Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
BHU-101
Bitki Morfolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
BHU-105
Toprak Bilimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
BHU-107
Sulama Teknikleri
Zorunlu 2 2 Yazdır
BHU-109
Tohum Bilimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
BHU-111
Ekoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
FDY-111
Genel Meyvecilik
Zorunlu 2 3 Yazdır
FDY-113
Genel Bağcılık
Zorunlu 2 2 Yazdır
FDY-117
Ilıman İklim Meyve Türleri
Zorunlu 2 4 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
BHU-102
Bitki Fizyolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
BHU-104
Organik Tarım
Zorunlu 2 3 Yazdır
BHU-106
Bitki Besleme ve Gübreleme
Zorunlu 2 3 Yazdır
BHU-112
Bitki Üretim Teknikleri
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
BHU-114
Bitkisel Gen Kaynakları
Zorunlu 2 2 Yazdır
BHU-116
Mesleki Uygulama I
Zorunlu 1 2 Yazdır
FDY-114
Budama Tekniği
Zorunlu 2 3 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,5030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
BHU-201
Genetik ve Islah
Zorunlu 2 3 Yazdır
BHU-251
Entomoloji
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
FDY-209
Fidan Muhafaza ve Pazarlama
Zorunlu 2 2 Yazdır
FDY-231
Fidan Tesisi ve Yönetimi
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
FDY-233
Üzümsü Meyveler
Zorunlu 2 2 Yazdır
BHU-203
Bitki Koruma ve Tarımda Kullanılan Kimyasal İlaçlar
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
FDY-213
Standart Meyve Çeşitleri
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
FDY-219
Park Bahçe Peyzaj Mimarisi
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
FDY-223
Fidancılıkta Mekanizasyon
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
FDY-225
Örtüaltı Meyve Yetiştiriciliği
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
FDY-227
Subtropik Meyve Türleri
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
FDY-235
Süs Bitkileri Üretim Teknikleri
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
TAB-230
Laboratuvar Tekniği
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
BHU-206
Fitopatoloji
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
BHU-220
Mesleki Uygulama II
Zorunlu 1 2 Yazdır
FDY-228
Fidancılıkta Kontrol ve Sertifikasyon
Zorunlu 2 2 Yazdır
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
BHU-202
Herboloji
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
BHU-204
Tarımsal İşletmecilik
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
FDY-212
Bodur Meyve Bahçe Tesisi ve Yönetimi
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
FDY-214
Fidancılıkta Mikro Üretim
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
FDY-216
Bitki Hormonları ve Kullanım Alanları
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
FDY-218
Meyve Anaçları ve Anaç Kalem İlişkileri
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
FDY-220
Dallı Fidan Üretim Teknikleri
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Toplam87,50120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Atabey Meslek Yüksekokulu
ORN-805
Doğa Turizmi ve Doğa'da Hayatta Kalma Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Gökhan AYDIN  
e-mail : gokhanaydin@sdu.edu.tr  
Telefon : 902462713036  
Fax : 902462713035  
AKTS Koordinatörü :  
e-mail : bekiratar@isparta.edu.tr  
Telefon : 902462713036/135  
Fax : 902462713035  
Adres : Isparta uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Atabey Meslek Yüksekokulu - Atabey - ISPARTA  
Genel Bilgi : Türkiye, coğrafi konumu ve ekolojik koşulları nedeniyle, önemli bir bağ ve bahçe ülkesidir Ülkemizde Isparta?nın da içinde yer aldığı Göller bölgesi önemli meyve ve fidan üretim merkezlerinden birisidir. Son yıllarda dış alım olanaklarının artması nedeniyle, ticari amaçlı modern meyve ve bağ plantasyonları yaygınlaşmakta, dolayısıyla sağlıklı ve kaliteli meyve ve asma fidanına olan gereksinimin giderek artırmaktadır. Yine ülkemiz politikaları doğrultusunda, sertifikalı fidan üretimi de zorunlu hale getirilmektedir. Bu da; kaliteli ve sertifikalı fidan üretim ve dağıtımında sağlıklı planlamaların yapılmasını ve nitelikli teknik ara eleman yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu programın amacı, meyve, asma ve süs bitkisi fidanı gibi her türlü bitkinin fidanın üretiminde kamu ve özel sektörde ihtiyaç duyulan, günümüzün bilgi ve tecrübesiyle donatılmış ara teknik eleman ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra işini bizzat kurup işletebilecek elemanların yetiştirilmesidir.Bu amaç doğrultusunda öğrenciler teorik ve uygulamalı olarak eğitim almaktadırlar. ?Fidan Yetiştiriciliği? bölümünden mezun olan öğrenciler; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı tarım il ve ilçe müdürlüklerinde, Çevre ve Orman Bakanlığı?na bağlı orman il ve ilçe müdürlükleri ve işletmelerinde, fidan ve meyve üretimi yapan özel şirketlerde iş imkânı bulmakta veya kendi işletmelerini kurarak, fidan üretimlerini yapabilmektedirler. Son yıllarda gelişen dünya tarımı karşısında fidancılık sektöründe de gelişmeler kaydedilmiş, özellikle bazı meyve türlerinde bodur ve yarı bodur klon anaçlarıyla fidan üretimi yaygın hale gelmiş ve bu konuda özel sektör büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Yeni kurulan meyve bahçeleri ve bağlarda; bodur anaç kullanımı, sık dikim (birim alanda fazla sayıda fidanın yer alması), yeni sulama ve gübreleme ile farklı terbiye ve budama yöntemleri uygulanmakta, iç ve dış pazarın tercih ettiği tür ve çeşitler yetiştirilmektedir. Modern meyve yetiştiriciliğinde ki bu gelişmeler, fidan üretimi ile bunların depolanması ve pazarlanmasında yeni istihdam olanakları oluşturmuştur.  
Edinilen Ünvan : Tekniker  
Yeterlilik Düzeyi : -  
Kabul Koşulları : T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Süleyman Demirel Üniversitesi?nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : 17845 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili ve bilinçli olan, İyi bir Türkçe ve orta düzeyde bir yabancı dil kullanım becerisine sahip, Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını ve etkin iletişim becerilerine sahip, Karşılaştığı sorunlar karşısında strateji geliştirebilme ve iş görebilme yeteneğine sahip, Çevre sorunlarına duyarlı, doğal ve kültürel kaynakları koruyan çevre bilincine sahip, Meyve, asma ve süs bitkisi yetiştiriciliği ve ıslahı ile çoğaltma tekniklerini bilen, Kültürel ve bakım işlemleri (sulama, gübreleme, budama, seyreltme vb.) uygulayabilen, Bitki hastalık ve zararlılarını tanıyan ve koruma yöntemlerini bilen Organik tarım tekniklerini bilen, Bahçe bitkilerinin muhafazası ve pazarlanması konusunda bilgili Proje hazırlama ve araziye uygulama becerisi olan Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten, Mesleğin uygulanması sırasında karşılaşılabilecek yasal mevzuatın ve uyulması gereken etik kuralları bilen, Teknik elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : ?Fidan Yetiştiriciliği? bölümünden mezun olan öğrenciler; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı tarım il ve ilçe müdürlüklerinde, Çevre ve Orman Bakanlığı?na bağlı orman il ve ilçe müdürlükleri ve işletmelerinde, fidan ve meyve üretimi yapan özel şirketlerde iş imkânı bulmakta veya kendi işletmelerini kurarak, fidan üretimlerini yapabilmektedirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Dikey geçiş sınavında (DGS) başarılı olan öğrenciler lisans eğitimine devam edebilirler  
Programın Amaçları : Bu programın amacı; meyve, asma, süs bitkilerinin yetiştiriciliği, çoğaltması ve kültürel bakım işlemleri (sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, budama, seyreltme vb.), fidan üretim teknikleri ve fidan sertifikasyonu, ürünlerin muhafazası ve pazarlanması gibi konularında günümüzün bilgi ve tecrübesiyle donatılmış, proje hazırlayan ve uygulama yapabilen, kendi işini kurup işletebilecek nitelikli teknik elemanları yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Öğrenciler yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka, bir de yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda yılda en az bir ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları yüksekokul müdürlüğünce belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. Yüksekokul Kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuar sınavları açılabilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; a)Kayıt yenilemek, b)Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek, c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak, ç)Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir. Ders ve laboratuarlar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları laboratuarlar için de aynen geçerlidir. Bir dersin başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak bulunur. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4?lük sisteme uyarlanır. Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır. GNO?su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. GNO?su 2.00?ın altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile (DC) ve (DD) notu aldıkları dersleri tekrar edebilir  
Mezuniyet Koşulları : Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için 25 inci Maddede belirtilen yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Normal öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler ?Başarı Belgesi?, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise ?Üstün Başarı Belgesi? almaya hak kazanırlar  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı