Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
MAT-3000
Genel Matematik
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
OPT-3101
Optisyenliğin Temelleri
Zorunlu 4 5 Yazdır
OPT-3103
Fizik
Zorunlu 4 5 Yazdır
OPT-3105
Optik Aletler
Zorunlu 4 5 Yazdır
OPT-3107
Optik Malzemeler
Zorunlu 3 3 Yazdır
OPT-3109
İlk Yardım
Zorunlu 3 3 Yazdır
OPT-3111
Göz, İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
OPT-3113
Optisyenlikte Paket Program Uygulamaları
Zorunlu 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı26,5030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
OPT-3102
Optisyenlik Teknikleri
Zorunlu 7,5 9 Yazdır
OPT-3104
Göz Hastalıkları
Zorunlu 3 3 Yazdır
OPT-3106
Görme Optiği
Zorunlu 3 3 Yazdır
OPT-3108
Fiziksel ve Modern Optik
Zorunlu 3 3 Yazdır
OPT-3110
Halk Sağlığı
Zorunlu 3 3 Yazdır
OPT-3150
İşletme Yönetimi ve Pazarlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
OPT-3152
Sağlık Hizmetleri Kalite
Seçmeli 3 3 Yazdır
OPT-3154
Çevre Koruma
Seçmeli 3 3 Yazdır
OPT-3156
Gözlük, Lens Kullanımı ve Bakımı
Seçmeli 3 3 Yazdır
OPT-3158
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
OPT-3160
Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
OPT-3162
Girişimcilik
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı28,5030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
MYO-3003
Bitirme Projesi
Zorunlu 1 2 Yazdır
OPT-3201
Optisyenlik Uygulamaları
Zorunlu 5 8 Yazdır
OPT-3203
Kontakt Lensler
Zorunlu 3 3 Yazdır
OPT-3205
Göz Muayenesi
Zorunlu 2 2 Yazdır
OPT-3207
Gözlük Camı ve Çerçevesi Üretim Teknolojisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
OPT-3251
İş Etiği
Seçmeli 3 3 Yazdır
OPT-3253
İş Güvenliği ve Sağlığı
Seçmeli 3 3 Yazdır
OPT-3255
Marka Stratejileri
Seçmeli 3 3 Yazdır
OPT-3257
İnce Film Kaplama Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
OPT-3259
Optisyenlik Tarihi ve Deontolojisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
OPT-3261
Sistem Analizi ve Tasarımı
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3000
İşyeri Eğitimi
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3001
İşyeri Eğitimi Uygulamaları
Zorunlu 7 10 Yazdır
MYO-3002
Kurum Stajı
Zorunlu 0 4 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı32,0039,00
Toplam112,00129,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi ALİ EKREM AKDAĞ  
e-mail : aliakdag@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 211 1517  
Fax : 0 246 237 1717  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi ALİ EKREM AKDAĞ  
e-mail : aliakdag@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 211 1957  
Fax : -  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Batı Kampüs Çünür/Isparta  
Genel Bilgi : Üniversite Giriş Sınavı’ndan yeterli puan alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler bölümün ön lisans programına başlamaya hak kazanırlar. Optisyenlik Programı; iki yıllık olup, Optisyenlik Programının kavramları, teorisi, kuralları ve uygulamaları hakkında öğretim veren teknik bir programdır. Eğitim dili Türkçedir.  
Edinilen Ünvan : Sağlık Teknikeri-Optisyen  
Yeterlilik Düzeyi : -Optisyenlik programı, çağdaş Optisyenliğin temellerini sağlamak için 2 yıllık bir süreye sahiptir. Bölümün ayırt edici özelliği, Optisyenlik Müfredatı'ndaki tüm dersleri Türkçe olarak sunmaktır. Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmalıdır. Öğrencilerin katılımı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve teknik seçmeli dersler için, çoğu durumda öğrencinin problemleri hesaplama yoluyla çözmesi gereken yazılı sınavlar vardır. Ara sınavlar, dönemin dokuzuncu haftasında yapılır. Her yarıyılda bir ara sınav verilir. Vize sınav tarihleri, ara sınavlardan 2 hafta önce Bölüm tarafından ilan edilir. Ara sınavlara ve diğer öğrencilere ek olarak final sınavına girmeleri gerekmektedir. Final sınavları, Bölümce belirlenen ve ilan edilen uygun yerde ve saatte yapılır. Öğrencilere, MYO Yönetimince kabul edildikleri takdirde katılamadıkları herhangi bir sınav için telafi sınavı yapılır. Ara sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen dersler, dersi veren öğretim görevlisi tarafından belirlenir. Bu şartlar altında, dönem boyunca yapılan çalışmaları değerlendirerek dönem notu verilir. Teknik olmayan seçmeli derslerde, öğrenciler ve öğretim görevlisi değerlendirme yöntemini düzenler. Öğrencinin tüm derslerdeki başarısı, transkriptinde "başarılı" olarak verilir. Öğrenciler 4. yarıyıl sonunda bir mağazada 30 iş günü yaz stajı yaparlar.  
Kabul Koşulları : Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Önceki öğrenmenin tanınması için kurallar ve düzenlemeler iyibir şekilde tanımlanmıştır. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından eşitliğin tanındığı kurumlar arasında transfer yapılabilir. Öğrenciler tarafından alınacak dersler, mezun oldukları programlarda aldıkları dersler esas alınarak ilgili bölüm tarafından belirlenir. Her yıl İngilizce ve Bilgisayar Becerileri dersleri için muafiyet sınavları düzenlenmektedir. Bu derslerin yeterliliğini kendi başlarına veya başka yollarla tamamlayan ve belirtilen öğrenme çıktılarına ulaşan öğrencilere muafiyet sınavına girme hakkı verilir. Bu sınavlardan geçer not alan öğrenciler, ders programında ilgili dersten muaf tutulur.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Optisyenlik programının hedefi, gözlükçülük alanında çalışacak sağlık teknikerlerini yetiştirmektir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili, İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip, mesleki alanda fizik, kimya becerilerini kullanabilen, orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip, temel gözlükçülük bilgisine sahip, optisyenlik ile ilgili sistemlerin işleyişini bilen ve uygulayabilen, optisyenlik paket programlarını kullanabilen, göz ve insan anatomisini bilen, bir işletmenin işleyiş ve yönetimini planlayabilen, optik aletleri tanıyıp kullanabilen, çerçeve ve cam seçim ve montajını verilerine uygun yapabilen, işletmenin maliyet hesaplarını ve iş programlarını yapabilen, ürünü pazarlayabilen, genel halk sağlığı bilgisine sahip, girişimci ve kendini yenileyebilen, toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen, mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ve etik problemleri ve bunlarla ilgili sorumluluklarını bilen, mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten teknik elemanlar yetiştirmek programın amaç ve hedefleridir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Optisyenlik Bölümü mezunları optik mağazalarda mesul müdür olarak çalışabilirler. Örnek: Atasun optik, Elmas optik, Mesa optik, Yıldız optik...  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : - Fizik, Optik ve Akustik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği  
Programın Amaçları : Optisyenlik programının amacı, gözlükçülük alanında çalışacak ana elemanları yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı