Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
MAT-3001
Matematik I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
UTH-3101
Genel Ulaşım ve Trafik Tekniği
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
UTH-3103
Taşıt Mekaniği
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
UTH-3105
İstatistik
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
UTH-3107
Teknik Resim
Zorunlu 3 5 Yazdır
UTH-3109
Fizik
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
UTH-3111
Trafikte Bilgisayar Uygulamaları I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
UTH-3113
Trafik Planlaması ve Uygulaması I
Zorunlu 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
MAT-3002
Matematik II
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
UTH-3102
Topoğrafya
Zorunlu 3 4 Yazdır
UTH-3104
Statik Mukavemet
Zorunlu 4 5 Yazdır
UTH-3106
Yol Üst Yapısı
Zorunlu 3 4 Yazdır
UTH-3108
Trafikte Bilgisayar Uygulamaları II
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
UTH-3110
Ulaştırma Politikası ve Planlama
Zorunlu 3 4 Yazdır
UTH-3150
İş Güvenliği ve Sağlığı
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
UTH-3152
Meslek Etiği
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
UTH-3154
Lojistik Yönetimi
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
UTH-3156
Karayolu Hizmetleri ve Bakımı
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
MYO-3003
Bitirme Projesi
Zorunlu 1 2 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
UTH-3201
Şantiye Tekniği ve Yapı İşletmesi
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
UTH-3203
Trafik Planlaması ve Uygulaması II
Zorunlu 3 4 Yazdır
UTH-3205
Zemin Mekaniği
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
UTH-3209
Karayolu Ulaştırma Ekonomisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
UTH-3211
Bilgisayar Destekli Karayolu Proje
Zorunlu 3 5 Yazdır
UTH-3251
İlk Yardım
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
UTH-3255
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
UTH-3257
Köprüler ve Tüneller
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
UTH-3259
Demiryolu
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3000
İşyeri Eğitimi
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3001
İşyeri Eğitimi Uygulamaları
Zorunlu 7 10 Yazdır
MYO-3002
Kurum Stajı
Zorunlu 0 4 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı29,0036,00
Toplam98,00126,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. FATMA DEMİR  
e-mail : fatmademir@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 2462 146931  
Fax : -0 246 2371717  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. FATMA DEMİR  
e-mail : fatmademir@isparta.edu.tr  
Telefon : -0 246 2146931  
Fax : -0 246 2371717  
Adres : -Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Batı Kampüsü 32260-ISPARTA  
Genel Bilgi : -Programın amacı, çalışma alanında teknisyen ve mühendis arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye mühendisten daha fazla uygulama becerisine ve inşaat konusunda genel bilgilere sahip inşaat teknikeri ünvanına sahip teknik eleman yetiştirmektir.  
Edinilen Ünvan : Ulaştırma Teknikeri- Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Teknikeri  
Yeterlilik Düzeyi : -Atatürk ilke ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olmak -Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek -İnşaat alanı ile ilgili uygulamalarda beklenmeyen durumları izleyerek değerlendirmek ve gerekli önlemleri alabilmek -Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra inşaat alanı ile ilgili programları kullanabilmek -Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup, takım çalışması yapabilmek -Yeterli olabilecek teknik yabancı dil bilgisine sahip olmak -İş güvenliği, çevre koruma, sosyal sorumluluklar ve etik değerler hakkında bilgi sahibi olmak.  
Kabul Koşulları : -Lise Diploması, ÖSYM Merkezi Sınav  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : -Bu programdan mezun olan öğrenciler DGS sınavı ile "İnşaat Mühendisliği" ve '' Lojistik Yönetimi '' lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Ulaştırma alanındaki bilgi ve becerileri kavrayan ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilen, - İş ortamında öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleyen ve çözüm bulabilen, - Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilen, - Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Bölümümüz mezunları Devlet Karayolları ,Devlet Demiryolları ,Belediyeler gibi kamu kuruluşlarında çalışabildikleri gibi ,Özel sektörde Yol Yapım Firmalarında , Yol şantiyelerinde , Asfalt üretiminin yapıldığı Plenlerde , Trafik denetimi sinyalizasyon ve Trafik güvenliği işlerini üstlenen firmalarda ,Lojistik Hizmetlerinin verildiği tüm kamu kuruluş ve özel sektör firmalarında çalışabilmektedirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : -Mezunlarınızın bir kısmı dikey geçiş sınavında başarılı olarak İnşaat mühendisliği ve Lojistik Yönetimi gibi lisans eğitimlerine geçiş yaparak Kamu kuruluşlarında ve özel sektörde çalışmaktadırlar.  
Programın Amaçları : -Ulaştırma alanındaki bilgi ve becerileri kavrayan ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilen, - İş ortamında öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleyen ve çözüm bulabilen, - Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilen, - Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : -Bir dersin başarı notu Bağıl Değerlendirme Yöntemi kullanılarak bulunur. Bu yönteme göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarı yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır.100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak harfli sistem veya 4'lük sisteme uyarlanır.  
Mezuniyet Koşulları : -Önlisans öğretimini tamamlayan öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve stajını tamamlamış olması gereklidir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : -Öğrenme merkezli, görsel sunum destekli anlatım yöntemi uygulanır. Derslerin birçoğu laboratuarda veya arazide uygulamalarla desteklenir.