Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
EBR-3101
Engelli Hizmetlerine Giriş
Zorunlu 3 3 Yazdır
EBR-3103
Anatomi ve Fizyoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
EBR-3105
Engelli Bakımı İlke ve Uygulamaları I
Zorunlu 5 8 Yazdır
EBR-3107
Fizik Tedavide Temel Yaklaşımlar
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
EBR-3109
Özel Eğitime Giriş
Zorunlu 2 2 Yazdır
EBR-3111
Sosyolojiye Giriş
Zorunlu 2 2 Yazdır
EBR-3113
Psikolojiye Giriş
Zorunlu 2 2 Yazdır
EBR-3115
Temel İlkyardım
Zorunlu 1,5 3 Yazdır
EBR-3117
Beslenme
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
EBR-3102
Engelli Bakımı İlke ve Uygulamaları II
Zorunlu 4 8 Yazdır
EBR-3104
Sosyal Hizmete Giriş
Zorunlu 2 2 Yazdır
EBR-3106
Engellide Görülen Fiziksel Bozukluklar
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
EBR-3108
Aile Eğitimi ve Danışmanlık
Zorunlu 2 2 Yazdır
EBR-3150
Ergoterapi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
EBR-3112
Ergoterapi
Seçmeli 3 3 Yazdır
EBR-3152
Fiziksel Aktivite
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
EBR-3154
Sosyal Sorumluluk Projesi I
Seçmeli 2 3 Yazdır
EBR-3156
Gelişim Psikolojisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
EBR-3158
Kişilerarası İlişkiler
Seçmeli 2 3 Yazdır
EBR-3160
İşaret Dili
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
EBR-3201
Engelli Bakımı İlke ve Uygulamaları III
Zorunlu 6 11 Yazdır
EBR-3203
Farmakoloji
Zorunlu 2 2 Yazdır
EBR-3205
Uygulamalı Davranış Analizi
Zorunlu 3 3 Yazdır
EBR-3207
Engellilik Sosyolojisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
EBR-3251
Ortez Bakımı ve Kullanımı
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
EBR-3253
Evde Bakım Uygulamaları
Seçmeli 2,5 3 Yazdır
EBR-3255
Tamamlayıcı Tedavi ve Bakım
Seçmeli 2 3 Yazdır
EBR-3257
Toplum Sağlığı
Seçmeli 2 3 Yazdır
EBR-3259
Türkiye'de ve Dünyada Engelli Hizmetleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3000
İşyeri Eğitimi
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3001
İşyeri Eğitimi Uygulamaları
Zorunlu 7 10 Yazdır
MYO-3002
Kurum Stajı
Zorunlu 0 4 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı29,0039,00
Toplam95,00129,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu
MYO-801
İşaret Dili
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Hulusi SEZER  
e-mail : haticeoguz@isparta.edu.tr  
Telefon : 0246 531 26 21-136  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : - FİKRİ ERDAL  
e-mail : tubalorcu@isparta.edu.tr  
Telefon : 0246 531 26 22-136  
Fax :  
Adres : Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu ULUBORLU/ISPARTA  
Genel Bilgi : Engelli bireyler engel türüne ve derecesine göre sosyal yaşamlarında çeşitli oranlarda güçlüklerle karşılaşmakta ve destek hizmetlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu kapsamda bireysel ihtiyaçlarını bir başkasının yardımı olmaksızın gideremeyen engelli bireylerin desteklenmesini amaçlayan bakım hizmetleri önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. bu alandaki eğitimli birey eksikliğini göz önüne alarak açtığımız programımız alanıyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen engelli bireylerin temel özelliklerini bakım ve gereksinimlerini bilen tedavi destek ve rehabilitasyon hizmetlerini sunabilen ,engelli bireyi sosyal ve işgüçü çevresinde yalnız bırakmayan insanları seven saygı duyan hoşgörülü ve sabırlı kişilik özelliklerine sahip donanımlı meslek elemanları yetiştirmektedir.  
Edinilen Ünvan : engelli bakım ve rehabilitasyon teknikeri  
Yeterlilik Düzeyi : Tüm dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler yeterlilik düzeyine sahip olup engelli bakım ve rehabilitasyon teknikeri ünvanını alırlar.  
Kabul Koşulları : Lise diplomasının bulunması. Merkezi olarak yapılan YGS sınavı sonucu osym tarafından yerleştirilmek.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Terapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olan öğrencilerimiz “Dikey Geçiş Sınavı” ile aşağıda belirtilen bölümlere başvurabilirler: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hemşirelik Beslenme ve Diyetisyenlik Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Üretken ,araştırmacı ,özgüven sahibi etik değerlere duyarlı ilgili sektörlerin gelişimine katkı sağlayan, toplumda sosyo-kültürel hayata katkı sağlayan yeterli teknik eğitim bilgi ve becerisine sahip, değişen koşullara uyum sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eden nitelikli bireyler yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Engelli bakım teknikerleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı resmi ve özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, huzurevlerinde, temel sağlık hizmeti veren tıp merkezleri ve polikliniklerde, hastanelerde, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde, çeşitli kurumların revirlerinde ve engelli bireylerin evlerinde olmak üzere görev yapabilirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Terapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olan öğrencilerimiz “Dikey Geçiş Sınavı” ile aşağıda belirtilen bölümlere başvurabilirler: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hemşirelik Beslenme ve Diyetisyenlik Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi  
Programın Amaçları : Bakım hizmetleri; bakıma muhtaç kişiye evde veya kurumda sunulan profesyonel destek hizmetleri şeklinde tanımlanmaktadır. Evde veya kurumlarda bu profesyonel destek hizmetlerini sunmak için okulumuz tarafından engelli bakım teknikeri yetiştirilmektedir. Hedefimiz konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, engelli bireylerin temel özelliklerini, bakım ve gereksinimlerini bilen, tedavi, destek ve iyileştirme hizmetleri sunabilen, insanları seven, saygı duyan, yaratıcı, hoşgörülü ve sabırlı kişilik özelliklerine sahip, engelli bakım hizmeti veren kurumlarda görev alabilecek nitelikte meslek elamanları yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Program 2 yıllık eğitim veren önlisans programıdır. 4 yarıyıldan oluşmaktadır. her yarıyılda toplam 15 hafta ders işlenmektedir. engelli bakım programını başarı ile tamamlamak için bölümdeki tüm dersleri başarı ile tamamlamış olması ve 30 iş günü staj uygulaması yapmış olması gerekir.  
Mezuniyet Koşulları : Engelli bakım programını başarı ile tamamlamak ve mezun olabilmek için bölümdeki tüm dersleri 120 (AKTSkarşılığı ) 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca 30 iş günü staj uygulaması yapmış olması gerekir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Program 2 yıllık eğitim veren önlisans programıdır. 4 yarıyıldan oluşmaktadır. her yarıyılda toplam 15 hafta ders işlenmektedir. programda örgün öğretim öğrenci kabulü yapılmaktadır.