Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
MAT-3000
Genel Matematik
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
TEK-3101
Lif Teknolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
TEK-3103
Dokuma Teknolojisi
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
TEK-3105
Konfeksiyon Esasları
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
TEK-3107
İplik Teknolojisi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
TEK-3109
Terbiye Teknolojisi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
TEK-3111
Örme Teknolojisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
TEK-3113
Genel Moda Bilgisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
TEK-3115
Genel İş Sağlığı ve Güvenliği
Zorunlu 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
TEK-3102
Konfeksiyon Teknolojisi ve Makineleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
TEK-3104
Dokuma Hazırlık
Zorunlu 2 3 Yazdır
TEK-3106
Dokuma Atölyesi I
Zorunlu 2 4 Yazdır
TEK-3108
Fiziksel Tekstil Muayeneleri
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
TEK-3110
Dokuma Makineleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
TEK-3150
Boya Teknolojisi I
Seçmeli 3 3 Yazdır
TEK-3152
Tekstil Ön Terbiye
Seçmeli 3 3 Yazdır
TEK-3154
Kumaş Üretimi I
Seçmeli 3 3 Yazdır
TEK-3156
Tekstilde Yardımcı Malzemeler
Seçmeli 3 3 Yazdır
TEK-3158
Üretim Planlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
TEK-3160
Koruyucu Tekstiller
Seçmeli 3 3 Yazdır
TEK-3162
Tekstilde Toplam Kalite Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
TEK-3164
Hazır Giyim Üretimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
TEK-3166
Kumaş Tasarımı
Seçmeli 3 3 Yazdır
TEK-3168
Dokumada Özel Teknikler
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
MYO-3003
Bitirme Projesi
Zorunlu 1 2 Yazdır
TEK-3201
Dokuma Konstrüksiyon
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
TEK-3203
Dokuma Analiz
Zorunlu 2 3 Yazdır
TEK-3205
Dokusuz Yüzeyler
Zorunlu 3 3 Yazdır
TEK-3207
Dokuma Atölyesi II
Zorunlu 1,5 3 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
TEK-3251
Kimyasal Tekstil Muayeneleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
TEK-3253
Boya Teknolojisi II
Seçmeli 3 3 Yazdır
TEK-3255
Tekstil Bitim İşlemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
TEK-3257
Girişimcilik
Seçmeli 3 3 Yazdır
TEK-3259
Konfeksiyon Malzeme Bilgisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
TEK-3261
Kumaş Üretimi II
Seçmeli 3 3 Yazdır
TEK-3263
Tekstil Kalite Kontrol
Seçmeli 3 3 Yazdır
TEK-3265
Giyimde Konfor ve Renk Estetiği
Seçmeli 3 3 Yazdır
TEK-3267
Örgü Kumaş Yapıları
Seçmeli 3 3 Yazdır
TEK-3269
Tekstil Marka Yönetimi ve Pazarlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3000
İşyeri Eğitimi
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3001
İşyeri Eğitimi Uygulamaları
Zorunlu 7 10 Yazdır
MYO-3002
Kurum Stajı
Zorunlu 0 4 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı35,0042,00
Toplam108,00132,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı :  
e-mail : hasansinan@isparta.edu.tr  
Telefon : +90 246 214 69 25  
Fax : +90 246 237 1717  
AKTS Koordinatörü :  
e-mail : hasansinan@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 2146925  
Fax : -0 246 2371717  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü Tekstil Teknolojisi Programı  
Genel Bilgi : Programın amacı,çalışma alanında üst düzey yönetici ile işçi ve teknisyen arasında bulunan,teknisyenden daha fazla teorik bilgiye,mühendisden daha fazla uygulama becerisine ve tekstil konusunda genel bilgilere sahip tekstil teknikeri ünvanında ara eleman yetiştirmektir.  
Edinilen Ünvan : Tekstil Teknikeri  
Yeterlilik Düzeyi : -Atatürk ilke ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olmak -Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,tekstil alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek -Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek -Tekstil alanı ile ilgili uygulamalarda beklenmeyen durumları izleyerek değerlendirmek ve gerekli önlemleri alabilmek -Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra tekstil alanı ile ilgili programları kullanabilmek -Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup, takım çalışması yapabilmek -Yeterli olabilecek teknik yabancı dil bilgisine sahip olmak -İş güvenliği,işçi sağlığı,sosyal sorumluluklar,etik değerler hakkında bilgi sahibi olmak  
Kabul Koşulları : Lise Diploması Merkezi olan  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Öğretmen merkezli eğitimden öğrenci merkezli eğitime geçilmiş, bağımsız hareket edebilen, eleştirel düşünebilen,uygulama becerisine sahip,öz değerlendirme yapabilen ve kendi öğrenme süreci üzerinde etkili olabilen bireylerin yetiştirilmesine önem verilmiştir  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Mezunlarımız eğitimleri sırasında edindikleri bilgi ve beceriler sayesinde geniş bir sektör yelpazesi içinde yüksek sorumluluk isteyen görevler üstlenmektedirler.Tekstil sektörünün gereksinmelerine uygun yaratıcı, yenilikçi ve üretken kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Eğitim programlarından biriyle bilgi donanımı tamamlayan öğrenci ilgili alandaki gereksinime katkıda bulunmak üzere mezun olur.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Teknik Bilimler MYO'nun 1997 yılından bugüne kadar verdiği mezunlarının yarısından fazlası profesyonel iş hayatına geçmiş,dörtte biri iseeğitimlerini lisans üstü seviyede sürdürmeyi tercih etmiştir. Mezunların bir bölümü ise kendi işlerinin kurmuştur. lisans eğitimlerine devam eden öğrencilerin bir bölümü farklı üniversitelerde Tekstil Mühendisliği bölümünde eğitimlerini sürdürmektedir. İplik, dokuma, terbiye,örme,konfeksiyon dallarında üretin yapan işyerlerinde devam etmektedir.TBMYO öğretim elemanlar mezunlarla iletişimini devam ettirip, hem karşılaştıkları problemlerin çözümüne yardımcı olmakta, kem de başarıları ile gurur duymaktadır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : -Fakültelere dikey geçiş imkanının bulunması -Açık Öğretim yoluyla lisans tamamlama imkanı  
Programın Amaçları : - Tekstil işletmelerinin yapısını tanıyan - İplik,Dokuma,Terbiye,Konfeksiyon atölyelerinin akışı hakkında temel bilgilere sahip - Kalite Kontrol laboratuar cihazlarını kullanabilen - İş akışını izleyerek değerlendiren,problem çözebilen ve gerekli önlemleri alabilen - Çağdaş teknolojiyi kullanabilen - Kaynakları değerlendirerek maliyet hesabı yapabilen - İnsanlarla sağlıklı iletişim kurabilen meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bir dersin başarı notu Bağıl Değerlendirme Yöntemi kullanılarak bulunur.Bu yönteme göre bir öğrencinin bir dersdeki başarı notunun belirlenmesi için,ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarı yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır.100 üzerinden ham notlar,sınıfın genel başarı düzeyi,notların dağılışı,sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak harfli sistem veya 4'lük sisteme uyarlanır.  
Mezuniyet Koşulları : Önlisans öğretimini tamamlayan öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gereklidir. Mezuniyet genel not ortalaması 4.00 üzerinden hesaplanır; bu ortalama hesaplanırken alınan tüm dersler hesaba katılır. Stajını tamamlamış olmak  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Anlatma yöntemi, daha çok yorumlayıcı, açıklayıcı, belirtici ve aydınlatıcı özellikleriyle vurgulanır, görsel sunumlarla desteklenir ve uygulamalarla tamamlanır.Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yerinde uygulama yapma ve görme imkanları sunulur.