Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
CKK-101
Çevre Esasları
Zorunlu 3 4 Yazdır
CKK-103
Biyoloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
CKK-105
Teknik Resim
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
CKK-107
Genel Mikrobiyoloji
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
FIZ-123
Fizik
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM-607
Genel Kimya
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
MAT-181
Kalkülüse Giriş I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
CKK-102
Çevre Kimyası ve Laboratuar Teknikleri
Zorunlu 3 5 Yazdır
CKK-104
Ekoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
CKK-106
Temel İşlemler
Zorunlu 3 4 Yazdır
CKK-108
Bilgisayar Destekli Tasarım
Zorunlu 2 3 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
CKK-110
Kentleşme ve Çevre Sorunları
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-112
İş Sağlığı ve Güvenliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-114
Yerel Yönetimler
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-116
Halk Sağlığı
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-118
Toprak Bilgisi ve Toprak Kirliliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-120
Grafik ve Tasarım
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
CKK-201
Su Kirliliği ve Kontrolü
Zorunlu 3 3 Yazdır
CKK-203
Katı Atıklar
Zorunlu 3 3 Yazdır
CKK-205
Hava Kirliliği ve Kontrolü
Zorunlu 2 3 Yazdır
CKK-207
Anaerobik Arıtmanın Temel İlkeleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
CKK-209
Atıkların Geri Kazanımı
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-211
Katı Atık Tesislerinin İşletimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-213
İnsan Kaynakları Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-215
Kalite Yönetim Sistemleri ve ISO 14001
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-217
Proje Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-219
Arıtma Çamurları
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-221
Yeraltı Suyu Kirlenmesi
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-225
Web Tasarımı
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-229
Gürültü Kirliliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-231
Çevre Ekonomisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
CKK-202
Atıksuların Arıtılması
Zorunlu 3 3 Yazdır
CKK-204
Su Temini ve İçme Suyu Arıtımı
Zorunlu 3 3 Yazdır
CKK-206
Endüstriyel Kirlilik ve Kontrolü
Zorunlu 3 3 Yazdır
CKK-210
Çevre Hukuku
Zorunlu 2 2 Yazdır
CKK-212
Yönlendirilmiş Çalışma
Zorunlu 1 2 Yazdır
CKK-222
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Zorunlu 2 3 Yazdır
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
CKK-214
Arıtma Ekipmanları
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-216
Arıtma Tesisi İşletimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-218
Endüstrilerde Temiz Üretim
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-220
Tesis Planlama
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Toplam87,00120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu
BAS-808
Ticari Belgeler
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-801
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
CKK-802
Genel İletişim Bilgisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
IKY-807
E-Ticaret
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORG-801
İş Etiği
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORG-802
Kariyer Planlaması
Seçmeli 2 3 Yazdır
SUR-801
Türkiye- AB İlişkileri
Seçmeli 2 3 Yazdır
SUR-802
Küreselleşme
Seçmeli 2 3 Yazdır
YRL-802
Güncel Ekonomik Sorunlar
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Emrah ÖZTÜRK  
e-mail : emrahozturk@isparta.edu.tr  
Telefon : 0246 211 1697  
Fax : 0246 3412042  
AKTS Koordinatörü : Doç. Dr. Emrah ÖZTÜRK  
e-mail : emrahozturk@isparta.edu.tr  
Telefon : 0246 211 1697  
Fax : 0246 3412042  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu, AKSU  
Genel Bilgi : Çevre Koruma ve Kontrol Programı, günümüzde sanayileşme ve hızlı nüfus artışının bir sonucu olarak su, hava ve toprak gibi doğal kaynakların kirlenmesi ile ortaya çıkan çevre sorunlarının çözümüne ve kontrolüne ve ayrıca doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımına yönelik teorik ve uygulamalı öğretim veren bir önlisans programıdır. Ülkemizde Avrupa Birliği'ne uyum süreci kapsamında önemi daha da artan çevre koruma, planlama ve yönetim konularında, kalifiye ara elemanlara duyulan ihtiyaç ta kademeli olarak artmaktadır. Programdan mezun olan teknikerler bu ihtiyacı karşılamak üzere çeşitli kamu kurumlarında, belediyelere bağlı olarak işletilen çevre yönetim birimlerinde, çevre, inşaat, şehir ve bölge planlama ve kimya konularında özel sektörde hizmet veren firmalarda ve işletmelerde ve akredite olmuş çevre laboratuarlarında istihdam imkanı bulabilirler.  
Edinilen Ünvan : Çevre Teknikeri  
Yeterlilik Düzeyi : Çevre Koruma ve Kontrol Programı, çağdaş çevre koruma ilkelerini kapsayan 2 yıl süreli bir programdır. Öğrenciler, programa başladıkları birinci yıldan itibaren derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin derse devam durumu dersi veren öğretim görevlisinin sorumluluğundadır. Zorunlu ve teknik seçmeli derslerin tümünde yazılı sınav yapılmaktadır. Vize sınavları yarıyılın belirli bir haftasında yapılır. Öğrenciye her yarıyılda 1 adet vize sınavı yapılır. Vize sınav tarihleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından duyurulur. Vize sınavlarına ilaveten, öğrenciler her yarıyılda 1 adet final sınavına girmek zorundadırlar. Final sınavlarının tarihi ve yeri yine Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenir ve duyurulur. Öğrenciler, Meslek Yüksekokulu İdare Komisyonu tarafından kabul edilebilir gerçek ve geçerli bir neden varsa giremediği herhangi bir sınava ait mazeret sınavına alınabilir. Zorunlu olmayan derslerin vize ve/ veya final sınavları dersin sorumlusu tarafından düzenlenir. Bu şartlar altında, yarıyıl boyunca yapılan çalışmaların değerlendirilmesiyle dönem notu verilir. Teknik olmayan seçmeli derslerde, değerlendirme metodunu öğrenci ve dersin sorumlusu beraber belirlerler. Öğrencilerin derslerdeki başarı durumu "başarılı" olarak transkript kayıtlarına geçer. Öğrenciler 2. ve 4. yarıyıl sonunda toplam 30 gün kendi alanındaki herhangi bir kamu veya özel kurululta yaz stajı yaparlar.  
Kabul Koşulları : Meslek liselerinin Çevre Sağlığı ve Çevre Sağlığı Teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar programa sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde ÖSYM Başkanlığı tarafından yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve program için belirlenen sayısal puanı almaları halinde programa yerleştirilebilirler.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Resmi ilköğretimin tanınmasıyla ilgili kanun ve yönetmelikler tanımlanmıştır. Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denkliği kabul edilen meslek yüksekokulu programları arasında transfer yapılabilir. Ayrıca Meslek Yüksekokulundan mezun olarak Dikey Geçiş Sınavı'nı kazananlar lisans eğitimine devam edebilirler. Mezun olduğu programda aldığı dersler dikkate alınarak öğrencilerin alacağı dersler İlgili bölüm tarafından belirlenir. Türk Yüksek Eğitim-Öğretim Birimleri'nde resmi yada resmi olmayan önceki eğitimlerin tanınması başlangıçta belirlenmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde de aynı yöntem takip edilmektedir. Bununla birlikte her senenin başında bilgisayar bilimleri ile ilgili muafiyet sınavı düzenlenir. Bu derslerin yeterliliğini kendi kendine veya diğer şekillerde tamamlamış ve bu dersin öğrenme çıktılarını alan öğrenciler muafiyet sınavına girme hakkını kazanır. Bu sınavı geçen öğrenciler sene içinde bu dersten muaf tutulurlar.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Programın hedefi; mezun olacak öğrencilerin, özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarında sorumluluk alabilecek düzeyde bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmasını sağlayarak meslek elemanı ihtiyacına cevap verilmesine katkıda bulunmaktır.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü'nde önlisans derecesine sahip olanlar çeşitli devlet ve özel sektör kurumlarında istihdam edilebilirler. Temel devlet sektörü çevre teknikerliğiyle alakalı olan devlet kuruluşlarıdır. Çevre teknikerleri tekniker ünvanlarıyla sektör içinde önemli bir role sahiptirler. Bugünün teknikerleri alanlarıyla ilgili olan belediyelere bağlı çevre koruma birimlerinde (atıksu arıtma tesisleri, içme suyu arıtma tesisleri, katı atık düzenli depolama tesisleri) ve özel sektör firmalarında görev alabilirler. Bütün bunlar çevre teknikerlerinin endüstrileşme ile gelişen teknolojileri arıtma teknolojilerine yansıtmasıyla mümkündür. Su ürünleri teknikerleri kalite ve süreç kontrol, üretim, güvenlik, araştırma, teknik destek, satış ve pazarlama alanlarında teknik veya yönetici personel pozisyonunda çalışabilirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Çevre Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.  
Programın Amaçları : Programın amacı; doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımının sağlanması amacı ile doğal ve yapay çevrede, özellikle de hava, su ve toprak gibi doğal kaynaklar üzerinde kirliliğe yol açan etmenlerin tespit edilerek çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli çözüm yollarının incelenmesi, bu etmenlerin ortaya çıkışının sebep-sonuç ilişkilerine dayalı olarak araştırılması ve elde edilecek bulguların değerlendirilmesi, çevre sorunlarına sebep olan problemleri ortadan kaldıracak yöntemlerin belirlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesi, kirlilik tespiti amacı ile yapılacak analizlerin yürütülmesi ve yasal mevzuatların yürütülmesi ile ilgili konularda özel sektör ve kamu işletmelerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde çevre bilincine sahip olan meslek elemanı yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Herhangi bir ders için başarılı olma durumu, dersin sorumlu öğretim üyesi/elamanı tarafından yönlendirilen yarıyıl içi çalışmalarından (arasınav, kısa sınav, ödev, proje, sunum vb.) alınan toplam notun %40'ı ve yarıyıl sonu sınavından alınan notun %60'ının toplanıp, elde edilen notun Üniversitemizce uygulanan Bağıl Değerlendirme Sistemine göre harf notuna dönüştürülmesi ile belirlenir.  
Mezuniyet Koşulları : Programın ders müfredatında belirtilen dersleri alan ve kurum stajını başarı ile tamamlayan mezun adaylarının mezuniyet için dörtlük not sistemi üzerinden 2,00 genel not ortalamasına ve ayrıca ulusal kredi sistemine göre toplam en az 65 veya en fazla 75 krediye sahip olmaları gerekir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Programda tam zamanlı olarak I. ve II. öğretimde eğitim verilmektedir.