Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-173
Kalkülüse Giriş
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
YRL-103
Yerel Yönetimler l
Zorunlu 3 5 Yazdır
YRL-107
Genel Ekonomi
Zorunlu 2 2 Yazdır
YRL-109
EĞİTİMDE DİJİTAL ARAÇLAR I
Zorunlu 3 3 Yazdır
YRL-113
Hukuka Giriş
Zorunlu 3 3 Yazdır
YRL-115
Kamu Yönetimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
YRL-117
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
Zorunlu 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,5030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
YRL-102
Kent Analizi
Zorunlu 2 3 Yazdır
YRL-106
Siyaset Bilimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
YRL-112
Yerel Yönetimler ll
Zorunlu 3 5 Yazdır
YRL-116
Anayasa Hukuku
Zorunlu 3 3 Yazdır
YRL-118
EĞİTİMDE DİJİTAL ARAÇLAR II
Zorunlu 3 3 Yazdır
YRL-120
Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları
Zorunlu 3 7 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
KYO-306
Avrupa Yönetsel Alanı
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
YRL-229
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Zorunlu 3 8 Yazdır
ISY-805
Proje Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
YRL-201
Türkiye Ekonomisi ve Yerel Yönetimler
Seçmeli 3 3 Yazdır
YRL-210
Yerel Siyaset
Seçmeli 2 3 Yazdır
YRL-211
Yönetim ve Organizasyon
Seçmeli 2 3 Yazdır
YRL-217
Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler
Seçmeli 2 3 Yazdır
YRL-225
Yerel Yönetimlerde Performans Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
YRL-222
Küreselleşme ve Dünya'da Yerel Yönetimler
Zorunlu 3 7 Yazdır
DIT-210
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
MAT-184
Ticari Matematik
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
YRL-204
Kentleşme ve Konut Politikası
Seçmeli 3 3 Yazdır
YRL-206
E-Devlet
Seçmeli 3 3 Yazdır
YRL-208
Devlet Bütçesi
Seçmeli 3 3 Yazdır
YRL-212
Yerel Yönetimlerde Kriz Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
YRL-218
Müzakere Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Toplam81,50120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Gönen Meslek Yüksekokulu
MDS-802
Güzel Sanatlar
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi DERYA TANER  
e-mail : deryataner@isparta.edu.tr  
Telefon : 02462812300  
Fax : 02462812302  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi DERYA TANER  
e-mail : deryataner@isparta.edu.tr  
Telefon : 02462812300  
Fax : 02462812302  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Gönen/ISPARTA  
Genel Bilgi : Adres :ISUBÜ Gönen MYO 32090 Gönen/ISPARTA Telefon : 0 246 281 23 00 Fax : 0 246 281 23 02 E-Posta : gonenmyo@isparta.edu.tr Facebook: www.facebook.com/ispartagonenmyo/ Instagram: www.instagram.com/isubugonenmyo/ Twitter: twitter.com/isubugonenmyo  
Edinilen Ünvan : Yerel Yönetimler Programı ön lisans diploması  
Yeterlilik Düzeyi : Programın eğitim dili Türkçedir. Mezuniyet koşulu olarak toplamda 120 AKTS'nin tamamlanması gerekir  
Kabul Koşulları : Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi ve ilgili sınav sonucunda yerleştirilmeye hak kazanılması gerekir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” uygulanır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Programının başlıca amacı; çağdaş yerel yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle donanmış yönetici adayları yetiştirmek, kamu kuruluşlarının (özellikle de yerel yönetimlerin) ve özel sektör kuruluşlarının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaktır. Diğer yandan bölgenin idari sorunlarına cevap verebilmek ve bölge gençlerine bu dalda eğitim fırsatı vermek amaçlanmaktadır. Ülkemizin kalkınmasında yerel yönetimlerimize ve özellikle belediyelerimize büyük görevler düşmektedir. Bu kadar büyük önemi olan belediyelerin söz konusu görevleri yerine getirebilmeleri için örgütsel ve mali yönden olduğu kadar personel yönünden de güçlü olmaları gerekir. Bu bölüm de bu alandaki açığı kapatabilmek için elemen yetiştirmek amacıyla öğretime başlamıştır.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mahalli İdareler Valilik ve Kaymakamlıklarda İl ve ilçe Belediyeleri ile Büyükşehir Belediyelerini çeşitli birimlerinde çalışabilirler. Mahalli idareler, merkez ve taşra teşkilatı birimleri dışında çeşitli kamu kurumlarının personel işleri, yazı işleri, halkla ilişkiler, insan kaynakları gibi bölümleri. Özel sektör firmalarında büro elemanı Türkiye'nin hemen hemen her ilinde çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan mezunlarımız bulunmaktadır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla "Kamu Yönetimi" ya da "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" alanlarında lisans programlarına başvurabilirler.  
Programın Amaçları : Programının başlıca amacı; çağdaş yerel yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle donanmış yönetici adayları yetiştirmek, kamu kuruluşlarının (özellikle de yerel yönetimlerin) ve özel sektör kuruluşlarının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaktır. Diğer yandan bölgenin idari sorunlarına cevap verebilmek ve bölge gençlerine bu dalda eğitim fırsatı vermek amaçlanmaktadır. Ülkemizin kalkınmasında yerel yönetimlerimize ve özellikle belediyelerimize büyük görevler düşmektedir. Bu kadar büyük önemi olan belediyelerin söz konusu görevleri yerine getirebilmeleri için örgütsel ve mali yönden olduğu kadar personel yönünden de güçlü olmaları gerekir. Bu bölüm de bu alandaki açığı kapatabilmek için elemen yetiştirmek amacıyla öğretime başlamıştır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Dersler türüne göre teorik ya da uygulamalı olarak işlenmektedir. Ölçme değerlendirme hizmetleri ilgili yönetmelik doğrultusunda Ara Sınav ve Final sınavı şeklinde uygulanmaktadır. Ayrıca, araştırma ödevleri vb. gibi öğretici faaliyetlerde göz önüne alınabilir. Bununla birlikte, ilgili yönetmelik doğrultusunda derslere devam, kurum stajı vb. uygulamalar da mevcuttur.  
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, hiçbir dersten FF ve FD notu almamış olmak ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı