Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
MAT-3000
Genel Matematik
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
SBT-3101
Programlama Temelleri
Zorunlu 4,5 6 Yazdır
SBT-3103
Donanım ve Yazılım Kurulumu
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
SBT-3105
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri I
Zorunlu 4,5 6 Yazdır
SBT-3107
Ağ Temelleri
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
SBT-3109
Ofis Yazılımları ve İleri Tablo Uygulamaları
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
SBT-3111
Tıbbi Terminoloji
Zorunlu 2 2 Yazdır
SBT-3113
Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
SBT-3102
Klinik ve SGK Bilgi Sistemleri
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
SBT-3104
Sunucu İşletim Sistemi
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
SBT-3106
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri II
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
SBT-3108
Tıbbi Dokümantasyon
Zorunlu 2 2 Yazdır
SBT-3110
Hastane Otomasyonu
Zorunlu 4,5 6 Yazdır
SBT-3112
İş Sağlığı ve Güvenliği
Zorunlu 2 3 Yazdır
SBT-3150
İnternet Programcılığı
Seçmeli 3 3 Yazdır
SBT-3152
Ağ Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
SBT-3154
Medikal Muhasebe
Seçmeli 3 3 Yazdır
SBT-3156
Nesne Yönelimli Programlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
MYO-3003
Bitirme Projesi
Zorunlu 1 2 Yazdır
SBT-3201
Tıbbi Cihazlar
Zorunlu 3 4 Yazdır
SBT-3203
Kimlik ve Kaynak Yönetimi
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
SBT-3205
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
SBT-3251
Açık Kaynak İşletim Sistemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
SBT-3253
Veri Madenciliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
SBT-3255
İleri Programlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
SBT-3257
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
SBT-3259
Mesleki Yabancı Dil
Seçmeli 3 3 Yazdır
SBT-3261
İlk Yardım
Seçmeli 3 3 Yazdır
SBT-3263
Mobil Programlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3000
İşyeri Eğitimi
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3001
İşyeri Eğitimi Uygulamaları
Zorunlu 7 10 Yazdır
MYO-3002
Kurum Stajı
Zorunlu 0 4 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı35,0042,00
Toplam106,50132,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu
MYO-801
İşaret Dili
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. Muzaffer TEKİN  
e-mail : kasimdelikanli@isparta.edu.tr  
Telefon : 02465312622  
Fax : 02465312747  
AKTS Koordinatörü : Prof. Dr. Ethem Faruk MUMCU  
e-mail : osmanceylan@isparta.edu.tr  
Telefon : 02465312622  
Fax : 02465312747  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Zincirli Mevkii 32650 Uluborlu/ISPARTA  
Genel Bilgi : Sağlıkta bilgi sistemlerine ait teknolojilerin hızla gelişmesi, bu alanda bilişime verilen önemin de hızla artmasına sebep olmaktadır. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği; genel anlamda bilgisayar programcılığına benzemektedir. Bilgisayar Programcılığı Bölümü derslerinin yanında sağlık bilgi sistemleri ile ilgili dersler de eğitim programı içerisinde bulunmaktadır.  
Edinilen Ünvan : Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği, Ön lisans  
Yeterlilik Düzeyi : 1-Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir. 2-Karar, uygulama ve davranışlarında alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 3-Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 4-Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 5-Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 6-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. 7-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. 8-Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur. 9-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 10-Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır. 11-Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir. 12-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 13-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 14-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 15-Değişime ve yeniliğe açıktır.  
Kabul Koşulları : Öğrenciler Yüksek Öğretime ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, ÖSYS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan TYT puanı ile girebilmektedir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : ISUBU'DA tam zamanlı öğrenciler, ilgili yönetmelik çerçevesinde bazı derslerden muaf tutulabilirler. Daha önce başka bir kurumda alınan dersin içeriği ISUBU'da sunulan derse eşdeğerse, ders içeriğinin değerlendirilmesinden sonra ilgili Fakülte/lisansüstü okulun onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Üniversitemiz ilkelerine bağlı olarak, Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programının gerektirdiği bilgi, beceri ve sorumluluk bilinciyle, bilgi işlem faaliyetleri olarak özetleyebileceğimiz; bilgi toplama, tasnif etme, verileri organize etme, bilgi görselleştirme, kullanıcıyla etkileşim ve buna benzer işlere yönelik problemlerinin bilgisayarda çözümlenmesi ve ilgili konularda ulusal ve uluslararası araştırma faaliyetleri yürütebilen tekniker yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunların çalışma alanları ve mesleki profil tanımı şöyledir: •Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı (Teftiş Kurulu dahil) •Kamu ve özel sağlık kurumları (Hastane, tıp merkezi, poliklinik, evde bakım merkezi, diyaliz merkezi, teşhis merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi vb), •Sigorta Şirketleri •Sosyal güvenlik kurumları •Değişik düzeylerde sağlık hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar (örneğin Kızılay Genel Müdürlüğü) •İlaç ve tıbbi sarf malzeme şirketleri, •Sağlık alanındaki bilgi/bilişim şirketleri. •Basın ve yayın kurumlarının sağlıkla ilgili birimleri.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucuna göre Bilgisayar-Enformatik,Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans bölümlerine geçiş yapabilirler.  
Programın Amaçları : Meslek Yüksek Okullarının birer meslek edindirme kursunun çok ötesinde olması bilinciyle derslerimiz mesleki konuların ötesinde, sosyal yaşama, insan ilişkilerine, pazarlamaya, girişimciliğe yönelik içeriğiyle öğrencilerimizi sonraki kariyerlerine ve yaşama hazırlamayı hedeflemektedir. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği programı olarak sağlık sektöründe bilişim, bilgisayar donanımı, yazılım ve sağlık teknolojileri alanında donanımlı bireyler yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Her öğrenci, kurslara, uygulamalı çalışmalara, laboratuvarlara, projelere, seminerlere, çalıştaylara, mezuniyet projelerine ve kayıt yaptırdığı dönemin diğer çalışmalarına katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az %70'ine ve uygulamalı ve laboratuvar çalışmalarının %80'ine devam etmeyen öğrencilerin, bu derslerin final sınavına girmesine izin verilmemektedir. Öğrenci teorik derslerde devam zorunluluğunu yerine getirdikten sonra, dersin daha sonra tekrarlanması durumunda herhangi bir devam zorunluluğu bulunmamaktadır. Sınavlar genellikle yazılıdır. Bununla birlikte, dersin eğitmeni, sınavı, ders bilgi formunda belirtmesi şartıyla sözlü bir sınav, proje veya ödev şeklinde yürütmeye karar verebilir. Sınavlar, dersleri öğreten öğretim elemanları tarafından düzenlenir ve yürütülür.  
Mezuniyet Koşulları : Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FD, ya da NA notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.Bunun yanında öğrencinin mezun olabilmesi için, 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı