Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-173
Kalkülüse Giriş
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
SBS-101
Programlama Temelleri
Zorunlu 4,5 6 Yazdır
SBS-103
Tıbbi Terminoloji
Zorunlu 2 2 Yazdır
SBS-105
Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat
Zorunlu 3 3 Yazdır
SBS-107
Ofis Yazılımları ve İleri Tablo Uygulamaları
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
SBS-109
Bilgisayar Donanımı
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
SBS-102
Veri Tabanı Yönetm sistemleri I
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
SBS-122
Sağlıkta Web Tasarımı
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
SBS-124
Sağlıkta Yeni Teknolijiler ve Mobilete
Zorunlu 2 2 Yazdır
SBS-126
İleri Programlama
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
SBS-128
Tıbbi Dökümantasyon
Zorunlu 3 3 Yazdır
SBS-130
Ağ Temelleri
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
SBS-201
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri II
Zorunlu 3 4 Yazdır
SBS-203
Hastane Otomasyonu I
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
SBS-205
Sunucu İşletim Sistemi
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
SBS-207
Sistem Analizi I
Zorunlu 2 3 Yazdır
SBS-209
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
SBS-211
İnternet Programcılığı-I
Seçmeli 3 3 Yazdır
SBS-213
Sistem İyileştirme
Seçmeli 3 3 Yazdır
SBS-215
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
SBS-217
İş Sağlığı ve Güvenliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
SBS-219
Sağlıkta Kalite Standartları
Seçmeli 3 3 Yazdır
SBS-221
Java Programlama I
Seçmeli 3 3 Yazdır
SBS-223
Nesne Tabanlı Programlama I
Seçmeli 3 3 Yazdır
SBS-225
İstatistik
Seçmeli 3 3 Yazdır
SBS-227
Tıbbi Cihazlar
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
SBS-202
Sunucu Yönetimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
SBS-204
Hastane Otomasyonu-II
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
SBS-206
Sistem Analizi II
Zorunlu 2 3 Yazdır
SBS-208
Java Programlama II
Seçmeli 3 3 Yazdır
SBS-210
İnternet programcılığı-II
Seçmeli 3 3 Yazdır
SBS-212
Genel İletişim
Seçmeli 3 3 Yazdır
SBS-214
Mobil Programlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
SBS-216
Mesleki Yabancı Dil
Seçmeli 3 3 Yazdır
SBS-218
Medikal Muhasebe
Seçmeli 3 3 Yazdır
SBS-220
Klinik Bilgi Sistemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
SBS-222
SGK Bilgi Sistemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
SBS-224
İlk Yardım
Seçmeli 3 3 Yazdır
SBS-226
Açık Kaynak İşletim Sistemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
SBS-228
Nesne Tabanlı Programlama II
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,5030,00
Toplam96,00120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
ENF-816
Bilişim Teknolojileri ve Uygulamaları(2+0 Önlisans Öğrencileri için Seçmeli-Uzaktan Eğitim)
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail : bahadirbasyigit@isparta.edu.tr  
Telefon : 2462146764  
Fax : +90 (246) 214 70 06  
AKTS Koordinatörü : Prof. Dr. Fatih UCUN  
e-mail : betulozaydin@isparta.edu.tr  
Telefon : +90 (246) 214 70 01  
Fax : +90 (246) 214 70 06  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Ertokuş Bey Derslikleri (S.D.Ü. Doğu Kampüs) Kat:5  
Genel Bilgi : Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümü; bilgisayar programcılığı bölümüne oldukça yakın bir bölümdür. Bilgisayar Programcılığı Bölümünde yer alan bazı derslerinin yanı sıra Sağlık Bilgi Sistemleri ile ilgili dersler de ders programında yer almaktadır. Bölümde 2 yıl süreli önlisans eğitimi verilmektedir. İnternet ortamından gerçek zamanlı olarak verilen dersler aynı zamanda kayıt altında bulunmakta ve istenildiği zaman tekrar izlenebilmektedir.  
Edinilen Ünvan : Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikeri  
Yeterlilik Düzeyi : Uzaktan eğitimle yapılan eğitim uzaktan eğitim yönetmelğine uygundur.  
Kabul Koşulları : Mekezi Yerleştirme Sınavı Lise Diploması  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'de öğrenciler, ilgili yönetmelik çerçevesinde bazı derslerden muaf tutulabilirler. Bu derslerin öğrenci tarafından daha önce başka bir kurumda alınmış olması dersin içeriğinin ISUBU'da sunulan ders içeriğine eşdeğer olması ve ders içeriğinin değerlendirilmesinden sonra ilgili okulun onaylaması gerekmektedir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programının gerektirdiği bilgi, beceri ve sorumlulukları yerine getirebilecek öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, bilgi işlem faaliyetleri olarak özetleyebileceğimiz; bilgi toplama, tasnif etme, verileri organize etme, bilgi görselleştirme, kullanıcıyla etkileşim ve buna benzer işlere yönelik problemlerinin bilgisayarda çözümlenmesi ve ilgili konularda ulusal ve uluslararası araştırma faaliyetleri yürütebilen tekniker yetiştirmek amaçlanmaktadır.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatı (Teftiş Kurulu dahil) Kamu ve özel sağlık kurumları (Hastane, tıp merkezi, poliklinik, evde bakım merkezi, diyaliz merkezi, teşhis merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi vb), Sigorta Şirketleri Sosyal güvenlik kurumları Değişik düzeylerde sağlık hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar (örneğin Kızılay Genel Müdürlüğü) İlaç ve tıbbi sarf malzeme şirketleri Sağlık alanındaki bilgi/bilişim şirketleri Basın ve yayın kurumlarının sağlıkla ilgili birimleri  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucuna göre; Bilgisayar-Enformatik, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans bölümlerine geçiş yapabilirler.  
Programın Amaçları : Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği programının amacı sağlık sektöründe bilişim, bilgisayar donanımı, yazılım ve sağlık teknolojileri alanında donanımlı bireyler yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Yıl içi sınavları internet ortamında, yıl sonu sınavları yüz yüze ve çoktan seçmeli olarak yapılır. Yıl içi sınavları toplam puanın %20'sini yıl sonu sınavları toplam puanın %80'ini oluşturmaktadır.  
Mezuniyet Koşulları : Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki bütün derslerini başarmış olması, FF, FD, ya da NA notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bunun yanında öğrencinin mezun olabilmesi için, 30 iş gününü kapsayan stajı tamamlaması da zorunludur.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Dersler internetten online yapılmakta ayrıca ders içerikleri 7/24 takip edilebilmektedir.