Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
BYA-3101
Ticari Matematik
Zorunlu 2 3 Yazdır
BYA-3103
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
Zorunlu 3 3 Yazdır
BYA-3105
Yönetici Asistanlığı
Zorunlu 3 3 Yazdır
BYA-3107
Etkili ve Güzel Konuşma
Zorunlu 3 3 Yazdır
BYA-3109
Genel Ekonomi
Zorunlu 3 4 Yazdır
BYA-3111
Genel İşletme
Zorunlu 3 4 Yazdır
BYA-3113
Genel Muhasebe
Zorunlu 4 4 Yazdır
BYA-3115
Genel Hukuk Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
BYA-3117
Ticari Belgeler
Zorunlu 1,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
BYA-3102
Dosyalama ve Arşivleme
Zorunlu 3 4 Yazdır
BYA-3104
Büro Yönetimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
BYA-3106
Mesleki Yazışma ve Raporlama Teknikleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
BYA-3108
Klavye Teknikleri
Zorunlu 4 4 Yazdır
BYA-3110
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Zorunlu 2 3 Yazdır
BYA-3112
Pazarlama Yönetimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
BYA-3114
Girişimcilik
Zorunlu 3 3 Yazdır
BYA-3152
İnsan Kaynakları Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-3160
Toplantı Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
BYA-3201
Sektör Uygulamaları
Zorunlu 3 3 Yazdır
BYA-3203
Kamu ve Özel Kesim Yapısı
Zorunlu 3 3 Yazdır
BYA-3205
Medya ve İletişim
Zorunlu 3 3 Yazdır
BYA-3207
Protokol Yönetimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
BYA-3209
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
BYA-3211
Meslek Etiği
Zorunlu 3 3 Yazdır
BYA-3213
Hastane Yönetimi ve Organizasyon
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
BYA-3257
Psikolojiye Giriş
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-3259
Sosyal Sorumluluk Projesi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-3265
İleri Klavye Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı29,0034,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3020
İşletmede Mesleki Eğitim
Zorunlu 20 20 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı32,0032,00
Toplam112,50126,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Gönen Meslek Yüksekokulu
CHM-807
İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk
Seçmeli 2 3 Yazdır
KTT-801
Sanat Tarihi
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı :  
e-mail : elvanuysal@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 281 23 00  
Fax : 0 246 281 23 02  
AKTS Koordinatörü :  
e-mail : muratucan@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 281 23 00-  
Fax : 0 246 281 23 02  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen MYO 32090 GÖNEN / ISPARTA TÜRKİYE  
Genel Bilgi : Büro Yönetimi ve Sekreterlik programı 4 dönem eğitim görülen, mikro işletmelerden dev işletmelere kadar, her alanda çalışma hayatına eleman yetiştiren bir programdır. Bu alandan mezun olan öğrenciler ofis yönetimi, yönetici asistanlığı, büro hizmetleri alanlarında çalışma olanaklarına sahiptir.  
Edinilen Ünvan : Büro Yönetimi Meslek Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi : Öğrenciler tüm dersleri başarı ile tamamlamalıdır.  
Kabul Koşulları : Lise diploması. ÖSS başarısı.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Öğrenciler bu programdan başka programlara, veya diğer üniversitelerde aynı programa yatay geçiş yapma olanağına sahiptir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : 1. Mesleki alanda her türlü iş yazılarını hazırlama becerisine sahip olmak 2. Orta düzeyde mesleki İngilizce kullanım becerisine sahip olmak 3. Bürolarda toplantı organizasyonunu yapabilme becerisine sahip olmak 4. İşletmelerde yöneticilerinin iç ve dış iş gezilerini tertip edebilme yeteneğine sahip olmak 5. Bürolarda bilgisayarda Office programlarını iyi derecede kullanma becerisine sahip olmak 6. Bilgiyi toplayıp analiz etme ve sunabilme becerisine sahip olmak 7. Dosyalama ve arşivleme tekniklerini iyi derecede bilmek ve uygulayabilmek 8. Yetki devri çerçevesinde bağımsız karar alabilen ve uygulayabilen 9. Bürolarda kullanılabilecek ön muhasebe bilgisine sahip olmak 10. Büro ortamında mesleki ve ticari alanda belge ve bilgi kullanımına sahip olmak, 11. İşletmenin iç ve dış hedef kitlesiyle iyi iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 12. Bürolardaki her türlü makineleri kullanma yeteneğine sahip olmak 13. Büro dizaynı ve ergonomi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olmak. 14. Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Bilgisayar kullanabilen, büro yönetebilen, iletişim gücü yüksek ve problem çözme becerisi olan uzmanlar.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : İki yıldan sonra Dikey geçiş sınavı ile fakültelere devam hakkı tanınır.  
Programın Amaçları : Programın amacı, kamu ve özel sektör işletmelerine büro meslek elemanı yetiştirmektir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca temel sekreterlik bilgi ve becerileri yanında teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ile Yönetici Sekreteri unvanı verilmektedir. Bölümün Temel amacı, mezunların özel sektör ve kamu kurumları bürolarında, istihdam edilme düzeylerine katkıda bulunmaktır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Sınavlarda değerlendirmeler genel olarak Vize % 40 ve Final % 60 biçiminde değerlendirilir.  
Mezuniyet Koşulları : Öğrenciler aldıkları tüm dersleri başarmalıdır, ayrıca stajlarını da yapmalıdır  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı