Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-173
Kalkülüse Giriş
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
YRL-103
Yerel Yönetimler l
Zorunlu 3 5 Yazdır
YRL-107
Genel Ekonomi
Zorunlu 2 2 Yazdır
YRL-111
Genel İşletme I
Zorunlu 2 3 Yazdır
YRL-113
Hukuka Giriş
Zorunlu 3 3 Yazdır
YRL-115
Kamu Yönetimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
YRL-117
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
Zorunlu 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
HIT-102
Protokol Bilgisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
YRL-102
Kent Analizi
Zorunlu 2 3 Yazdır
YRL-106
Siyaset Bilimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
YRL-108
Çevre Bilimleri
Zorunlu 2 2 Yazdır
YRL-110
Mesleki Yazışmalar
Zorunlu 2 3 Yazdır
YRL-112
Yerel Yönetimler ll
Zorunlu 3 5 Yazdır
YRL-114
Genel İşletme II
Zorunlu 2 3 Yazdır
YRL-116
Anayasa Hukuku
Zorunlu 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
KYO-306
Avrupa Yönetsel Alanı
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
YRL-203
Kamu Personel Rejimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
YRL-209
Kamu Yönetiminde Araştırma Yöntem Teknikleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
ADL-241
Muhasebe
Seçmeli 2 3 Yazdır
ISY-805
Proje Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
YRL-201
Türkiye Ekonomisi ve Yerel Yönetimler
Seçmeli 3 3 Yazdır
YRL-210
Yerel Siyaset
Seçmeli 2 3 Yazdır
YRL-211
Yönetim ve Organizasyon
Seçmeli 2 3 Yazdır
YRL-213
Yerel Yönetimlerde Özerklik ve Vesayet Denetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
YRL-215
Devlet Muhasebesi
Seçmeli 2 3 Yazdır
YRL-217
Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler
Seçmeli 2 3 Yazdır
YRL-221
Hukuki Yazışma
Seçmeli 2 3 Yazdır
YRL-225
Yerel Yönetimlerde Performans Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
YRL-202
Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler
Zorunlu 3 3 Yazdır
YRL-220
İdare Hukuku
Zorunlu 3 4 Yazdır
ADL-102
Ceza Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
ADL-242
İdari Yargılama Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-210
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
MAT-184
Ticari Matematik
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
YRL-204
Kentleşme ve Konut Politikası
Seçmeli 3 3 Yazdır
YRL-206
E-Devlet
Seçmeli 3 3 Yazdır
YRL-208
Devlet Bütçesi
Seçmeli 3 3 Yazdır
YRL-212
Yerel Yönetimlerde Kriz Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
YRL-216
Adem-i Merkeziyetçilir ve Yerel Merkez İlişkileri
Seçmeli 3 3 Yazdır
YRL-218
Müzakere Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Toplam90,50120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu
BAS-808
Ticari Belgeler
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-801
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-802
Genel İletişim Bilgisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
IKY-807
E-Ticaret
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORG-801
İş Etiği
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORG-802
Kariyer Planlaması
Seçmeli 2 3 Yazdır
SUR-801
Türkiye- AB İlişkileri
Seçmeli 2 3 Yazdır
SUR-802
Küreselleşme
Seçmeli 2 3 Yazdır
YRL-802
Güncel Ekonomik Sorunlar
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. KEMAL GÜLAY  
e-mail : kemalgulay@isparta.edu.tr  
Telefon : 02463412363  
Fax : -  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. KEMAL GÜLAY  
e-mail : kemalgulay@isparta.edu.tr  
Telefon : 02463412363  
Fax : -  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu, AKSU  
Genel Bilgi : 2012-2013 eğitim öğretim yılında açılmış ve öğrenci alımına başlamıştır.  
Edinilen Ünvan : Yerel Yönetimler Programı ön lisans diploması  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi ve ilgili sınav sonucunda yerleştirilmeye hak kazanılması gerekir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” uygulanır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Programının başlıca amacı; çağdaş yerel yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle donanmış yönetici adayları yetiştirmek, kamu kuruluşlarının (özellikle de yerel yönetimlerin) ve özel sektör kuruluşlarının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaktır. Diğer yandan bölgenin idari sorunlarına cevap verebilmek ve bölge gençlerine bu dalda eğitim fırsatı vermek amaçlanmaktadır. Ülkemizin kalkınmasında yerel yönetimlerimize ve özellikle belediyelerimize büyük görevler düşmektedir. Bu kadar büyük önemi olan belediyelerin söz konusu görevleri yerine getirebilmeleri için örgütsel ve mali yönden olduğu kadar personel yönünden de güçlü olmaları gerekir. Bu bölüm de bu alandaki açığı kapatabilmek için elemen yetiştirmek amacıyla öğretime başlamıştır.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mahalli İdareler Valilik ve Kaymakamlıklarda İl ve ilçe Belediyeleri ile Büyükşehir Belediyelerini çeşitli birimlerinde çalışabilirler. Mahalli idareler, merkez ve taşra teşkilatı birimleri dışında çeşitli kamu kurumlarının personel işleri, yazı işleri, halkla ilişkiler, insan kaynakları gibi bölümleri. Özel sektör firmalarında büro elemanı Türkiye'nin hemen hemen her ilinde çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan mezunlarımız bulunmaktadır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla "Kamu Yönetimi" ya da "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" alanlarında lisans programlarına başvurabilirler.  
Programın Amaçları : Programının başlıca amacı; çağdaş yerel yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle donanmış yönetici adayları yetiştirmek, kamu kuruluşlarının (özellikle de yerel yönetimlerin) ve özel sektör kuruluşlarının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaktır. Diğer yandan bölgenin idari sorunlarına cevap verebilmek ve bölge gençlerine bu dalda eğitim fırsatı vermek amaçlanmaktadır. Ülkemizin kalkınmasında yerel yönetimlerimize ve özellikle belediyelerimize büyük görevler düşmektedir. Bu kadar büyük önemi olan belediyelerin söz konusu görevleri yerine getirebilmeleri için örgütsel ve mali yönden olduğu kadar personel yönünden de güçlü olmaları gerekir. Bu bölüm de bu alandaki açığı kapatabilmek için elemen yetiştirmek amacıyla öğretime başlamıştır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Dersler türüne göre teorik ya da uygulamalı olarak işlenmektedir. Ölçme değerlendirme hizmetleri ilgili yönetmelik doğrultusunda Ara Sınav ve Final sınavı şeklinde uygulanmaktadır. Ayrıca, araştırma ödevleri vb. gibi öğretici faaliyetlerde göz önüne alınabilir. Bununla birlikte, ilgili yönetmelik doğrultusunda derslere devam, kurum stajı vb. uygulamalar da mevcuttur.  
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, hiçbir dersten FF ve FD notu almamış olmak ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı