Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ISG-3103
Genel İş Sağlığı ve Güvenliği
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISG-3105
Genel ve İş Hukuku
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISG-3107
Uyarı İşaretleri ve Levha Standartları
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISG-3109
Fiziksel Risk Unsurları
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISG-3111
Kimyasal Risk Unsurları
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISG-3113
Makine ve Teçhizat
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISG-3115
Acil Durum Planı
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISG-3117
İlk Yardım
Zorunlu 3 3 Yazdır
KIM-0606
Genel Kimya
Zorunlu 3 3 Yazdır
MAT-3000
Genel Matematik
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı29,5030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ISG-3102
Elektrik İş Güvenliği
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISG-3104
Risk Analizi
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISG-3106
İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISG-3108
Kişisel Koruyucu Donanımlar
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISG-3110
İnşaat İş Yerlerinde İş Güvenliği
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISG-3152
Türkiye'de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3154
Stratejik Değerlendirme ve Vaka Analizi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3156
Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3158
Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Güvenliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3160
İş Güvenliği Organizasyonu
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3162
Radyasyon ve Radyasyon Güvenliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3164
Genel ve Teknik İletişim
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3166
Çevre Koruma
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3168
Gastronomi ve Mutfak İşlerinde İş Güvenliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3170
İş Güvenliği Mevzuatı
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı30,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
ISG-3205
Ergonomi
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISG-3207
Maden İş Yerlerinde İş Güvenliği
Zorunlu 3 4 Yazdır
ISG-3209
Yangından Korunma Yöntemleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
MYO-3003
Bitirme Projesi
Zorunlu 1 2 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
ISG-3251
Sosyal Güvenlik
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3253
Taşıma Depolama
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3255
Girişimcilik
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3257
Gürültü ve Titreşim
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3259
İş Makinalarında İş Güvenliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3261
Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3263
TarımSektöründe İş Güvenliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3265
Kaza Yeri İnceleme ve Bilirkişilik
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3267
Biyolojik Risk Unsurları
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3269
OHSAS 18001
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3000
İşyeri Eğitimi
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3001
İşyeri Eğitimi Uygulamaları
Zorunlu 7 10 Yazdır
MYO-3002
Kurum Stajı
Zorunlu 0 4 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı38,0045,00
Toplam124,50135,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Nurten Ayten UYANIK  
e-mail : aytenuyanik@isparta.edu.tr  
Telefon : 02462146910  
Fax : 02462371717  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. Dr. Murat KODALOĞLU  
e-mail : muratkodaloglu@isparta.edu.tr  
Telefon : 02462146911  
Fax : 02462371717  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Kampüs Çünür/Isparta  
Genel Bilgi : İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, çalışma hayatında oluşabilecek iş kazaları ve meydana gelebilecek meslek hastalıkları ile ilgili olarak, güncel teknoloji ve bilgi ışığında özel sektöre ve kamu sektörüne; yetkin, teknik ara eleman yetiştirmek üzere kurulmuştur.  
Edinilen Ünvan : Teknik Eleman  
Yeterlilik Düzeyi : Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Kontenjan dahilinde Yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : 1. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış bir eğitim-öğretim programı sunmak, 2. Mesleki alanda edindiği bilgiler ışığında problem çözme becerisine sahip teknik elemanlar yetiştirmek, 3. Disiplinler arası çalışma ortamlarına uyum sağlayabilen, mesleki çözümlerde paydaşlarıyla işbirliği yaparak çözüm üretebilen, alanında kendini en iyi şekilde ifade edebilen, özgüveni olan mezunlar yetiştirmek, 4. Mesleki etkinliklerdeki sosyal, ekonomik, yasal içeriğin ve etik kuralların bilincinde olan mezunlar yetiştirmek 5. Alanındaki mesleki gelişmeleri takip edebilen, yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılan ve/veya görev üstlenen mezunları yetiştirmek  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Önlisans mezunları İş Sağlığı ve Güvenliği alanında planlama, tasarım, araştırma-geliştirme ile bakım ve onarım faaliyetleri konularında hizmet veren tüm kamu kurumları ve özel kuruluşlarda istihdam edilmektedir.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci DGS ile çeşitli lisans programına yerleşebilirler.  
Programın Amaçları : Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hem kamu hem de özel sektör alanında gereksinim duyulan, eğitilmiş ve nitelikli işgücü boşluğunun doldurulması, çağın gereklerine uygun kalite ve niteliklerde ara eleman yetiştirilmesidir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.  
Mezuniyet Koşulları : Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü kurum stajını başarmış olması gerekmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı program yürütülmektedir. 1. Derse dayalı yöntem 2. Probleme dayalı yöntem 3. Görsel ve uygulamalı yöntem 4. Tartışmaya dayalı yöntem gibi ders işleme metodları uygulanmaktadır. Bu yöntemler kendi içlerinde proje çalışmaları ve teknik gezilerle desteklenmektedir. Ayrıntılar, ders içeriklerinde belirtilmiştir.