Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
MAT-3001
Matematik I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
YAP-3101
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
YAP-3103
Yapı Malzemeleri
Zorunlu 3 6 Yazdır
YAP-3105
Teknik Resim
Zorunlu 3 6 Yazdır
YAP-3107
Mesleki Uygulamalar
Zorunlu 2,5 5 Yazdır
YAP-3109
Büro ve Şantiye Organizasyonu
Zorunlu 2 3 Yazdır
YAP-3111
İmar Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,5030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
MAT-3002
Matematik II
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
YAP-3102
Cisimlerin Dayanımı
Zorunlu 2 2 Yazdır
YAP-3104
Yapı Analizi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
YAP-3106
Beton Teknolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
YAP-3108
Yapı Tesisatları
Zorunlu 2 2 Yazdır
YAP-3110
Ölçme Bilgisi
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
YAP-3112
Bilgisayar Destekli Çizim
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
YAP-3150
Yapı Laboratuvarı
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAP-3152
Taşınmaz Değerlemesi
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAP-3154
Yalıtım Teknolojisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAP-3156
Hasarlı Yapıların Güçlendirilmesi
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAP-3158
Yapı Bilgisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAP-3160
Agrega Teknolojisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAP-3162
Meslek Etiği
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAP-3164
Çevre Koruma
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı26,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
MYO-3003
Bitirme Projesi
Zorunlu 1 2 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
YAP-3201
Çelik Yapı ve Elamanları
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
YAP-3203
Betonarme Yapı Elamanları
Zorunlu 3 4 Yazdır
YAP-3205
Zemin Mekaniği ve Temel İnşaatı
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
YAP-3207
Yapı Metrajı
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
YAP-3209
Yapı Denetim Uygulamaları
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
YAP-3251
İş Güvenliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAP-3253
Mesleki Hukuk Bilgisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAP-3255
Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAP-3257
Proje Okuma ve Aplikasyonu
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAP-3259
Girişimcilik
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAP-3261
Standartlar ve Kalite Kontrol
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAP-3263
İskele ve Kalıp
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAP-3265
Makine Bilgisi ve Yapı Makinaları
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3000
İşyeri Eğitimi
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3001
İşyeri Eğitimi Uygulamaları
Zorunlu 7 10 Yazdır
MYO-3002
Kurum Stajı
Zorunlu 0 4 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı32,0039,00
Toplam100,50129,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı :  
e-mail : hakanceylan@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 214 6935  
Fax : 0 246 237 1717  
AKTS Koordinatörü :  
e-mail : sukruozkan@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 214 6909  
Fax : 0 246 237 1717  
Adres : -Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu 32600 Batı Yerleşkesi Çünür/Isparta  
Genel Bilgi : -Yapı Denetimi Programında, inşaatların projelerinin kontrollerinin yapılması, bilgisayar destekli programlarla çizilmesi, metraj ve keşif işlerinin yapılması, zemin ve beton deneylerinin yapılması uygulamalı olarak öğretilmektedir. Bunun yanında, karayolları, kazı, dolgu, liman işleri gibi inşaat sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren tüm inşaat sektörünü içine alan bir eğitim anlayışı içinde eğitim verilmektedir. Yapı Denetimi bölümü önlisans programı 2 yıllık ve 4 yarıyıllık bir eğitimi kapsar. Bu 4 yarıyıllık süre boyunca öğrenciler öğretim planlarında belirtilen 120 AKTS'lik (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) dersleri başarmak ve işyeri eğitimini yapmak zorundadırlar -Yapı Denetimi Bölümü önlisans programı ders programı, her bir okul eğitimi döneminde, ortak zorunlu dersler dahil, haftada toplam 25 ders saatini geçmeyecek ve her bir işyeri eğitimi döneminde haftada toplam 40 ders saati olacak şekilde oluşturulur.  
Edinilen Ünvan : -Yapı Denetim Teknikeri  
Yeterlilik Düzeyi : -İnşaat bölümü Yapı Denetimi Programı'nda ön lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin ( toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak, öğrencinin alması gereken derslerin 75 kredisi okul eğitimi dersleri ve 60 kredisi işyeri eğitimi derslerinden oluşan okul eğitimi ve işyeri eğitimini tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.  
Kabul Koşulları : -Adayların Lise dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Meslek Lisesi mezunları sınavsız geçişle, Lise mezunları ise YGS-1 puanı ile yerleştirilmektedir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : -Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler,bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, ISUBÜ'de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : -Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü-Yapı Denetimi Programının eğitim amacı; İnşaat sektöründe mal/hizmet üreten, İnşaat firmalarında, Mimari bürolarda, Şantiyede uygulama yapan firmalarda, Beton santrallerinde, Yalıtım firmalarında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında proje üretip uygulama yapabilen bilgi ve beceriye sahip, ayrıca bu işlerin denetiminin sağlanmasında ara teknik eleman yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : -Yapı Denetim programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilik doğrultusunda ; Yapı Denetim Şirketlerinde, İnşaat sektöründe mal/hizmet üreten, inşaat firmalarında , Mimari bürolarda, şantiyede uygulama yapan firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : -Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS ( Dikey Geçiş Sınavı ) sınavından geçerli not almaları ve ÖSYM tarafından yerleştirildikleri taktirde Lisans programlarında öğrenim görebilirler. Yapı Denetimi Programından Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek bölümler: İnşaat Mühendisliği  
Programın Amaçları : -Programımız İnşaat sektörünün gerek üretim ve gerekse satış sonrası hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir Yüksek Öğretim Programıdır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : -Okul eğitimi dersinin başarı notu Senatoca onaylanan bağıl değerlendirme yöntemine göre belirlenir. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile dönem sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not, değerlendirme yönteminde, 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve/veya standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4?lük sisteme uyarlanır. -İşyeri eğitimi dersinin başarı notu mutlak değerlendirme yöntemine göre belirlenir. Mutlak değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle dönem içi değerlendirmesinin ve dönem sonu sınavının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not, değerlendirme yönteminde, 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yönergesinde Ek-2 de yer alan Tablo II deki değerler esas alınarak harf notuna dönüştürülür. -Okul eğitimi ve işyeri eğitimi derslerinin değerlendirmesinde dönem içi notunun başarı notuna katkısı %50, dönem sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 50'si eğitim-öğretim etkinliklerinin katkıları dikkate alınarak hesaplanır. -İşyeri eğitimi dersleri için dönem içi notu, öğrenci tarafından hazırlanan ders dosyası ve eğitici personel tarafından hazırlanan işyeri dosyasının katkıları dikkate alınarak hesaplanır. -Okul eğitimi dersleri için arasınav ile ödev, proje, uygulama ve benzeri dönem içi çalışmalarının dönem içi notuna katkı yüzdeleri dersi veren öğretim elemanının önerisi ve ilgili bölüm başkanlığının onayı önerisi üzerine kayıt yenileme tarihinden önce öğrencilere ilgili birimin web sayfasında duyurulur. -İşyeri eğitimi dersleri için öğrenci tarafından hazırlanan ders dosyasına verilen notun dönem içi notuna katkısı %50, eğitici personel tarafından hazırlanan işyeri dosyasının dönem içi notuna katkısı %50?dir. -Bütünleme sınavı yapılan dersin harf notunun hesaplanmasında, öğrencinin dönem içi notu aynı şekilde dikkate alınır ve bütünleme sınavı notu dönem sonu sınavı notu yerine geçer. -Bütünleme sınavı yapılan okul eğitimi dersinin harf notu bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere göre belirlenir -Bütünleme sınavı yapılan işyeri eğitimi dersinin harf notu bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere göre belirlenir. -Bütünleme sınavında alınan harf notu geçerlidir ve önceki harf notunun yerine geçer -Öğrenci bilgi sistemi üzerinden bütünleme sınavına girme talebinde bulunan öğrencinin, mazereti nedeniyle, bütünleme sınavına girememesi ve mazeretini belgelendirmesi durumunda ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile bir önceki harf notu geçerli olur.  
Mezuniyet Koşulları : -Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve Endüstriye Dayalı Eğitimi ( İşyeri Eğitimini) başarıyla tamamlamak gerekmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : -Bu program tam zamanlıdır.