Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
GES-3101
Dokumaya Hazırlık
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
GES-3103
Geleneksel Türk Desenleri-I
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
GES-3105
Temel Tasarım
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
GES-3107
Geleneksel Türk Sanatları Tarihi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
GES-3109
Teknik Çizim
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
GES-3111
Araştıma Yöntem ve Teknikleri
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
GES-3113
Seramik-I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
GES-3115
Baskı Teknikleri-I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
GES-3102
Dokuma Teknikleri-I
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
GES-3104
Geleneksel Türk Desenleri-II
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
GES-3106
Keçe Yapım Teknikleri
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
GES-3108
Ebru
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
GES-3110
Dekoratif Yüzey Boyama
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
GES-3112
Bilgisayarlı Desen Tasarım
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
GES-3150
Doğal Boya
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
GES-3152
Malzeme Bilgisi
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
GES-3154
Baskı Teknikleri-II
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
GES-3156
Seramik-II
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
GES-3158
Geleneksel Ürün Uygulamaları
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
GES-3160
Cam Şekillendirme
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
GES-3162
Örgü
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
GES-3164
Kalemişi
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
GES-3166
Türk Mitolojisi
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
GES-3201
Dokuma Teknikleri-II
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
GES-3203
Dekoratif Süs Eşya Yapımı
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
GES-3205
Geleneksel Süsleme Sanatları
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
GES-3207
Restorasyon ve Konservasyon
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
GES-3209
Kültürel Miras ve Müzecilik
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
MYO-3003
Bitirme Projesi
Zorunlu 1 2 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
GES-3251
Tezhip
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
GES-3253
Minyatür
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
GES-3255
Cam Füzyon
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
GES-3257
El Sanatlarında İnovasyon
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
GES-3259
Çini Teknikleri
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
GES-3261
Vitray
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
GES-3263
Geleneksel Oyma Sanatı
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
GES-3265
Gemoloji (Taş İşleme Sanatı)
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
GES-3267
Özgün Takı Tasarım
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3000
İşyeri Eğitimi
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3001
İşyeri Eğitimi Uygulamaları
Zorunlu 7 10 Yazdır
MYO-3002
Kurum Stajı
Zorunlu 0 4 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı29,0036,00
Toplam97,50126,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. Dr. Erhan TÜRELİ  
e-mail : erhantureli@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 211 19 55  
Fax : 0 246 237 17 17  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. Dr. Erhan TÜRELİ  
e-mail : erhantureli@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 211 1955  
Fax : 0 246 237 17 17  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Batı Kampüs ISPARTA  
Genel Bilgi : El Sanatları insanoğlu var olduğundan beri tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak, örtünmek ve korunmak amacı ile ilk örneklerini vermiştir. Daha sonra gelişerek çevre şartlarına göre değişimler gösteren el sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hale gelerek "geleneksel" vasfı kazanmıştır. Isparta Meslek Yüksekokulu?na bağlı El Sanatları Programını, Türk El Sanatlarının geçirdiği evrimi incelemek, gerek estetik gerek bilimsel ve teknolojik açılardan el sanatı dallarının dokümantasyonunu, bakım ve onarımını, aslına uygun olarak çoğaltma çeşitlemeleri üzerine araştırmalar yapmak ve uygulamalarda bulunmak, el sanatlarımızı geliştirecek profesyonel elemanlar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Yörenin el sanatları açısından zengin olması, öğrencilerin yeterli uygulama yapmasına imkan sağlamaktadır. Programdan mezun olan öğrencilerimizin DGS?de tercih edecekleri bölüm sayısı fazladır. Bu bölümlere intibakları da kolay olmaktadır. İki yıllık eğitim sonunda, dokuma, boya, bakım ve onarım, desen, örgü, ebru, seramik imalatı alanında bilgili elemanlar yetiştirmektedir. Programdan mezun olan öğrencilerin fabrikalarda, Halk Eğitimi Merkezlerinde usta öğretici olarak iş bulma imkanı vardır. Ayrıca mezun olan öğrencilerin bir kısmı serbest olarak hediyelik eşya üzerine çalışmayı tercih etmektedirler.  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Lise ve meslek lisesi mezunu olmak.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Öğretmen merkezli eğitimden öğrenci merkezli eğitime geçilmiş, bağımsız hareket edebilen, eleştirel düşünebilen,uygulama becerisine sahip,öz değerlendirme yapabilen ve kendi öğrenme süreci üzerinde etkili olabilen bireylerin yetiştirilmesine önem verilmiştir  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : İki yıllık eğitim sonunda, dokuma, boya, bakım ve onarım, desen, örgü, ebru, seramik imalatı alanında bilgili elemanlar yetiştirmektedir. Programdan mezun olan öğrencilerin fabrikalarda, Halk Eğitimi Merkezlerinde usta öğretici olarak iş bulma imkanı vardır. Ayrıca mezun olan öğrencilerin bir kısmı serbest olarak hediyelik eşya üzerine çalışmalarını sağlamak.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : El Sanatları atölyelerinde öğretici ve tasarlayıcı olarak, bilgisayar destekli desen bürolarında ve halk eğitimlerde öğretici olrak çalışabilirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Mezunlarımız DGS sınavında başarılı oldukları taktirde lisans tamamlayabilirler.  
Programın Amaçları : Geleneksel tekniklerin sürekliliğini sağlamak Geleneksel örneklerden yararlanarak yeni tasarımlar ortaya koymak Alanında kullanılan malzemeleri tanımak Farklı malzemeler kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilmek Klasik ve özgün ürünler ortaya koymak Geçmiş ve günümüzdeki sanat yaklaşımlarını bilmek Yaşam boyu öğrenme yeteneğini kazandırmak Takım çalışması bilincine sahip olmak meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bir dersin başarı notu Bağıl Değerlendirme Yöntemi kullanılarak bulunur.Bu yönteme göre bir öğrencinin bir dersdeki başarı notunun belirlenmesi için,ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarı yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır.100 üzerinden ham notlar,sınıfın genel başarı düzeyi,notların dağılışı,sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak harfli sistem veya 4'lük sisteme uyarlanır.  
Mezuniyet Koşulları : Bölüm öğrencilerinin mezun olabilmesi için diploma notunun 2,00 olması ve stajlarını tamamlamaları gerekmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı