılarının Projelendirilmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1117
Proje Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1118
Baraj Muhendisliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1119
Esnek Üstyapılarda Laboratuvar Deneyleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1120
Rijit Üstyapılar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1121
Beton Davranışları ve Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1122
Beton Davranışları ve Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1123
Beton Bileşiminin Hesap Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1124
Asfalt Üstyapıların Koruyucu Bakımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1125
Yapı Malzemelerinin Muayenesi ve Ölçme Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1126
Yapı Malzemelerinin Muayenesi ve Ölçme Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1127
Dolgu Barajlarin Tasarimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1128
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 3 Yazdır
01INM1129
BİLİMSEL MAKALE OKUMALARI
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1130
BİLİMSEL MAKALE OKUMALARI
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1131
Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1132
Endüstriyel Atıkların Betonda Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1133
İleri Bağlayıcı-Katkı Maddeleri Teknolojileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1134
Yapı Fiziği, Yapı Biyolojisi ve Malzeme Seçimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1135
Malzeme Davranışları ve Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1136
Kompozit Malzemeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1137
Agrega Analizi ve Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1138
Yeşil Binalar ve Yapı Malzemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1139
Beton Teknolojisi ve Yeni Gelişmeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1140
Sığınak Yapıları ve Radyasyon Güvenliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1141
Özel Amaçlı Betonlar ve Üretim Teknolojileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1142
Beton Teknolojisinde Performans Ölçüm Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1143
İnşaat Projeleri Açısından İmar ve Belediye Mevzuatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1144
Kent Bilgi Sistemi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1145
Bilgisayar Destekli Modelleme ve Analiz
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1146
Toplam Kalite Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1147
İleri Yapı Malzemesi Bilimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1148
Ahşap Esaslı Kompozit Malzemeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1149
Çimento Esaslı Kompozitler Levhalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1150
Plastik- Ahşap Kompozit Malzemeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1151
Kompozit Levha Üretimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1152
Kompozit Levhalarda Deneysel Çalışmalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1153
Yalıtım Malzemeleri ve Özellikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1154
Hiper Statik Yapı Sistemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1155
Çelik Uzay Sistemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1156
Yapı Malzemelerinde Durabilite
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00279,00
Hazırlık Sınıfı
01INM1157
İnşaat Projelerinde Zaman Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
01INM1158
Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1159
Bağlayıcı-Katkı Maddeleri ve Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1160
Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1161
Yapı Malzemelerinin Termofiziksel Özellikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1162
Seminer I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1163
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1164
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1165
Yüzey Hidrolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1166
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1167
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1168
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1169
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1170
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1171
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1172
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1173
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1174
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1175
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1176
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1177
Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1178
Su Yüzeyinden Buharlaşma
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1179
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01INM1180
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01INM1181
Depremlerde yangın tehlikesi ve alınması gereken önlemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1182
İnşaat Mühendisliğinde Vaka Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1183
Bulanık Mantık Yöntemiyle Modelleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1184
Python İle Yapay Zeka Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1185
Üstyapı Bakım İşletim Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1186
İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli yapısal Çözümleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1187
Genetik Algoritma Yöntemi İle Optimizasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1188
Yapı Hasarları ve Yapıların Korunumu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1189
Sonlu Elemanlar Metodu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1190
Yapı Dinamiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1191
Yapay Zeka Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1192
Akıllı Ulaşım Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1193
Deprem Mühendisliğine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1194
Meslek Standartlarını Geliştirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1195
Karayolu Mühendisliğinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1196
Betonarme Yapılarda Performansa Dayalı Tasarım
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1197
Betonarme Yapılarda Performansa Dayalı Tasarım
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1198
Betonarme Yapılarda Performansa Dayalı Tasarım
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1199
Kritik Durum Zemin Mekaniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1200
Karayolu ve Havaalanı Üstyapı Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1201
Yapılarda Pasif Kontrol Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1202
Bitümlü Malzemeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1203
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1204
Risk Analizi ve Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1205
Risk Analizi ve Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1206
Zemin Davranışının Modellenmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1207
Zamana Bağlı Zemin Davranışının Modellenmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1208
Geoteknik Mühendisliğinde Sonlu Elemanlar Yöntemi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1209
Şevlerin Stabilitesi ve Heyelanlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1210
İleri Zemin Mekaniği I
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1211
İleri Zemin Mekaniği II
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1212
Sığ (Yuzeysel) Temellerin Tasarimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1213
Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1214
Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1215
Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1216
Tasarımda ve Yapımda Kalite Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1217
Deprem Muhendisligine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1218
Geoteknikte Deprem Muhendisligine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1219
Zemin Dinamiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1220
Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1221
Tunel Muhendisligi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1222
Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1223
Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1224
Ruzgar Turbinleri Temel Tasarimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INM1225
Zemin Mekanigi Problemleri ve Çözüm metotları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00456,00
Hazırlık Sınıfı
01INM1226
Binalarda Enerji Verimliliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
01INM1227
Kuraklık Hidrolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01INS1115
Binalarda Enerji Verimliliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Toplam0,00759,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :