Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-107
Genel Muhasebe
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
ISY-121
Genel İşletme
Zorunlu 3 4 Yazdır
LOJ-101
Lojistik İlkeleri
Zorunlu 3 6 Yazdır
LOJ-103
Genel Ekonomi
Zorunlu 3 4 Yazdır
LOJ-105
Genel Hukuk Bilgisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
MAT-181
Kalkülüse Giriş I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
DIT-106
İstatistik
Zorunlu 2 2 Yazdır
DIT-110
Dış Ticaret İşlemleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-116
Ticaret Hukuku
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISY-207
Pazarlama
Zorunlu 3 3 Yazdır
LOJ-102
Lojistik Uygulamaları
Zorunlu 3 6 Yazdır
LOJ-108
Yönetim ve Organizasyon
Zorunlu 3 3 Yazdır
LOJ-110
Depolama ve Stok Yönetimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
ISY-202
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Zorunlu 3 3 Yazdır
LOJ-203
Tedarik Zinciri Yönetimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
LOJ-205
Uluslararası Lojistik ve Sigortacılık
Zorunlu 3 6 Yazdır
LOJ-207
Ulaştırma Sistemleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
LOJ-209
Mesleki İngilizce I
Seçmeli 3 3 Yazdır
LOJ-211
Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
LOJ-213
Lojistik ve Dış Ticaret Mevzuatı
Seçmeli 3 3 Yazdır
LOJ-215
Sosyal ve İnovatif Girişimcilik
Seçmeli 3 3 Yazdır
LOJ-217
Lojistikte Teknoloji ve Simulasyon
Seçmeli 3 3 Yazdır
LOJ-219
Meslek Etiği
Seçmeli 3 3 Yazdır
LOJ-221
Çevre Koruma
Seçmeli 3 3 Yazdır
LOJ-223
Kalite Yönetim Sistemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
LOJ-225
Proje Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
LOJ-227
Serbest Bölgeler
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
LOJ-204
Lojistik Bilişim Sistemleri
Zorunlu 2 2 Yazdır
LOJ-206
Lojistik Planlama ve Modelleme
Zorunlu 2 2 Yazdır
LOJ-230
Terminal İşlemleri ve Yönetimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
LOJ-210
Mesleki İngilizce II
Seçmeli 3 3 Yazdır
LOJ-212
Uluslararası Pazarlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
LOJ-214
E-Ticaret
Seçmeli 3 3 Yazdır
LOJ-216
Araştırma Teknikleri ve Seminer
Seçmeli 3 3 Yazdır
LOJ-218
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
Seçmeli 3 3 Yazdır
LOJ-220
Yeşil Lojistik
Seçmeli 3 3 Yazdır
LOJ-222
Otomotiv Lojistiği
Seçmeli 3 3 Yazdır
LOJ-224
Perakende Lojistiği
Seçmeli 3 3 Yazdır
LOJ-226
Afet Lojistiği
Seçmeli 3 3 Yazdır
LOJ-228
Küreselleşme
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Toplam95,00120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Senirkent Meslek Yüksekokulu
BTT-803
Bilgisayar Bakım ve Onarımı
Seçmeli 2 3 Yazdır
ELK-801
Elektrik Bilgisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
INT-802
Yapı İnceleme Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
MKN-804
Makine Elemanları
Seçmeli 2 3 Yazdır
OPT-802
Gözlük-Lens Kullanımı ve Bakımı
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. EMİN KAYA  
e-mail : eminkaya@isparta.edu.tr  
Telefon : 02465112739  
Fax : 02465112744  
AKTS Koordinatörü :  
e-mail : bayrambayrakci@isparta.edu.tr  
Telefon : 02465112739-1418  
Fax : 02465112744  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksekokulu Senirkent/Isparta  
Genel Bilgi : Üniversite Giriş Sınavı’ndan yeterli puan alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler bölümün ön lisans programına başlamaya hak kazanırlar. Lojistik Programı; iki yıllık olup, lojistiğin kavramları, teorisi, kuralları ve uygulamaları hakkında öğretim veren sosyal bir programdır. Eğitim Türkçedir.  
Edinilen Ünvan : Lojistik Ara Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi : Logistics programme has a duration of 2-year has been designed to provide the fundamentals of contemporary Logistics . A distinctive feature of the Department is to offer all of the courses in logistics Curriculum in Turkish. S tudents must attend classes, practices and examinations. Students' attendance is followed by the Instructor concerned. For almost all required and technical elective courses there are written examinations, in which most cases student must solve selected problems by calculation The midterm examinations are compacted and given in the ninth week of the semester. One midterm examination is given during each semester. Dates of midterm examinations are announced by the Department before 2 weeks of the midterms.In addition to midterm examinations and other work students are required to take a final examination . Final examinations are held at the appropriate place and hour as decided and announced by the Department. Students are given a make up examination for any examination which they have not attended if it is accepted by the Vocational School Administrative. Comittee that there exist genuine and valid reasons for this. Courses which do not require midterm and/or finalexaminations are determined by the course teacher. Under these circumstances, the semester grade is given by evaluating the work done throughout the semester. In the nontechnical optional c ourses, students and lecturer arrange the method of evaluation. The student's success in these courses is awarded by "successful" in the transcript of records. Students spend totally four weeks in a company for their summer training at the end of the 4th semester.  
Kabul Koşulları : Lise Diploması Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Yatay Geçiş: Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki diploma programları arasında yapılacak yatay geçiş ve intibak işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve 21/09/2013 tarihli ve 28772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yönetmeliğe eklenen maddeler ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Dikey Geçiş: Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına dikey geçiş işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve bu yönetmelikte yapılan değişiklikler ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Ders Muafiyetleri ve İntibak: Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı/mezun veya herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek Üniversitenin bir programına kayıt yaptırdıkları takdirde daha önce devam ettikleri aynı düzeydeki yükseköğretim programında başarılı oldukları eşdeğer derslerden muafiyet talep edebilirler. Muafiyet talepleri, ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilir ve öğrencinin intibakı yapılır. Muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınamaz. Bu derslerin kredileri mezuniyet kredisine katılır ancak ağırlıklı not ortalaması hesabına katılmaz.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Üretim konusunda ve fabrika içi mamul-yarı mamul taşımasında temel bilgilere sahip, Stok kontrol ve taşımacılık alanındaki güncel yazılımları kullanabilen, Modern imalat teknolojilerinde bilgi sahibi olan, iş etüdü ve iş ölçümü yapabilen, uluslararası taşımacılık terimlerini, özelliklerini bilen, yazışmalarını yapabilen, temel bilgi teknolojilerini iyi kullanabilen teknik elemanlar yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Lojistik Bölümü ön lisans programının mezunları, çeşitli devlet ve özel kuruluşlarında iş bulma şansına sahiptir. Çalışabilecekleri ana devlet şirketleri lojistik ve akademik kurumların akademik kadrosu, devlet kurumları ve teknisyenler olarak teşebbüs bölümleridir. Ön Lisans Derecesine sahip Lojistik mezunları sektörlerde kilit rol oynamaktadır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Lojistik dalında ön lisans diplomasını alan öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş sınavı ile geçebilirler.  
Programın Amaçları : Bu programın amacı, Öğrencilere üretim sistemleri, fabrika içindeki imalat yöntemleri ve fabrika tasarımı ve insan ve malzeme taşımacılığı ile ilgili genel bilgiler vererek Ulusal ve Uluslar arası taşımacılıkta pratiğe dayalı ara eleman olarak yetişmelerini sağlamaktır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı