Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
SKI-3101
İşletme Bilimine Giriş
Zorunlu 3 4 Yazdır
SKI-3103
Temel Hukuk Bilgisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
SKI-3105
Genel Muhasebe
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
SKI-3107
Tıbbi İstatistik
Zorunlu 3 4 Yazdır
SKI-3109
Tıbbi Dokümantasyon
Zorunlu 3 3 Yazdır
SKI-3111
Tıbbi Terminoloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
SKI-3113
Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler ve İletişim
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
SKI-3115
Hastalıklar Bilgisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
SKI-3117
Yazışma ve Raporlama Teknikleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
SKI-3102
Hastane Otomasyonu
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
SKI-3104
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Zorunlu 3 3 Yazdır
SKI-3106
Hastane Yönetimi ve Organizasyonu I
Zorunlu 2 3 Yazdır
SKI-3108
Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
SKI-3110
Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon
Zorunlu 3 4 Yazdır
SKI-3112
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
SKI-3150
Sağlık Turizmi
Seçmeli 3 3 Yazdır
SKI-3154
Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
SKI-3158
Sağlık Yönetimi Etiği
Seçmeli 3 3 Yazdır
SKI-3160
Epidemiyoloji
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,5030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
MYO-3003
Bitirme Projesi
Zorunlu 1 2 Yazdır
SKI-3201
Hastane Yönetimi ve Organizasyonu II
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
SKI-3203
Sağlık Mevzuatı
Zorunlu 3 4 Yazdır
SKI-3205
Genel Ekonomi
Zorunlu 3 3 Yazdır
SKI-3207
Sağlık Planlaması ve Politikası
Zorunlu 3 4 Yazdır
SKI-3209
Girişimcilik ve İnovasyon
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
SKI-3151
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
Seçmeli 2 3 Yazdır
SKI-3155
Sağlık Kurumlarında İngilizce
Seçmeli 2 3 Yazdır
SKI-3161
Sağlık Okuryazarlığı
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,5030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3020
İşletmede Mesleki Eğitim
Zorunlu 20 20 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı32,0032,00
Toplam107,00122,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Senirkent Meslek Yüksekokulu
BPR-815
Açık Kaynak İşletim Sistemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
IKL-803
İş Güvenliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
MKN-804
Makine Elemanları
Seçmeli 2 3 Yazdır
SKI-802
Hasta-Hekim İlişkisi ve İletişimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi OĞUZHAN YÜKSEL  
e-mail : oguzhanyuksel@isparta.edu.tr  
Telefon : 02465112739  
Fax : 02465112744  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi OĞUZHAN YÜKSEL  
e-mail : oguzhanyuksel@isparta.edu.tr  
Telefon : 02465112739  
Fax : 02465112744  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksekokulu 32600 Senirkent/Isparta  
Genel Bilgi : Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, sağlık işletmelerinin idari ve yönetsel süreçlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünü yetiştiren mesleki bir önlisans programıdır.  
Edinilen Ünvan : Önlisans Mezunu, Meslek Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi : -  
Kabul Koşulları : Temel Yeterlilik Testi Puanı  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Üniversitenin ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : -  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Sağlık sektöründeki gelişmeler ve yenilikler ile birlikte son yıllarda özel hastanelerin, rehabilitasyon merkezlerinin, diyaliz merkezlerinin, branş/özel dal hastanelerinin (göz, diş, kalp vb.) sayılarının artması gerek ülke boyutunda gerekse yerel boyutta iktisadi kalkınmaya katkı yapmaktadır. Son yıllara kadar sadece devlet tarafından verilen sağlık hizmetinin özerkleşmesi ve özelleşmesi; sağlık sektörünün turizmle birlikte en fazla iktisadi değer oluşturan ve çarpan etkisi sağlayan sektör olmasına yol açmıştır. Bu katkı sadece ülke sınırları içinde olmayıp aynı zamanda sağlık turizmi kapsamında ülkemize gelen turist ve tedavi amaçlı hastaların sağladığı döviz girdisi önemli bir iktisadi değer haline gelmiştir. Dolayısı ile mezunlarımızın çalışma alanları oldukça geniştir. Mezunlarımız, hastaneler başta olmak üzere ilgili laboratuvarlar, ilaç firmaları, ilaç depoları, tıbbi malzeme üreten kuruluşlar gibi tüm sağlık sektöründe iş imkanı bulabilmektedirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : - Acil Yardım ve Afet Yönetimi - İşletme - Sağlık Yönetimi - Sosyal Hizmet - Uluslararası İşletme Yönetimi  
Programın Amaçları : Sağlık Kurumları İşletmeciliği programın amacı, hem işletmecilik bilgisine, hem de hastane yönetimi bilgisine sahip nitelikli ara elemanları sağlık sektörüne kazandırmaktır. Ülkemizde hızla büyüyen sağlık sektörü; iletişimi güçlü, organizasyon ve koordinasyon yeteneğine sahip, yabancı dil bilen, sağlık sektörüne özgü bilgi ve beceriye, tıbbi dokümantasyon, tıbbi terminoloji ve otomasyon sistemleri bilgisine sahip insan kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda sağlık kurumlarının özelleştirilmesi veya resmi kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim de giderek artmaktadır. Bu kapsamda Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, ihtiyaç duyulan insan kaynağını gerek teorik gerekse pratik alandaki eğitim uygulamaları ile hazırlamaktadır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : İlgili öğretim elemanları tarafından, her ders için ayrı ayrı belirlenmektedir.  
Mezuniyet Koşulları : Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF ve FD notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı