Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
BGV-3101
Programlama Temelleri
Zorunlu 4,5 6 Yazdır
BGV-3103
Donanım ve Yazılım Kurulumu
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
BGV-3105
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
Zorunlu 3,5 6 Yazdır
BGV-3107
Ağ Temelleri
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
BGV-3109
Bilgi ve Ağ Güvenliği
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
BGV-3111
Bilişim Hukuku
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-3000
Genel Matematik
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
BGV-3102
Nesne Yönelimli Programlama
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
BGV-3104
Sunucu İşletim Sistemi
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
BGV-3106
Güvenlik Ürünleri Yönetimi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
BGV-3108
Siber Saldırı ve Savunma Algoritmaları
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
BGV-3110
Sistem ve Uygulama Güvenliği
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
BGV-3112
Açık Kaynak İşletim Sistemi
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
BGV-3150
İnternet Programcılığı
Seçmeli 3 3 Yazdır
BGV-3152
Ağ Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BGV-3154
Yapay Zeka Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
BGV-3156
Siber Matematik
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
BGV-3201
Sızma Testleri
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
BGV-3203
Kriptoloji
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
BGV-3205
Mobil Programlama
Zorunlu 2,5 5 Yazdır
MYO-3003
Bitirme Projesi
Zorunlu 1 2 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
BGV-3251
Sunucu Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
BGV-3253
Bulut Bilişim Teknolojileri
Seçmeli 3 3 Yazdır
BGV-3255
İleri Programlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
BGV-3257
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
BGV-3259
Mesleki Yabancı Dil
Seçmeli 3 3 Yazdır
BGV-3261
Adli Bilişim
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,5030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3000
İşyeri Eğitimi
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3001
İşyeri Eğitimi Uygulamaları
Zorunlu 7 10 Yazdır
MYO-3002
Kurum Stajı
Zorunlu 0 4 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı35,0042,00
Toplam103,50132,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu
MYO-801
İşaret Dili
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. Kasım DELİKANLI  
e-mail : kasimdelikanli@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246-5312622  
Fax : -  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. AHMET ALİ SÜZEN  
e-mail : ahmetsuzen@isparta.edu.tr  
Telefon : 0246-5312622  
Fax : 0246-5312622  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu 32650 Uluborlu/ISPARTA  
Genel Bilgi : Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programının amacı; günümüzde önemi hızla artan bilgi ve bilginin korunması, güvenliğinin sağlanmasına yönelik nitelikli iş gücüne olan ihtiyacı karşılamaktır. Program öğrencilere temel bilgisayar programlama bilgisi ve bilginin güvenle saklanması-korunması konularında hem teorik hem de uygulamalı bir eğitim sağlamaktadır.  
Edinilen Ünvan : Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Bilgi Güvenliği Teknolojisi" Önlisans Diploması almaya hak kazanırlar ve "Bilgi Güvenliği Teknolojisi Me  
Yeterlilik Düzeyi : 1-Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir. 2-Karar, uygulama ve davranışlarında alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 3-Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 4-Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 5-Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 6-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. 7-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. 8-Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur. 9-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 10-Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır. 11-Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir. 12-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 13-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 14-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 15-Değişime ve yeniliğe açıktır.  
Kabul Koşulları : Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : ISUBU'DA tam zamanlı öğrenciler, ilgili yönetmelik çerçevesinde bazı derslerden muaf tutulabilirler. Daha önce başka bir kurumda alınan dersin içeriği ISUBU'da sunulan derse eşdeğerse, ders içeriğinin değerlendirilmesinden sonra ilgili Fakülte/lisansüstü okulun onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Öğrenciler iki yıl boyunca zorunlu, seçmeli, mesleki seçmeli ve alan dışı seçmeli dersleri almak zorundadırlar.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Bilgi Güvenliği Teknolojisi Meslek Elemanı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çok çeşitli pozisyonlarda istihdam edilebilirler. Özellikle bilgi-işlem merkezlerinde ve yazılım firmalarında Sistem Güvenliği Uzmanı, Ağ Güvenliği Uzmanı, Bilgi İşlem Uzmanı, Sistem Destek Uzmanı, Sistem ve Ağ Danışmanı, İnternet Programcısı olarak görev alabilirler. Ayrıca ülkemizde ve dünyada bilişim sektörünün hızla büyümesi de öğrencilerin iş olanaklarını genişletecektir.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, DGS sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarda öğrenim görebilirler.  
Programın Amaçları : bilgisayar sistemleri, ağları ve uygulamaları için güvenlik analiz, tasarım ve gerçekleme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : ISUBU'de alınan her ders için, öğrenci, öğretim üyesi tarafından aşağıdaki harf notlarından birine yarıyıl ders notu olarak verilir. Her sınıf da AKTS notu eşdeğer olarak vardır.  
Mezuniyet Koşulları : Bu programdan mezun olabilmek için öğrenciler gereklidir; 1-En az 120 AKTS Kredisi ile en az DD notu alarak programın 2-müfredatında Listelenen tüm derslerde başarılı olmak. 3-4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak. Zorunlu stajlarını belirli bir süre ve kalitede tamamlamak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı