Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
BHU-101
Bitki Morfolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
BHU-105
Toprak Bilimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
BHU-107
Sulama Teknikleri
Zorunlu 2 2 Yazdır
BHU-109
Tohum Bilimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
BHU-111
Ekoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TAB-115
Tarla Tarımı
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
TAB-117
Organik Kimya
Zorunlu 2 3 Yazdır
TAB-119
Bitki Sistematiği
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
BHU-102
Bitki Fizyolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
BHU-104
Organik Tarım
Zorunlu 2 3 Yazdır
BHU-106
Bitki Besleme ve Gübreleme
Zorunlu 2 3 Yazdır
BHU-112
Bitki Üretim Teknikleri
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
BHU-114
Bitkisel Gen Kaynakları
Zorunlu 2 2 Yazdır
BHU-118
Mesleki Uygulama I
Zorunlu 1 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TAB-116
Analitik Kimya
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,5030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
BHU-201
Genetik ve Islah
Zorunlu 2 3 Yazdır
BHU-251
Entomoloji
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
TAB-209
Baharat Bitkileri ve Teknolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
TAB-229
Uçucu ve Sabit Yağ Üretim Teknikleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
TAB-231
Genel Mikrobiyoloji
Zorunlu 2 2 Yazdır
BHU-203
Bitki Koruma ve Tarımda Kullanılan Kimyasal İlaçlar
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
TAB-215
Drog Hazırlama Tekniği
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
TAB-217
Boya Bitkileri Değerlendirme Teknolojisi
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
TAB-219
Doğal Aroma Bileşenleri
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
TAB-221
Keyf ve Uyarıcı Bitkileri Değerlendirme Teknolojileri
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
TAB-223
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Mekanizasyon
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
TAB-225
Tıbbi ve Aromatik Bitki Ürünlerinin Muhafazası ve Standardizasyonu
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
TAB-230
Laboratuvar Tekniği
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,5030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
BHU-206
Fitopatoloji
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
BHU-220
Mesleki Uygulama II
Zorunlu 1 2 Yazdır
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
TAB-232
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Enstrümantal Analiz Teknikleri
Zorunlu 2 2 Yazdır
BHU-202
Herboloji
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
BHU-204
Tarımsal İşletmecilik
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
FDY-216
Bitki Hormonları ve Kullanım Alanları
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
TAB-212
Antioksidanlar ve Sağlık
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
TAB-214
Aromaterapi ve Fitoterapi
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
TAB-220
Biyoteknolojinin Sekonder Metabolit Üretiminde Kullanımı
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
TAB-228
Kozmetik Teknolojisi
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Toplam87,50120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Atabey Meslek Yüksekokulu
ORN-805
Doğa Turizmi ve Doğa'da Hayatta Kalma Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Gökhan AYDIN  
e-mail : gokhanaydin@sdu.edu.tr  
Telefon : +902462713036  
Fax : +902462713035  
AKTS Koordinatörü :  
e-mail : bekiratar@isparta.edu.tr  
Telefon : +902462713036  
Fax : +902462713036  
Adres : Isparta uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Atabey Meslek Yüksekokulu - Atabey - ISPARTA  
Genel Bilgi : İnsanlar geçmiş yüzyıllardan bu yana bitkileri gerek tedavi amaçlı gerekse besin kaynağı olarak kullanmışlardır. Geniş kullanım alanları nedeni ile bitkisel ilaçlara duyulan gereksinim her geçen gün daha da artmaktadır. Kimya sanayinin gelişmesiyle bitkilerin içermiş oldukları doğal bileşikler, sentetik olarak daha ucuza imal edildiğinden bu ilgi zamanla azalmıştır. Oysa günümüzde sentetiklerin neden olduğu olumsuz etkiler bitkisel ilaçlara olan ilgiyi tekrar gündeme getirmiştir. Önceki yıllarda bu ihtiyaç doğadan toplama yoluyla karşılanabilirken, bugün artan nüfusunda etkisi ile toplamada elde edilen materyal yetersiz kalmış, yoğun ve bilinçsizce yapılan toplama işlemi bazı türlerin kaybolma riskini doğurmuş ve bunların ötesinde toplanan bitkilerde ve bunlardan elde edilen etken maddelerde kalitenin standart olmadığının farkına varılmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu bünyesinde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümünün faaliyete geçirilmesiyle amaçlanan hedefler; bu denli kıymetli olan bu bitkilerin kültüre alınmalarını sağlayarak ülkemizde doğal olarak yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerin florada sürdürülebilirliğini arttırmak, bu bitkilerden tedavide kullanılacak etken maddeleri izole etmek ve bu maddelerde kalite ve standart sağlamaktır. Akademik olarak bu bilinçle yetiştirilen öğrencilerimiz mezun olduklarında bu hedeflere ulaşabilecek donanıma sahip olacaklarından bu bitkilerin yetiştirilmesi ve değerlendirilmesinde önemli konumlarda bulunabileceklerdir.  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Süleyman Demirel Üniversitesi?nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : 17845 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Gelişen teknoloji ile iş dünyasının ihtiyaç duyduğu, yabancı dilini etkin kullanan ve bilgisayar kullanabilme becerisine sahip, tarımın temel kavramlarını bilen ve bunları alanında uygulayabilen, yüksek kalitede ve standartlara uygun hammaddeler üretebilen, uluslararası standartlarda mesleki bilgi ve beceriye sahip, analitik düşünebilen, üstün nitelikli eleman yetiştirmeyi hedeflemektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Dikey geçiş sınavında (DGS) başarılı olan öğrenciler lisans eğitimine devam edebilirler  
Programın Amaçları : Tıbbi ve Aromatik bitkileri botanik özellikleriyle tanıyan, uygun ekolojik koşullarda, doğru yöntemler ve doğaya dost uygulamalar ile yüksek verimli bitki yetiştirebilen, bu süreçte gerekli bakım işlemlerini zamanında uygulayabilen, hastalık ve zararlıları erken dönemde teşhis ederek gerekli mücadeleleri yapabilen, yetiştirdiği bitkilerden uluslararası standartlara uygun ve yüksek kalitede bitkisel hammaddeler üretebilen, gelişen teknolojiye uyumlu ve sektör ihtiyaçlarına cevap verebilen teknik eleman yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Öğrenciler yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka, bir de yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda yılda en az bir ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları dekanlıkça belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. Fakülte Kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuar sınavları açılabilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; a)Kayıt yenilemek, b)Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek, c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak, ç)Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir. Ders ve laboratuarlar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları laboratuarlar için de aynen geçerlidir. Bir dersin başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak bulunur. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4?lük sisteme uyarlanır. Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır. GNO?su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. GNO?su 2.00?ın altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile (DC) ve (DD) notu aldıkları dersleri tekrar edebilir  
Mezuniyet Koşulları : Bölümümüzde normal eğitim- öğretim süresi 2 yıldır. Ancak bu süre içerisinde mezun olamayan öğrenci 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre eğitim öğretimlerini dört yılda tamamlamak zorundadır. Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için iki yarı yıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı yıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için yukarıda belirtilen yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Normal öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler ?Başarı Belgesi?, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise ?Üstün Başarı Belgesi? almaya hak kazanırlar  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı