Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
01TBT1110
Bitki Büyümeyi Düzenleyici Maddeler ve Bunların Bitki Biyoteknolojisinde Kullanım Alanları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT1111
Bilimsel Araştırma Sonuçlarının Yayına Hazırlanması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT5101
Bitkisel Üretimde İn Vitro Teknikler ve Kullanım Olanakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT5102
Biyotik ve Abiyotik Stres Faktörleri ve Faktörlere Dayanıklı Bitki Üretimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT5103
Bitkilerde Biyolojik,Sitolojik ve Histolojik Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT5104
Akademik Yazım ve Sunum Prensipleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT5105
Bitki Biyoteknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT5106
Moleküler Bitki Islah Metotları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT5108
Transgenik Böcekler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT5109
Bahçe Bitkilerinde Kullanılan In Vitro ve Moleküler Teknikler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT5110
Bahçe Bitkileri Islahında Hücre ve Doku Kültürleri Tekniklerinin Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT5111
İleri Bitki Metabolizma Fizyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT5112
Moleküler Laboratuvar Metotları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT5113
Bitki Biyoteknolojisi ve Kullanım Olanakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT5114
Bitki Moleküler Biyolojisi ve Genetiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT5115
Bitki Moleküler Biyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT5116
Çevresel Stres Fizyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT5117
Bitkisel Üretimde Biyoteknoloji Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT5118
Moleküler Bitki Genetiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT5120
Deneysel Bitki Stres Fizyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00120,00
Hazırlık Sınıfı
01TBT5122
Biyokimyada Seçme Konular I
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT5123
Biyokimyada Seçme Konular II
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT5124
Enzim İmmobilizasyon Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT5125
Bitki Hastalık Zararlıları ve Bitki Besin Elementleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT5126
Enzimler II
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT5127
Karbohidrat Metabolizması
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0036,00
Hazırlık Sınıfı
01TBT6101
Bitki Islahında Gen Mühendisliği ve Kullanım Olanakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT6102
Sekonder Metabolitler ve In Vitro Üretim Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT6103
Kantitatif Genetik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT6104
Yüksek Bitkilerin Biokimyasal Genetiği ve Biyoteknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT6105
Genetik Mühendisliği ve Transgenikler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT6106
Moleküler Biyoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT6107
Böcek Biyoteknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT6108
Bitki Patojen Etkileşimleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT6109
Genomiks
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT6110
Abiyotik Streslere Adaptasyon ve Toleransın Moleküler Mekanizmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT6111
Bitki Islahında Recombinant DNA Teknolojisi Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT6112
Protein Mühendisliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT6113
Bitki Moleküler Markör Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0078,00
Hazırlık Sınıfı
01TBT6114
Fungal Biyoteknoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT6115
İleri Biyokimya Laboratuvar Teknikleri II
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT6116
İleri Biyokimya Laboratuvar Teknikleri I
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT6117
Enzimler I
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT6118
Mikrobiyal İnsektisitler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT6119
Mikotoksijenik Funguslar ve Mikotoksinler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT6120
Tohum Kaynaklı Bitki Patojeni Funguslar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT6121
Bitki Genom Mühendisliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT6122
Biyolojik Mücadelede Fungusların Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0054,00
Hazırlık Sınıfı
01TBT7501
Seminer I
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT7601
Seminer
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT7602
Seminer II
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT8501
Tez
Zorunlu 0 30 Yazdır
01TBT8601
Tez
Zorunlu 0 30 Yazdır
01TBT9501
Uzmanlık Alan Dersi I
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT9502
Uzmanlık Alan Dersi II
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT9503
Uzmanlık Alan Dersi III
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT9504
Uzmanlık Alan Dersi lV
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT9601
Uzmanlık Alan Dersi I
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT9602
Uzmanlık Alan Dersi II
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT9603
Uzmanlık Alan Dersi III
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT9604
Uzmanlık Alan Dersi IV
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT9605
Uzmanlık Alan Dersi V
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT9606
Uzmanlık Alan Dersi VI
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT9607
Uzmanlık Alan Dersi VII
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT9608
Uzmanlık Alan Dersi VIII
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT9609
Genetiğin Temel İlkeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT9610
Gen Ekspresyon Analiz Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT9611
Rekombinant DNA Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT9612
Genel Bitki Fizyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT9613
Moleküler Biyolojiye Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT9614
Bitki Islahına Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT9615
Bitki Biyoteknolojisine Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT9616
Bitki Hücre Doku ve Organ Kültürü Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01TBT9617
Biyokimyanın Temel Prensipleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00204,00
Hazırlık Sınıfı
01TBT9999
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,003,00
Toplam0,00495,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :