Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-103
Genel Hukuk Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
ISY-107
Genel Muhasebe
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
SKI-101
Genel İşletme
Zorunlu 3 4 Yazdır
SKI-103
Tıbbi Terminoloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
SKI-105
Genel Ekonomi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SKI-107
Tıbbi İstatistik
Zorunlu 3 4 Yazdır
SKI-109
Tıbbi Dokümantasyon
Zorunlu 3 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
SKI-102
Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
SKI-104
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Zorunlu 2 3 Yazdır
SKI-106
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
SKI-108
Hastane Yönetimi ve Organizasyonu I
Zorunlu 2 3 Yazdır
SKI-110
Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
SKI-112
Sağlık Kurumlarında Kaynak Yönetimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SKI-114
Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
SKI-201
Hastane Yönetimi ve Organizasyonu II
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
SKI-203
Sağlık Mevzuatı
Zorunlu 3 3 Yazdır
SKI-205
Hastane Otomasyonu I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
SKI-207
Sağlık Planlaması ve Politikası
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
SKI-209
Sağlık Kurumlarında İngilizce I
Seçmeli 2 3 Yazdır
SKI-211
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
Seçmeli 2 3 Yazdır
SKI-213
Sağlık Ekonomisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
SKI-215
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
SKI-217
Sağlık Kurumları Yönetimi Alan Çalışması
Seçmeli 2 3 Yazdır
SKI-219
Medikal Firma İşletmeciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
SKI-221
Sağlık Kurumlarında Satın Alma Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
SKI-223
Sağlık Sigortacılığı ve Geri Ödeme Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
SKI-225
Sağlık Kurumlarında Teknoloji Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
SKI-227
Sağlık Kurumlarında Verimlilik ve Performans Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
SKI-229
Yazışma ve Raporlama Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
SKI-231
Hastalıklar Bilgisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,5030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
SKI-204
Hastane Yönetimi ve Organizasyonu III
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
SKI-206
Mesleki Uygulama
Zorunlu 1,5 3 Yazdır
SKI-226
Hastane Otomasyonu II
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
SKI-208
Sağlık Kurumlarında İngilizce II
Seçmeli 3 3 Yazdır
SKI-210
Sağlık Turizmi
Seçmeli 3 3 Yazdır
SKI-212
Sağlık Kurumlarında Malzeme Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
SKI-214
İnsan Kaynakları Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
SKI-216
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
SKI-218
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim
Seçmeli 3 3 Yazdır
SKI-220
Sağlık Kurumlarında Denetim
Seçmeli 3 3 Yazdır
SKI-222
Ticari İşletme Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
SKI-224
Maliyet Muhasebesi
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,5030,00
Toplam89,00120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Senirkent Meslek Yüksekokulu
BTT-803
Bilgisayar Bakım ve Onarımı
Seçmeli 2 3 Yazdır
ELK-801
Elektrik Bilgisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
INT-802
Yapı İnceleme Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
MKN-804
Makine Elemanları
Seçmeli 2 3 Yazdır
OPT-802
Gözlük-Lens Kullanımı ve Bakımı
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. EMİN KAYA  
e-mail : eminkaya@isparta.edu.tr  
Telefon : 02465112739  
Fax : 0 246 511 27 44  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. EMİN KAYA  
e-mail : eminkaya@isparta.edu.tr  
Telefon : 02465112739  
Fax : 02465112744  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksekokulu 32600 Senirkent/Isparta  
Genel Bilgi : Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, sağlık işletmelerinin idari ve yönetsel süreçlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünü yetiştiren mesleki bir önlisans programıdır.  
Edinilen Ünvan : Önlisans Mezunu  
Yeterlilik Düzeyi : -  
Kabul Koşulları : Temel Yeterlilik Testi Puanı  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : -  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : -  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Sağlık sektöründeki gelişmeler ve yenilikler ile birlikte son yıllarda özel hastanelerin, rehabilitasyon merkezlerinin, diyaliz merkezlerinin, branş / özel dal hastanelerinin (göz, diş, kalp vb.) sayılarının artması gerek ülke boyutunda gerekse yerel boyutta iktisadi kalkınmaya katkı yapmaktadır. Son yıllara kadar sadece devlet tarafından verilen sağlık hizmetinin özerkleşmesi ve özelleşmesi; sağlık sektörünün turizmle birlikte en fazla iktisadi değer oluşturan ve çarpan etkisi sağlayan sektör olmasına yol açmıştır. Bu katkı sadece ülke sınırları içinde olmayıp aynı zamanda sağlık turizmi kapsamında ülkemize gelen turist ve tedavi amaçlı hastaların sağladığı döviz girdisi önemli bir iktisadi değer haline gelmiştir. Dolayısı ile mezunlarımızın çalışma alanları oldukça geniştir. Mezunlarımız hastaneler başta olmak üzere ilgili laboratuvarlar, ilaç firmaları, ilaç depoları, tıbbi malzeme üreten kuruluşlar gibi tüm sağlık sektöründe iş imkanı bulabilmektedirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : - Acil Yardım ve Afet Yönetimi - İşletme - Sağlık Yönetimi - Sosyal Hizmet - Uluslararası İşletme Yönetimi  
Programın Amaçları : Sağlık Kurumları İşletmeciliği programın amacı, hem işletmecilik bilgisine, hem de hastane yönetimi bilgisine sahip nitelikli ara elemanları sağlık sektörüne kazandırmaktır. Ülkemizde hızla büyüyen sağlık sektörü; iletişimi güçlü, organizasyon ve koordinasyon yeteneğine sahip, yabancı dil bilen, sağlık sektörüne özgü bilgi ve beceriye, tıbbi dokümantasyon, tıbbi terminoloji ve otomasyon sistemleri bilgisine sahip insan kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda sağlık kurumlarının özelleştirilmesi veya resmi kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim de giderek artmaktadır. Bu kapsamda Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, ihtiyaç duyulan insan kaynağını gerek teorik gerekse pratik alandaki eğitim uygulamaları ile hazırlamaktadır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : -  
Mezuniyet Koşulları : Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF ve FD notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı