Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
RTV-3101
Kurgu Tekniği
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
RTV-3103
Haber Toplama Yazma
Zorunlu 4 5 Yazdır
RTV-3105
Radyo Programcılığı
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
RTV-3107
Video Çekimi
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
RTV-3109
Temel Fotoğraf
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
RTV-3111
Film Dili ve Sahneleme
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
RTV-3113
Sinema
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
RTV-3115
Senaryo Yazımı
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
RTV-3102
Radyo TV Haberciliği
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
RTV-3104
Temel Kamera
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
RTV-3106
Film Prodüksiyon
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
RTV-3108
Medya Etiği
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
RTV-3151
Çekim Teknikleri
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
RTV-3153
Ses Kaydı
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
RTV-3155
Belgesel Film
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
RTV-3157
Görüntü İşleme Teknikleri
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
RTV-3159
Siyasal İletişim
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
RTV-3161
Masaüstü Yayıncılık
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
RTV-3163
Ülkenin Yakın Tarihi
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
RTV-3165
Kamu Yönetimi
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
RTV-3167
Yerel Medya
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
RTV-3169
Gazete Yazı Türleri
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
RTV-3171
Yeni İletişim Teknolojileri
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
RTV-3173
Medya analizi
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı28,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
MYO-3003
Bitirme Projesi
Zorunlu 1 2 Yazdır
RTV-3201
Uzman Gazetecilik
Zorunlu 2 2 Yazdır
RTV-3203
Kitle İletişim Mevzuatı
Zorunlu 2 2 Yazdır
RTV-3205
Televizyon Programcılığı
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
RTV-3207
Haber Sunuş
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
RTV-3251
Haber Röportaj
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
RTV-3253
Halkla İlişkiler
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
RTV-3255
Televizyon Reklamcılığı
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
RTV-3257
Sosyal Medya
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
RTV-3259
Canlı Yayın
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
RTV-3261
Bilgisayarda Resim İşleme
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
RTV-3263
Kısa Film
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
RTV-3265
TV ve Sinemanın Teknik Temelleri
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
RTV-3267
Işık Teknikleri
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3000
İşyeri Eğitimi
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3001
İşyeri Eğitimi Uygulamaları
Zorunlu 7 10 Yazdır
MYO-3002
Kurum Stajı
Zorunlu 0 4 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı38,0045,00
Toplam116,50135,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. M.FATİH ECEVİT  
e-mail : mfecevit@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 2111958  
Fax : -0 246 2371717  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi Nedret ÇAĞLAR  
e-mail : mustafagokmen@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 2111958  
Fax : -0 246 2371717  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı  
Genel Bilgi : Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı, 1995 Yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Bünyesinde Radyo TV Yayımcılığı adı ile kurulmuştur. Daha sonra 2007 Yılında adı Radyo TV Yayıncılığı Programına değişmiştir. 2009 Yılında ise Radyo ve Televizyon Programcılığı Adını Almıştır. 2008 yılında Isparta Meslek Yüksekokulundan ayrılarak Teknik Bilimler MYO altında eğitim öğretimine devam etmektedir.  
Edinilen Ünvan : Radyo Televizyon Meslek Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi : Ara elemanın vizyonu, rolü,teknik becerileri ve davranış şekilleri göz önüne alınarak yeterlilik çizgileri belirlenmiştir  
Kabul Koşulları : Meslek Liselerinden doğrudan geçiş imkanı olmakla birlikte merkezi sınav ile öğrenci kabul etmektedir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Yatay geçiş ile gelen öğrenciler için ya da başka bir yüksek öğretim kurumunda öğretim almış olan öğrenciler, program ve bölüm kurullarında alınan kararlar ile daha önceki almış oldukları derslerden muaf sayılırlar.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Medya sektörüne ara eleman yetiştirmektir. Radyo ve televizyon için program hazırlayabilen, haber yazabilen , çekim ve kurgusunu yapabilen, elemanlar yetiştirmektir. Haber toplama, yazma ve sayfa tasarımı yapabilme yeterliğiğine sahip olan elemasnlar yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunlarımız eğitimleri sırasında edindikleri bilgi ve beceriler sayesinde geniş bir sektör yelpazesi içinde yüksek sorumluluk isteyen görevler üstlenmektedirler Kameraman, haber muhabiri, kurgu elemanı, radyo programcısı, programcı ve sayfa tasarım elemanı olarak çalışırlar.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : -Fakültelere dikey geçiş imkanının bulunması -Açık Öğretim yoluyla lisans tamamlama imkanı  
Programın Amaçları : Görsel, İşitsel ve Yazılı Medya kuruluşlarına sektörün ihtiyacı olan ara eleman yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bir dersin başarı notu Bağıl Değerlendirme Yöntemi kullanılarak bulunur.Bu yönteme göre bir öğrencinin bir dersdeki başarı notunun belirlenmesi için,ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarı yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır.100 üzerinden ham notlar,sınıfın genel başarı düzeyi,notların dağılışı,sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak harfli sistem veya 4'lük sisteme uyarlanır.  
Mezuniyet Koşulları : Önlisans öğretimini tamamlayan öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gereklidir. Mezuniyet genel not ortalaması 4.00 üzerinden hesaplanır; bu ortalama hesaplanırken alınan tüm dersler hesaba katılır. Stajını tamamlamış olmak  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı (Örgün Öğretim)