Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
INT-3101
Mekanik ve Statik
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
INT-3103
Yapı Malzemeleri
Zorunlu 3 6 Yazdır
INT-3105
Teknik Resim
Zorunlu 3 6 Yazdır
INT-3107
Yapı Teknolojisi
Zorunlu 2,5 5 Yazdır
INT-3109
Yapı Tesisatları
Zorunlu 2 3 Yazdır
INT-3111
Bina Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
MAT-3001
Matematik I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,5030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
INT-3102
Mukavemet
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
INT-3104
Yapı Statiği
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
INT-3106
Beton Teknolojisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
INT-3108
Arazi Ölçmeleri
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
INT-3110
Bilgisayarlı Destekli Çizim
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
MAT-3002
Matematik II
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
INT-3150
İnşaat Kalite ve Standartları
Seçmeli 3 3 Yazdır
INT-3152
Yapı Mimarisi ve Detay Çizimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
INT-3154
Depreme Dayanıklı Yapılar
Seçmeli 3 3 Yazdır
INT-3156
İş Sağlığı ve Güvenliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
INT-3158
Yapı İşletmesi ve Şantiye Tekniği
Seçmeli 3 3 Yazdır
INT-3160
Girişimçilik
Seçmeli 3 3 Yazdır
INT-3162
İnce Yapı Teknolojisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
INT-3164
Ahşap ve Kagir Yapılar
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
INT-3201
Çelik Yapılar
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
INT-3203
Betonarme
Zorunlu 3 4 Yazdır
INT-3205
Zemin Mekaniği
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
INT-3207
Sistem Analizi ve Tasarımı
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
INT-3209
Metraj ve Keşif İşleri
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
MYO-3003
Bitirme Projesi
Zorunlu 1 2 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
INT-3251
Yapılarda Hasar ve Güçlendirme Yöntemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
INT-3253
Statik Proje
Seçmeli 3 3 Yazdır
INT-3255
Yol Bilgisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
INT-3257
Su Yapıları
Seçmeli 3 3 Yazdır
INT-3259
Çevre Koruma
Seçmeli 3 3 Yazdır
INT-3261
İskele ve Kalıp
Seçmeli 3 3 Yazdır
INT-3263
Yapılarda Enerji Tasarrufu ve İzolasyon
Seçmeli 3 3 Yazdır
INT-3265
Meslek Etiği
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3000
İşyeri Eğitimi
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3001
İşyeri Eğitimi Uygulamaları
Zorunlu 7 10 Yazdır
MYO-3002
Kurum Stajı
Zorunlu 0 4 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı32,0039,00
Toplam99,00129,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Doç. Dr. HAKAN CEYLAN  
e-mail : hakanceylan@sdu.edu.tr  
Telefon : 0.246.2111513  
Fax : 0.246.2371717  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA SİVRİ  
e-mail : mustafasivri@sdu.edu.tr  
Telefon : 0 246 2110800  
Fax : 0.246.2371717  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler MYO İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi Programı Batı Kampüs 32260-ISPARTA  
Genel Bilgi : Programın amacı, çalışma alanında teknisyen ve mühendis arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye mühendisten daha fazla uygulama becerisine ve inşaat konusunda genel bilgilere sahip inşaat teknikeri ünvanına sahip teknik eleman yetiştirmektir.  
Edinilen Ünvan : İnşaat Teknikeri  
Yeterlilik Düzeyi : -Atatürk ilke ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olmak -Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek -İnşaat alanı ile ilgili uygulamalarda beklenmeyen durumları izleyerek değerlendirmek ve gerekli önlemleri alabilmek -Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra inşaat alanı ile ilgili programları kullanabilmek -Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup, takım çalışması yapabilmek -Yeterli olabilecek teknik yabancı dil bilgisine sahip olmak -İş güvenliği, çevre koruma, sosyal sorumluluklar ve etik değerler hakkında bilgi sahibi olmak.  
Kabul Koşulları : Lise Diploması  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Bölümümüzde öğreten merkezli eğitimden öğrenen merkezli eğitime geçilmiş, bağımsız hareket edebilen, eleştirel düşünebilen, uygulama becerisine sahip, öz değerlendirme yapabilen ve kendi öğrenme süreci üzerinde etkili olabilen bireylerin yetiştirilmesine önem verilmektedir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Mezunlarımız eğitimleri sırasında edindikleri bilgi ve beceriler sayesinde geniş bir sektör yelpazesi içinde yüksek sorumluluk isteyen görevler üstlenmektedirler. Bölümümüz inşaat sektörünün gereksinmelerine uygun yaratıcı, yenilikçi ve üretken kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Eğitim programımızdan bilgi donanımını tamamlayan öğrenci ilgili alandaki gereksinime katkıda bulunmak üzere mezun olur.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : - Mezunlarınızın önemli bir miktarı ise dikey geçiş sınavında başarılı olarak lisans eğitimlerine geçiş yaparak İnşaat mühendisi olarak çalışmaktadırlar. - Bunun dışında önemli bir mezun grubumuz kamu ve özel sektörde, mühendislik ve mimarlık bürolarında, şantiyelerde ve inşaat firmalarında değişik pozisyonlarda çalışmaktadırlar.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : - Mezunlarımızın fakültelerin inşaat mühendisliği ve yapı eğitimi bölümlerine dikey geçiş imkanı bulunmaktadır -Açık Öğretim yoluyla lisans tamamlama imkanı mevcuttur.  
Programın Amaçları : - İnşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavrayan ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilen, - İş ortamında öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleyen ve çözüm bulabilen, - Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilen, - Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bir dersin başarı notu Bağıl Değerlendirme Yöntemi kullanılarak bulunur. Bu yönteme göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarı yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır.100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak harfli sistem veya 4'lük sisteme uyarlanır.  
Mezuniyet Koşulları : Önlisans öğretimini tamamlayan öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve stajını tamamlamış olması gereklidir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Öğrenme merkezli, görsel sunum destekli anlatım yöntemi uygulanır. Derslerin birçoğu laboratuarda veya arazide uygulamalarla desteklenir.