Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
BAS-101
Temel Sigortacılık İşlemleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
BAS-103
Temel Bankacılık İşlemleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
BAS-111
Genel Hukuk Bilgisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
BAS-115
Genel Muhasebe
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
BAS-117
Genel İşletme
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
LOJ-103
Genel Ekonomi
Zorunlu 3 4 Yazdır
MAT-183
Finans Matematiğine Giriş
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı26,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
BAS-102
İstatistik
Zorunlu 2 2 Yazdır
BAS-104
Ticaret Hukuku
Zorunlu 2 2 Yazdır
BAS-106
Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
BAS-108
Bireysel Emeklilik Sistemi
Zorunlu 3 5 Yazdır
BAS-110
Bankacılık ve Sigortacılık Hukuku
Zorunlu 2 3 Yazdır
BAS-112
Borçlar Hukuku
Zorunlu 2 3 Yazdır
BAS-114
Bankacılık ve Sigortacılıkta Bilgisayar Kullanımı
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
BAS-201
Finansal Yönetim
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
BAS-203
Sigortacılık Ürünleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
BAS-205
Bankacılık Ürünleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
BAS-269
Sermaye ve Para Piyasaları
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
BAS-211
Bireysel ve Ticari Bankacılık Sistemi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-213
Uluslararası Bankacılık
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-215
Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-217
Kambiyo ve Uluslararası İşlemler
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-219
Dış Ticaretin Finansmanı
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-221
Mali Aracı Kurumlar ve Sermaye Piyasaları
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-223
Kredi Portföyü Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-225
Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-227
Türev Piyasa Ürünleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-229
Borsa ve Seans İşlemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-231
Vergi Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-233
Teminat Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-235
İcra İflas Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-237
Bankacılık ve Sigortacılık Uygulamaları I
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-239
Banka ve Sigorta Pazarlaması
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-241
Mal Sigortaları
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-243
Nakliyat ve Lojistik Sigortaları
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-245
Sağlık Sigortaları
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-247
Aktüerya Matematiği
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-249
Yönetim Bilgi Sistemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-251
İnsan Kaynakları Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-253
İş Etiği
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-257
Mali Tablolar Analizi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-259
Hisse Senedi Piyasaları
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-261
Tahvil ve Bono Piyasaları
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-263
Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-265
Diğer Teşkilatlanmış Piyasalar ve Borsalar
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-267
Banka Muhasebesi
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,5030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
BAS-264
Elektronik Bankacılık ve Sigortacılık
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
BAS-266
Bankacılık Kredi ve Mevduat İşlemleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
BAS-214
Bankacılıkta Fon ve Risk Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-216
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-218
Temel ve Teknik Analiz
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-220
Vadeli Piyasa İşlemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-222
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-224
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-226
Türk Vergi Sistemi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-228
Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye Ekonomisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-230
Para Teorisi ve Politikası
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-232
Bankacılık ve Sigortacılık Uygulamaları II
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-234
Kişisel Satış Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-236
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-238
Hayat Sigortaları
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-240
Hasar ve Reasürans Uygulamaları
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-242
Nakliyat, Emtia ve Tekne Sigortaları
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-244
Yönetim ve Organizasyon
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-246
Yangın Sigortaları
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-248
Girişimcilik
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-250
Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-252
Ticari İletişim
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-256
Toplantı ve Zaman Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-258
Kişisel Gelişim
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-260
Sermaye Piyasası ve İlgili Vergi Mevzuatı
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-262
Takas ve Operasyon İşlemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
BAS-268
Sigorta Muhasebesi
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,5030,00
Toplam96,00120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu
BAS-808
Ticari Belgeler
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-801
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-802
Genel İletişim Bilgisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
IKY-807
E-Ticaret
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORG-801
İş Etiği
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORG-802
Kariyer Planlaması
Seçmeli 2 3 Yazdır
SUR-801
Türkiye- AB İlişkileri
Seçmeli 2 3 Yazdır
SUR-802
Küreselleşme
Seçmeli 2 3 Yazdır
YRL-802
Güncel Ekonomik Sorunlar
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail : huseyinsatirer@isparta.edu.tr  
Telefon :  
Fax : -  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. KEMAL GÜLAY  
e-mail : huseyinsatirer@isparta.edu.tr  
Telefon : -  
Fax : -  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu, AKSU  
Genel Bilgi : Program ulusal ve uluslararası düzeyde bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde yardımcı personel olarak çalışabilecek, emrinde çalışanları denetleyebilecek, ve teorik ve pratik bilgisi yeterli teknik eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır  
Edinilen Ünvan : Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Elamanı, Bankacılık ve sigortacılık programından mezun olan öğrenciler bankaların merkez departmanlarında ve subeler  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Bu programa 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci alınır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin bir başka örgün yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları şarttır.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Bankacılık ve Sigortacılık Programının amacı, bankaların çeşitli bölümlerinde, çeşitli firmaların para kaynakları ile ilgili birimlerinde veya sigortacılık alanında çalışacak nitelikli ve donanımlı ara insan gücünü yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Bankalar • Sigorta Şirketleri • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası • Sermaye Piyasası Kurulu • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu • Aracı Kurumlar • Araştırma Kuruluşları • Dikey Geçiş ile Lisans Eğitimine Devam Edenler için Akademik Kariyer  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : -Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. DİKEY GEÇİŞ ALANLARI • Bankacılık • Bankacılık ve Finans • Bankacılık ve Finansman • Ekonomi • Ekonometri • İktisat • İşletme • İşletme-İktisat • Sermaye Piyasası • Sigortacılık • Sigortacılık ve Risk Yönetimi • Uluslararası Finans • Uluslararası İşletmecilik • Uluslararası Ticaret • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik  
Programın Amaçları : Bankacılık ve Sigortacılık Programının amacı, bankaların çeşitli bölümlerinde, çeşitli firmaların para kaynakları ile ilgili birimlerinde veya sigortacılık alanında çalışacak nitelikli ve donanımlı ara insan gücünü yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Sınavlar, öğretim elemanları tarafından Üniversitemiz yönetmelikleri dikkate alınarak belirlenen esaslara göre değerlendirilir.  
Mezuniyet Koşulları : Bu programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Süleyman Demirel Üniversitesi" Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması ve en az 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Ön Lisans Programı, Tam zamanlı, Örgün Eğitim