Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
CHM-3101
Çağrı Merkezi Yönetimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
CHM-3103
Çağrı Merkezinde Bireysel İlişkiler
Zorunlu 3 3 Yazdır
CHM-3105
Genel İşletme
Zorunlu 3 4 Yazdır
CHM-3107
Ofis Yazılımları
Zorunlu 4 5 Yazdır
CHM-3109
Etkin Tele Satış Yönetimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
CHM-3111
Pazarlama
Zorunlu 3 3 Yazdır
CHM-3113
Genel Hukuk
Zorunlu 2 3 Yazdır
CHM-3115
Genel Matematik
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
CHM-3117
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı26,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
CHM-3102
Davranış Bilimleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
CHM-3104
Klavye Kullanım Teknikleri
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
CHM-3106
İletişimde Hedef Kitle
Zorunlu 3 3 Yazdır
CHM-3108
Çağrı Merkezi İleri Satış Teknikleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
CHM-3110
Çağrı Merkezinde Çatışma Yönetimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
CHM-3112
Kurumsal İletişim ve Birlikte Çalışma
Zorunlu 3 3 Yazdır
CHM-3114
Yeni İletişim Teknolojileri
Seçmeli 3 3 Yazdır
CHM-3116
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
CHM-3118
Çalışma ve İkna Psikolojisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
CHM-3122
Örgütsel Davranış
Seçmeli 3 3 Yazdır
CHM-3126
Çağrı Merkezinde Satış Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
CHM-3128
İş ve Yaşamda Motivasyon
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı29,5030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
CHM-3201
Hizmet Pazarlaması
Zorunlu 3 3 Yazdır
CHM-3203
Mantıksal Akıl Yürütme
Zorunlu 3 3 Yazdır
CHM-3205
Satış Yöneticisi Takım Koçluğu
Zorunlu 3 3 Yazdır
CHM-3207
Tüketici Davranışları
Zorunlu 3 3 Yazdır
CHM-3227
Sektörlere Yönelik Çağrı Merkezi Hizmetleri
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
CHM-3211
Çalışma İlişkileri ve Etik
Seçmeli 3 3 Yazdır
CHM-3213
Halkla İlişkiler
Seçmeli 3 3 Yazdır
CHM-3217
Davranış ve Protokol Kuralları
Seçmeli 3 3 Yazdır
CHM-3225
Kriz ve Stres Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı29,5034,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3020
İşletmede Mesleki Eğitim
Zorunlu 20 20 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı32,0032,00
Toplam117,00126,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Gönen Meslek Yüksekokulu
CHM-807
İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk
Seçmeli 2 3 Yazdır
KTT-801
Sanat Tarihi
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. ELVAN ERÖKSÜZ UYSAL  
e-mail : elvanuysal@isparta.edu.tr  
Telefon : 02462147190  
Fax : 02462812302  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. Fatih ÇELİK  
e-mail : fatihcelik@isparta.edu.tr  
Telefon : 02462147190  
Fax : 02462812302  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu GÖNEN / ISPARTA TÜRKİYE  
Genel Bilgi : Alanında yetkinlik kazanmış bireyler yetiştirmektir. Bu bağlamda, programdan mezun olan öğrenciler, sektörel hacmi giderek artan çağrı merkezi sektöründe kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması hususunda öncelik kazanmaktadırlar.  
Edinilen Ünvan : Çağrı Merkezi Meslek Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi : Öğrenciler tüm dersleri başarı ile tamamlamalıdır.  
Kabul Koşulları : Lise diploması. ÖSS başarısı.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Öğrenciler bu programdan başka programlara, veya diğer üniversitelerde aynı programa yatay geçiş yapma olanağına sahiptir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Türkiye?de hızla büyümekte olan çağrı merkezi sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, faaliyet ve etki alanını genişletmek için, gerekli deneyimi kazanmış, ikna kabiliyeti güçlü, iletişim becerisi yüksek, nitelikli işgücü yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Teknolojik yeniliklerle birlikte değişen iş ve yönetim anlayışını kavrayabilen, bu ortamın ihtiyaç duyduğu çağrı merkezi hizmetleri çalışanlarından beklentilerinin farkında olan, söz konusu beklentileri karşılayabilecek yeterliliklere sahip, doğrudan emir almadan sorumluluk sahibi olan, gerekli yer ve zamanda inisiyatif kullanabilen, büro teknolojilerine hakim, etkin iletişim becerilerine sahip olan meslek elemanlarıdır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : İki yıldan sonra Dikey geçiş sınavı ile fakültelere devam hakkı tanınır.  
Programın Amaçları : Türkiye?de hızla büyümekte olan çağrı merkezi sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, faaliyet ve etki alanını genişletmek için, gerekli deneyimi kazanmış, ikna kabiliyeti güçlü, iletişim becerisi yüksek, nitelikli işgücü yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Sınavları değerlendirmede; ders başına bir ara sınavda alınan notun başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavından alınan (final sınavı) notunun başarı notuna katkısı % 60?dır.  
Mezuniyet Koşulları : Çağrı Merkezi Hizmetleri programından mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır: *İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı