Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
HRT-3101
Ölçme I
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
HRT-3103
Jeodezik Hesap
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
HRT-3105
Kartografya
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
HRT-3107
Kadastro Bilgisi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
HRT-3109
Alet Bilgisi
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
HRT-3111
Basit Ölçme Teknikleri
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
HRT-3113
Bilgisayar Destekli Harita Çizimi I
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
MAT-3000
Genel Matematik
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
HRT-3102
Ölçme II
Zorunlu 3 5 Yazdır
HRT-3104
Harita Çizimi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
HRT-3106
Aplikasyon
Zorunlu 3 4 Yazdır
HRT-3108
Bilgisayar Destekli Harita Çizimi II
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
HRT-3110
İmar Bilgisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
HRT-3112
Mesleki Trigonometri
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
HRT-3152
Harita Okuma
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
HRT-3154
Konum Uygulaması
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
HRT-3156
Kent Bilgisi ve Yönetimi
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
HRT-3158
Gayrimenkul Değerleme
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
HRT-3160
Aplikasyon Uygulaması
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
HRT-3162
Kadastro Projesi
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
HRT-3201
Ölçme III
Zorunlu 3 4 Yazdır
HRT-3203
Arazi Yönetimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
HRT-3205
Bilgisayar Destekli Harita Çizimi III
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
HRT-3207
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
HRT-3209
Harita Yapımı
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
MYO-3003
Bitirme Projesi
Zorunlu 1 2 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
HRT-3251
Fotogrametri
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
HRT-3253
Özel Ölçmeler
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
HRT-3255
Arazi Toplulaştırma
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
HRT-3257
Yol Bilgisi ve Projesi
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
HRT-3259
İmar Projesi
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
HRT-3261
Yükseklik Ölçme Projesi
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3000
İşyeri Eğitimi
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3001
İşyeri Eğitimi Uygulamaları
Zorunlu 7 10 Yazdır
MYO-3002
Kurum Stajı
Zorunlu 0 4 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı32,0039,00
Toplam103,00129,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. VUSLAT SALALI  
e-mail : vuslatsalali@sdu.edu.tr  
Telefon : 0 246 2111583  
Fax : 0 246 2371717  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. VUSLAT SALALI  
e-mail : vuslatsalali@sdu.edu.tr  
Telefon : 0 246 2111583  
Fax : 0 246 2371717  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Batı Kampüsü Çünür Isparta/Türkiye  
Genel Bilgi : Yüksekokulumuz, Ülkemizin ekonomi, sanayi alanları başta olmak üzere toplumun ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun, çağdaş yaşamın gereği olan bilgisayar teknolojileriyle donanmış, bilgi ve beceri sahibi kaliteli ara eleman ihtiyacına cevap verecek elemanları yetiştirmek ve bilimsel çalışmalar ile sosyal ve kültürel değişime öncülük ederek bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınmasına da destek sağlamayı misyon edinmiştir.  
Edinilen Ünvan : Harita ve Kadastro Teknikeri  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Lise Diploması Merkezi olarak  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Bu programdan mezun olan öğrenciler DGS sınavı ile "Harita Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Çevre Mühendisliği, Orman Mühendisliği" lisans programına geçiş yapabilmektedir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Harita Kadastro programı, her ölçekte harita üretimi ve mühendislik projelerinin araziye uygulanması için gerekli olan mesleki bilgileri teorik ve uygulamalı dersler ile öğrencilere aktarmayı hedeflenmektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Harita üretimi yapan kamu kurum ve kuruluşları, üretilmiş haritaları kullanarak kamu hizmetlerini gerçekleştiren kamu kurum ve kuruluşları, her türlü mühendislik amaçlı çalışmada yer alan özel sektör firmaları, konum bilsine dayalı bilgi sistemlerinin oluşturulması üzerine çalışan firmalar, konum bilgilerini düzenlemeye yönelik yazılım geliştiren firmalar.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Bu programdan mezun olarak ön lisans diploması almaya hak kazanan öğrenciler DGS sınavı ile "Harita Mühendisliği" lisans programına geçiş yapabilmektedir.  
Programın Amaçları : Harita Kadastro Programının amacı kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre, harita ve kadastro alanında meslek elemanı yetiştirmektir. Öğrencilerimize, başta mühendislik çalışmaları olmak üzere farklı uygulama alanlarının ihtiyaç duyduğu her ölçekteki harita üretimini ve mühendislik projelerinin araziye uygulanması için gerekli olan mesleki bilgileri teorik ve uygulamalı dersler ile aktarmak hedeflenmektedir. Eğitim programı, teknolojik gelişmeler paralelinde değişen ve yenilenen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde güncel tutularak hazırlanmaktadır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Vize %40 Final %60  
Mezuniyet Koşulları : En az 2,0 not ortalamasına sahip olmak ve stajı tamamlamak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı