Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ENR-101
Doğru Akım Devre Analizi
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
ENR-103
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Zorunlu 4 6 Yazdır
ENR-107
Teknik ve Meslek Resim
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
ENR-111
Elektronik Bilgisi ve Ölçme Tekniği
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-181
Kalkülüse Giriş I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ENR-102
Alternatif Akım Devre Analizi
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
ENR-104
Bilgisayar Destekli Çizim
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
ENR-106
Termodinamik
Zorunlu 3 5 Yazdır
ENR-112
Termik Santraller
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-182
Kalkülüse Giriş II
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
ENR-201
Isı Transferi
Zorunlu 3 5 Yazdır
ENR-203
Elektromekanik Kumanda Devreleri
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
ENR-205
Enerji Sistemleri Paket Program
Zorunlu 3,5 6 Yazdır
ENR-207
Kojenerasyon ve Trijenerasyon
Seçmeli 3 3 Yazdır
ENR-209
Girişimcilik
Seçmeli 3 3 Yazdır
ENR-211
Rüzgar Enerjisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ENR-213
Güneş Enerjisi ve Güneş Pilleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
ENR-215
Enerji Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ENR-217
Kalite Güvencesi ve Standartlar
Seçmeli 3 3 Yazdır
ENR-219
Yüksek Gerilim ve Enerji İletimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ENR-221
Nükleer Enerji
Seçmeli 3 3 Yazdır
ENR-223
İş Güvenliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
ENR-225
Genel ve Teknik İletişim
Seçmeli 3 3 Yazdır
ENR-227
Isı Pompaları
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ENR-202
Elektrik Makineleri
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
ENR-204
Enerji Santralleri
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
ENR-226
Sistem Analizi ve Tasarımı
Zorunlu 2 3 Yazdır
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
ENR-208
Akışkanlar Mekaniği
Seçmeli 3 3 Yazdır
ENR-210
Enerji Ekonomisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ENR-212
Enerji Çevre Koruma
Seçmeli 3 3 Yazdır
ENR-214
Doğalgaz Tesisatı
Seçmeli 3 3 Yazdır
ENR-216
Jeotermal Enerji
Seçmeli 3 3 Yazdır
ENR-218
Mesleki Yabanci Dil
Seçmeli 3 3 Yazdır
ENR-220
Ekserji
Seçmeli 3 3 Yazdır
ENR-222
Hidrojen Enerjisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ENR-224
Orta Gerilim ve Enerji Dağıtımı
Seçmeli 3 3 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0034,00
Toplam94,50124,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
BPR-804
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
ELO-807
Hobi Elektroniği
Seçmeli 2 3 Yazdır
ENR-802
Alternatif Enerji Kaynakları
Seçmeli 2 3 Yazdır
GAZ-804
Güneş Kollektörleri Uygulamaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. İSMAİL İLKE KÖSE  
e-mail : ismailkose@isparta.edu.tr  
Telefon : 4414334  
Fax : 4415300  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. İSMAİL İLKE KÖSE  
e-mail : ismailkose@isparta.edu.tr  
Telefon : 4414334  
Fax : 4415300  
Adres : Yalvaç Teknik Blimler Meslek Yüksekokulu - (32400) Yalvaç / ISPARTA  
Genel Bilgi : Yüksekokulumuz, Ülkemizin ekonomi, sanayi alanları başta olmak üzere toplumun ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun, çağdaş yaşamın gereği olan bilgisayar teknolojileriyle donanmış, bilgi ve beceri sahibi kaliteli ara eleman ihtiyacına cevap verecek elemanları yetiştirmek ve bilimsel çalışmalar ile sosyal ve kültürel değişime öncülük ederek bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınmasına da destek sağlamayı misyon edinmiştir.  
Edinilen Ünvan : Enerji Teknikeri  
Yeterlilik Düzeyi : Bölümümüzde öğreten merkezli eğitimden öğrenen merkezli eğitime geçilmiş, bağımsız hareket edebilen, eleştirel düşünebilen, uygulama becerisine sahip, öz değerlendirme yapabilen ve kendi öğrenme süreci üzerinde etkili olabilen bireylerin yetiştirilmesine önem verilmektedir.  
Kabul Koşulları : Lise veya meslek lisesi mezunu olmak OSYM tarafından yerleştirme belgesine sahip olmak  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Bölümümüzde öğreten merkezli eğitimden öğrenen merkezli eğitime geçilmiş, bağımsız hareket edebilen, eleştirel düşünebilen, uygulama becerisine sahip, öz değerlendirme yapabilen ve kendi öğrenme süreci üzerinde etkili olabilen bireylerin yetiştirilmesine önem verilmektedir. Buradan mezun öğrencilerimiz DGS sınavları ile Elektrik ile alakalı ,lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Elektrik donanım ve üretimi, elektrik ve elektronik devre sistemleri kullanarak, kontrol edilmesi diye tanımlayabiliriz. Sunulan eğitim programı, uzun yılların deneyim ile modern teknolojinin gereksinimleri bir araya getirilerek hazırlanmıştır. Geniş iş olanağı olan bu programda öğrenciler; elektriğin temel prensiplerini, elektrik donanımın montajını, bakım ve onarımını yapmayı, ölçü aletlerini kullanmayı, bilgisayar kullanmayı ve sanayide kullanılan CAD/ CAM ve benzeri programları kullanmayı, bilgisayarla elektrik devre şeması çizme ve okumayı, sanayi makinalarının bilgisayar ile, elektronik olarak nasıl kontrol edildiğini, gereğinde bakım ve onarımını yapabilmeyi, teknik rapor hazırlamayı, proje hazırlamayı, işletim masasında iş yerinin ve personelin iş güvenliğini sağlamayı öğrenmektedirler.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Yenilenebilir Enerji ile Elektrik Üreten santraller ve Elektronik Devre Üretim Merkezleri. Elektronik ve Haberleşme üzerine çalışan firmalar. Otomasyon Sistemleri Üzerine Çalışan Firmalar. Gsm Haberleşmesi sitemleri üzerine çalışan firmalar.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Buradan mezun öğrencilerimiz DGS sınavları ile Elektrik ile alakalı ,lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.  
Programın Amaçları : Fosil yakıtlı ve yenilenebilir enerji kaynaklı enerji tesislerinde geleceğin donanımlı ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere enerji teknikerleri yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Vize : %40 Final : %60  
Mezuniyet Koşulları : En az 2,0 not ortalaması tutturmak,gereken kredi toplamını almak ve stajı tamamlamak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı