Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-181
Kalkülüse Giriş I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
ORG-101
Genel Botanik
Zorunlu 4 4 Yazdır
ORN-107
Toprak İlmi
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
ORN-111
Harita Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
ORN-113
Korunan Alanlar
Zorunlu 2 3 Yazdır
ORN-115
Zooloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
ORN-117
Ormancılık Bilgisi
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ORN-102
Orman Botaniği
Zorunlu 2,5 5 Yazdır
ORN-104
Odun Dışı Orman Ürünleri
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
ORN-106
Orman Ekolojisi
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
ORN-108
Orman Kadastro Bilgisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
ORN-110
Orman Koruma
Zorunlu 3 4 Yazdır
ORN-112
İstatistik Analiz ve Kalite Kontrol
Zorunlu 3 3 Yazdır
ORN-114
Orman Entomolojisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
ORN-201
Silvikültür Tekniği
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
ORN-205
Ormancılık İş Bilgisi
Zorunlu 2 4 Yazdır
ORN-207
Dendrometri
Zorunlu 3 4 Yazdır
ORN-209
Orman Ürünlerinin Pazarlanması
Zorunlu 2 3 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
ORN-203
Orman Bakımı
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-211
Atıcılık
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-219
Doğa Fotoğrafcılığı
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-227
Orman Amenajmanı Esasları
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-213
Fidanlık Tekniği
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-215
Ormancılıkta Teknolojinin Kullanımı
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-217
Ormancılık Politikası
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-221
Mesleki Eğitim ve Proje Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-223
Türkiye Jeolojisi ve Jeomorfolojisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-225
Biyolojik Çeşitlilik
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
ORN-206
Ağaçlandırma Tekniği
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
ORN-212
Seminer
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
AYH-206
Ormancılıkta Yaban Hayatı
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-202
Çevre ve Ormancılık Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-204
Ormancılıkta İletişim
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-208
Dünya Ormancılığı
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-210
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-214
Halkla İlişkiler
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-216
Orman Rekreasyonu ve Doğa Turizmi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-222
Orman Envanteri
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-218
Yangın Ekolojisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-220
Süs Bitkisi Yetiştiriciliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-224
Habitat Islahı
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-226
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-228
Kent Ormancılığı
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-230
Bilim ve Etik
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-232
Ormancılık Muhasebesi
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Toplam93,50120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Atabey Meslek Yüksekokulu
ORN-805
Doğa Turizmi ve Doğa'da Hayatta Kalma Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi YUNUS ESER  
e-mail : yunuseser@isparta.edu.tr  
Telefon : +902462713036/125  
Fax : +902462713035  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi YUNUS ESER  
e-mail : yunuseser@isparta.edu.tr  
Telefon : +902462713036/125  
Fax : +902462713035  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Atabey MYO - Atabey ISPARTA  
Genel Bilgi : Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı, ormancılık sektörüne uygulayıcı personel yetiştirmek amacıyla planlanmış bir programdır.  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Süleyman Demirel Üniversitesi?nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : 17845 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : 1) Bilimsel bir anlayışla ormanın bir ekosistem olarak değerlendirilmesi, bu bağlamda teorik ve uygulamalı eğitim alt yapısı oluşturulması, 2) Teorik eğitimin uygulamaya aktarılması, 3) Orman ekosisteminin tanıtımı ve özellikleri, 4) Orman ve orman alanlarından sadece odun üretimi değil, çok yönlü yaralanma imkanlarının verilmesi, 5) Orman alanlarından işletme amaçları doğrultusunda yararlanmanın modellenmesi, 6) Ormanlardan sürekli yararlanma alt yapısının oluşturulması, 7) Mevcut ormanların bakım, gençleştirilmesi ve iyileştirilmesi, 8) Verimsiz orman alanlarının verimli hale dönüştürülmesi, 9) Mevcut ormanların korunması ve sürekliliğinin sağlanması, 10) Güncel ormancılık sorunları ve bunlara çözüm yaklaşımları alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Dikey geçiş sınavından yeterli not alan öğrenciler lisans eğitimine devam edebilirler  
Programın Amaçları : Ormancılık sektöründe ihtiyaç duyulan konularda bilgiye sahip, ormancılığı ekonomik ve biyolojik obje olarak ele alabilen; cevre-ormancılık sorunlarına çözümler üretebilen ara elemanlar yetiştirmek  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Öğrenciler yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka, bir de yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda yılda en az bir ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları yüksekokul müdürlüğünce belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. Yüksekokul Kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuar sınavları açılabilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; a)Kayıt yenilemek, b)Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek, c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak, ç)Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir. Ders ve laboratuarlar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları laboratuarlar için de aynen geçerlidir. Bir dersin başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak bulunur. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4?lük sisteme uyarlanır. Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır. GNO?su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. GNO?su 2.00?ın altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile (DC) ve (DD) notu aldıkları dersleri tekrar edebilir  
Mezuniyet Koşulları : Öğrenciler aldıkları zorunlu ve seçmeli dersleri başarı ile tamamlamalı ve genel not ortalamaları en az 2.0 olmalıdır  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı