Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
BYA-101
İletişim
Zorunlu 2 2 Yazdır
BYA-103
Klavye Teknikleri
Zorunlu 4 5 Yazdır
BYA-105
Yönetici Asistanlığı
Zorunlu 4 5 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-103
Genel Hukuk Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
ISY-117
İşletme I
Zorunlu 2 3 Yazdır
LOJ-109
Ekonomi
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-173
Kalkülüse Giriş
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
BYA-102
Dosyalama ve Arşivleme
Zorunlu 3 4 Yazdır
BYA-104
Mesleki Yazışmalar
Zorunlu 3 4 Yazdır
BYA-106
Teknoloji Kullanımı
Zorunlu 2 3 Yazdır
HIT-114
Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-106
Yönetim ve Organizasyon
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISY-114
İşletme II
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUV-110
Muhasebe
Zorunlu 4 5 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
BYA-201
Büro Yönetimi
Zorunlu 3 6 Yazdır
BYA-203
Etkili ve Güzel Konuşma
Zorunlu 2 3 Yazdır
BYA-205
Bilgisayar Büro Programları
Zorunlu 4 6 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
BYA-209
Bilgi Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-211
Mesleki Yabancı Dil I
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-213
Çalışma Psikolojisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-215
Örnek Olay Analizi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-217
Hukuki Yazışmalar
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-219
İleri Klavye Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-225
Küreselleşme
Seçmeli 3 3 Yazdır
HIT-225
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
HIT-227
E-Halkla İlişkiler
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-207
Pazarlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-235
Girişimcilik
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-239
Meslek Etiği
Seçmeli 3 3 Yazdır
MEN-215
Finansal Kurum ve Araçlar
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-207
Sektör Uygulamaları I
Seçmeli 1,5 3 Yazdır
ISY-237
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Seçmeli 1,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,5030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
BYA-202
Kamu ve Özel Kesim Yapısı
Zorunlu 3 4 Yazdır
BYA-220
Örgütsel Davranış
Zorunlu 2 3 Yazdır
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
BYA-208
Toplantı Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-210
Mesleki Yabancı Dil II
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-212
Kriz ve Stres Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-214
Etkili Sunum Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-216
Hastane Yönetimi ve Organizasyonu
Seçmeli 3 3 Yazdır
HIT-230
Halkla İlişkiler
Seçmeli 3 3 Yazdır
HIT-232
Kentleşme ve Çevre Sorunları
Seçmeli 3 3 Yazdır
IKY-230
İnsan Kaynakları Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-202
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-221
Stratejik Yönetim
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-226
İşletmelerde Psikolojik Sorun ve Şikayetler
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-238
Kalite Yönetim Sistemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
PAZ-224
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BYA-206
Sektör Uygulamaları II
Seçmeli 1,5 3 Yazdır
BYA-218
Seminer ve Rapor Hazırlama
Seçmeli 1,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,5030,00
Toplam89,50120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Atabey Meslek Yüksekokulu
ORN-805
Doğa Turizmi ve Doğa'da Hayatta Kalma Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. GÜLNİHAN ÖLMEZ KIYICI  
e-mail : gulnihankiyici@isparta.edu.tr  
Telefon : +902462713036-130  
Fax : +902462713035  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. GÜLNİHAN ÖLMEZ KIYICI  
e-mail : gulnihankiyici@isparta.edu.tr  
Telefon : +902462713036  
Fax : +902462713035  
Adres : Atabey Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Gezirler Mahallesi Armağanşah 7. Cadde 2/1 32670 Atabey/ISPARTA  
Genel Bilgi : Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı sağlamak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan bir yüksek öğretim programıdır. Örgütlerin zaman içinde büyümesi sonucu iş yükü giderek artan yöneticiler kendilerine her konuda destek olacak nitelikli ofis çalışanlarına ve yönetici asistanlarına ihtiyaç duymaktadır. Bölümün temel hedefi büro faaliyetlerini etkin bir şekilde yürüterek yöneticiye destek olacak ve böylece örgüt başarısına katkıda bulunacak büro yöneticileri ve yönetici asistanları yetiştirmektir. Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programı mezunları görev aldıkları örgütlerde yöneticinin kendisine verdiği rutin büro faaliyetlerini yapmakla yetinmez, gerektiğinde inisiyatif kullanarak örgütü ilgilendiren konularda karar alarak örgütsel başarıya katkıda bulunur. Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken mesleki etik kurallarına bağlı kalır ve iş güvenliği ile ilgili tedbirleri alır.  
Edinilen Ünvan : Büro Yönetimi Meslek Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi : Bölüm yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder. Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Daha önce eğitim gördükleri programdan yatay geçiş yapan öğrenciler ders içeriklerinin denk olması halinde başarılı oldukları derslerden muaf tutulurlar.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : 1. Resmi yazıları hazırlama becerisine sahip 2. Orta düzeyde mesleki İngilizce bilen 3. Bürolarda toplantı organizasyonunu yapabilen 4. Yöneticilerin iş gezilerini düzenleyebilen 5. MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen 6. Bilgiyi toplayıp analiz etme ve sunabilme becerisine sahip olan 7. Dosyalama ve arşivleme tekniklerini iyi derecede bilen 8. Yetki devri çerçevesinde bağımsız karar alabilen ve uygulayabilen 9. Bürolarda kullanılabilecek ön muhasebe bilgisine sahip olan 10. İşletmenin iç ve dış hedef kitlesiyle iyi iletişim kurabilen 11. Ofis ekipmanlarını kullanabilen 12. Büro dizaynı ve ergonomi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olan meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Başarıyla mezun olan adaylar kamu personeli seçme sınavına girmeleri ve yeterli puan almaları halinde kamu kurumlarına "sekreter, büro elemanı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni" kadrolarına atanabilmektedir. Ayrıca, özel sektör kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin çeşitli birimlerinde (özel kalem, pazarlama, muhasebe, halkla ilişkiler vb..) görevlendirilebilmektedir.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) başarılı olan öğrenciler ilişkili bölümlerde lisans eğitimine devam edebilmektedir. Ek olarak, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde bazı bölümlere de başvuru yapabilmektedir.  
Programın Amaçları : Büro hizmetleri ve Sekreterlik programının amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı vermek ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmektir  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Öğrenciler yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka, bir de yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda yılda en az bir ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları yüksekokul müdürlüğünce belirlen ve ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır.  
Mezuniyet Koşulları : Bir öğrencinin mezun olabilmesi için yasal süre içinde alması gereken tüm derslerden başarılı olması, Genel Not Ortalaması'nın (GNO) en az 2.00 olması ve 30 günlük zorunlu stajını başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı