Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
CHM-107
Çağrı Merkezi Yönetimi I
Zorunlu 2 3 Yazdır
CHM-109
Çağrı Merkezinde Bireysel İlişkiler
Zorunlu 3 4 Yazdır
CHM-111
Klavye Kullanım Teknikleri
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
CHM-113
Etkin Tele Satış Yönetimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-121
Genel İşletme
Zorunlu 3 4 Yazdır
MAT-173
Kalkülüse Giriş
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
CHM-104
Davranış Bilimleri
Zorunlu 3 5 Yazdır
CHM-106
Ofis Yazılımları
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
CHM-108
Çağrı Merkezi Yönetimi II
Zorunlu 2 3 Yazdır
CHM-112
Çağrı Merkezinde Hizmet
Zorunlu 2 3 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-110
İstatistik
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-207
Pazarlama
Zorunlu 3 3 Yazdır
LOJ-103
Genel Ekonomi
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
CHM-203
Çağrı Merkezinde Stratejik Düşünme
Zorunlu 3 5 Yazdır
CHM-205
Çağrı Merkezinde Çatışma Yönetimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
CHM-227
Sosyal Medya
Zorunlu 2 3 Yazdır
PAZ-104
Tüketici Davranışları
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
BYA-212
Kriz ve Stres Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
CHM-207
Etkili ve Güzel Konuşma
Seçmeli 3 3 Yazdır
CHM-209
Telefonla İletişim Becerisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
CHM-211
Çağrı Merkezinde Maliyet Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
CHM-217
Satış Yöneticisi Takım Koçluğu
Seçmeli 3 3 Yazdır
CHM-219
İş Yaşamında Motivasyon
Seçmeli 3 3 Yazdır
CHM-223
Çağrı Merkezi Vardiya Planlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
CHM-225
Çalışma Psikolojisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
HIT-230
Halkla İlişkiler
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-202
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
PAZ-213
Elektronik Pazarlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
PAZ-224
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
CHM-204
İkna ve İkna Psikolojisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
CHM-222
Çağrı Merkezi İleri Satış Teknikleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
BYA-214
Etkili Sunum Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
CHM-206
Çağrı Merkezinde Stresten Arınma Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
CHM-208
Çağrı Merkezi Yönetiminde Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
CHM-210
Örgütsel Davranış
Seçmeli 3 3 Yazdır
CHM-212
Değişim Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
CHM-214
Kalite Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
CHM-216
Çağrı Merkezinde Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
CHM-218
Kurumsal İletişim ve Birlikte Çalışma
Seçmeli 3 3 Yazdır
CHM-220
İletişimde Hedef Kitle
Seçmeli 3 3 Yazdır
PAZ-204
Reklamcılık
Seçmeli 3 3 Yazdır
PAZ-226
Hizmet Pazarlaması
Seçmeli 3 3 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Toplam92,50120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Gönen Meslek Yüksekokulu
MDS-802
Güzel Sanatlar
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. ELVAN ERÖKSÜZ UYSAL  
e-mail : elvanuysal@isparta.edu.tr  
Telefon : 02462812300  
Fax : 02462812302  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. Fatih ÇELİK  
e-mail : fatihcelik@isparta.edu.tr  
Telefon : 02462812300  
Fax : 02462812302  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu GÖNEN / ISPARTA TÜRKİYE  
Genel Bilgi : Alanında yetkinlik kazanmış bireyler yetiştirmektir. Bu bağlamda, programdan mezun olan öğrenciler, sektörel hacmi giderek artan çağrı merkezi sektöründe kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması hususunda öncelik kazanmaktadırlar.  
Edinilen Ünvan : Çağrı Merkezi Meslek Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi : Öğrenciler tüm dersleri başarı ile tamamlamalıdır.  
Kabul Koşulları : Lise diploması. ÖSS başarısı.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Öğrenciler bu programdan başka programlara, veya diğer üniversitelerde aynı programa yatay geçiş yapma olanağına sahiptir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Türkiye?de hızla büyümekte olan çağrı merkezi sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, faaliyet ve etki alanını genişletmek için, gerekli deneyimi kazanmış, ikna kabiliyeti güçlü, iletişim becerisi yüksek, nitelikli işgücü yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Teknolojik yeniliklerle birlikte değişen iş ve yönetim anlayışını kavrayabilen, bu ortamın ihtiyaç duyduğu çağrı merkezi hizmetleri çalışanlarından beklentilerinin farkında olan, söz konusu beklentileri karşılayabilecek yeterliliklere sahip, doğrudan emir almadan sorumluluk sahibi olan, gerekli yer ve zamanda inisiyatif kullanabilen, büro teknolojilerine hakim, etkin iletişim becerilerine sahip olan meslek elemanlarıdır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : İki yıldan sonra Dikey geçiş sınavı ile fakültelere devam hakkı tanınır.  
Programın Amaçları : Türkiye?de hızla büyümekte olan çağrı merkezi sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, faaliyet ve etki alanını genişletmek için, gerekli deneyimi kazanmış, ikna kabiliyeti güçlü, iletişim becerisi yüksek, nitelikli işgücü yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Sınavları değerlendirmede; ders başına bir ara sınavda alınan notun başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavından alınan (final sınavı) notunun başarı notuna katkısı % 60?dır.  
Mezuniyet Koşulları : Çağrı Merkezi Hizmetleri programından mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır: *İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak. *30 iş günü staj yapmak zorunludur.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı