Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
BHU-105
Toprak Bilimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
BTK-101
Bitkisel Üretim
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
BTK-103
Bitki Morfolojisi ve Fizyolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
BTK-105
Ekoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
BTK-107
Temel Bilgisayar Kullanımı
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-173
Kalkülüse Giriş
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
ORN-113
Korunan Alanlar
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
BHU-104
Organik Tarım
Zorunlu 2 3 Yazdır
BTK-102
Fitopatoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
BTK-106
Böceklerin Örnekleme Yöntemleri ve Preparasyonu
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
BTK-108
Entomoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
BTK-110
Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ORN-225
Biyolojik Çeşitlilik
Zorunlu 3 3 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
BTK-201
Bitki Klinikleri I
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
BTK-203
Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
BTK-211
Bitki Sağlığı
Zorunlu 2 3 Yazdır
BTK-213
Tarımsal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Zorunlu 2 3 Yazdır
BKB-405
Endüstri Bitkileri Zararlıları
Seçmeli 3 4 Yazdır
BTK-205
Meyve ve Bağ Hastalıkları ve Zararlıları
Seçmeli 3 4 Yazdır
BTK-207
Sera Bitkileri Hastalık ve Zararlıları
Seçmeli 3 4 Yazdır
BTK-209
Süs Bitkileri Hastalık ve Zararlıları
Seçmeli 3 4 Yazdır
BTK-215
Böceklerin Sınıflandırılması
Seçmeli 3 4 Yazdır
BTK-217
Mesleki Etik
Seçmeli 3 4 Yazdır
BTK-219
Arıcılık
Seçmeli 3 4 Yazdır
BTK-221
Botanik
Seçmeli 3 4 Yazdır
BTK-223
Zooloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
BTK-225
Tarımsal Meteoroloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
BTK-202
Bitki Klinikleri II
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
BTK-210
Seminer
Zorunlu 1 3 Yazdır
BTK-228
Mezuniyet Tez Çalışması
Zorunlu 1 3 Yazdır
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
BKB-415
Pestisit Yönetimi ve Çevre Koruma
Seçmeli 3 4 Yazdır
BTK-204
Akaroloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
BTK-206
Herboloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
BTK-208
Nematoloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
BTK-212
Dermatoentomoloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
BTK-214
Adli Entomoloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
BTK-216
Böcek Ekolojisi ve Epidemiyolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
BTK-218
Böceklerin Biyolojik Gösterge Olarak Kullanılması
Seçmeli 3 4 Yazdır
BTK-220
Entegre Mücadele
Seçmeli 3 4 Yazdır
BTK-222
Genel Mikrobioloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
BTK-224
Depolanmış Ürün Hastalık ve Zararlıları
Seçmeli 3 4 Yazdır
BTK-226
Tarla Bitkileri Hastalık ve Zararlıları
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı13,5030,00
Toplam83,00120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Atabey Meslek Yüksekokulu
ORN-805
Doğa Turizmi ve Doğa'da Hayatta Kalma Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Gökhan AYDIN  
e-mail : gokhanaydin@sdu.edu.tr  
Telefon : +902462713036  
Fax : +902462713035  
AKTS Koordinatörü :  
e-mail : bekiratar@isparta.edu.tr  
Telefon : +902462713036  
Fax : +902462713035  
Adres : Isparta uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Atabey Meslek Yüksekokulu - Atabey - ISPARTA  
Genel Bilgi : Programa 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında birinci öğretim için 40 öğrencinin alınması planlanmıştır. Programın öğretim dili Türkçedir. Bu programın içerisinde hazırlık sınıfı açılmayacaktır.  
Edinilen Ünvan : Programdan mezun olacak öğrencilere "Ön Lisans Derecesinde Diploma” verilir. Mezun olan öğrencilere “Bitki Koruma Teknikeri” unvanı verilmesi öngörülm  
Yeterlilik Düzeyi : -  
Kabul Koşulları : - Lise veya dengi okul mezunu olmak, - Meslek liselerinin "Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Liseleri), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Süs Bitkileri, Tarım, Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi, Ziraat" alanından mezun olanlar "Bitki Koruma" önlisans programına YGS-2 puanına katsayı eklenerek başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge'leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. - Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2” puanı almaları gerekir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Türkiye’de dokuz üniversitede Bitki Koruma Programı’nın bulunması, bölgemize yakın hiçbir üniversitede bu programın bulunmaması, kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde bitki koruma alanında nitelikli elemana ihtiyaç olması, mezunlarımız için sadece bölgemizde değil tüm bölgelerde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bitki koruma teknikerliği, insanların sürekli ihtiyaç duyduğu ürünlerin yetiştirilmesi aşamalarında her zaman gereksinim duyulan bir meslektir. Bölgede bitkisel ürünler üzerinde kullanılan aşırı pestisit (tarımsal ilaç) uygulamaları büyük bir sorun haline gelmiş ve insan ve hayvan sağlığını tehdit etmenin yanında çevreye de olumsuz etkiler vermektedir. Programın hedefi yetiştirilecek ara elemanlar sayesinde bu tür problemlerin önüne geçmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Bitki koruma teknikerleri, kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde, tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgeler de çalışabilirler. Zirai ilaç firma ve bayilerinde iş bulabilirler. Kendileri adına ilaçlama ve ilaç bayiliği konusunda işyeri açabilirler. Son zamanlarda önem kazanan organik (ekolojik, biyolojik) tarım işletmelerinde iş bulabilirler. Ayrıca zirai ilaç satılan marketlerde de çalışabilirler  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Bu programdan mezun olan öğrenciler Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü ve Ziraat Fakültesi’ne bağlı Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Tarım Makineleri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni Bölümlerine dikey geçiş yapabileceklerdir  
Programın Amaçları : 1. Bölgede ara elemanlara duyulan ihtiyaç azaltmak, 2. Yanlış tarım uygulamalarının önüne geçmek, 3. Çevreye, insan ve hayvan sağlığına zararlı tarımsal ilaç kullanımı diğer tarımsal zararlılarla savaş metotlarını iyi bilen ara elemanlar yetiştirmek, 4. Bitki Koruma Ürünleri Bayilik-Toptancılık İzin Belgesi Sınavı’nda başarılı olan ara elemanlar bölgede ve Türkiye’nin farklı yerlerinde hizmet vermesini sağlamak, 5. Coğrafi konum itibari ile “Bitki Koruma Programı” ile ilgili eksikliğin kapatılması, 6. Bölgede ve Türkiye’nin farklı yerlerinde “organik tarım” yaygınlaştırılması, 7. Bölgedeki ürün deseni ve çeşitliliğin doğru bitki koruma uygulamaları sayesinde kalite, kantite ve verim artışının yanı sıra, birim alandan daha fazla ürün eldesi mümkün kılınması, 8. Bitki Koruma Programı, bölgede şu anda eğitim veren diğer tarım programlarını tamamlayıcı nitelikte olabilmesi, 9. Ülkemizde Bitki Koruma Programlarının yeterli ve uygun sayıda artışı neticesinde tarım ve gıda alanında iyi tarım uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, 10. Bitki Koruma ürünlerinde pestisit (kimyasal ilaç) kalıntısı olmayan ürün miktarının artması, bu ürünlerin ihracatının da buna paralel olarak artışının sağlanması.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bir vize (ara sınav) ve bir final (yılsonu sınavı) uygulanır. Vizenin %40'ı finalin ise %60'ı hesaplanarak not verilir.  
Mezuniyet Koşulları : Öğrencilerin programdan başarı ile mezun olabilmeleri için 4 yarıyıl da program derslerinden başarılı olmalı, toplam 120 AKTS kredi tamamlayıp, 30 iş günlük kurum stajını yerine getirmeleri gerekmektedir  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Program tam zamanlıdır.