Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
MAT-3000
Genel Matematik
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
MLA-3101
Kamu Maliyesi
Zorunlu 3 3 Yazdır
MLA-3103
Genel İşletme I
Zorunlu 3 4 Yazdır
MLA-3105
Genel Muhasebe I
Zorunlu 3 4 Yazdır
MLA-3107
Genel Hukuk
Zorunlu 3 3 Yazdır
MLA-3109
Ticari Belgeler
Zorunlu 2 3 Yazdır
MLA-3111
Vergi Hukuku
Zorunlu 2 3 Yazdır
MLA-3113
Ofis Programları
Zorunlu 3 3 Yazdır
MLA-3115
Genel Ekonomi
Zorunlu 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
MLA-3102
Genel Muhasebe II
Zorunlu 3 3 Yazdır
MLA-3104
İstatistik
Zorunlu 2 2 Yazdır
MLA-3106
Maliyet Muhasebesi
Zorunlu 3 4 Yazdır
MLA-3108
Paket Programları I
Zorunlu 3 3 Yazdır
MLA-3110
Türk Vergi Sistemi
Zorunlu 3 3 Yazdır
MLA-3114
Ticaret Hukuku
Zorunlu 3 3 Yazdır
MLA-3116
Kamu Yönetimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
MLA-3120
Dış Ticaret İşlemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
MLA-3122
Pazarlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
MLA-3132
Türkiye Ekonomisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
MLA-3142
Genel İşletme II
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı29,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
MLA-3201
Devlet Bütçesi
Zorunlu 3 4 Yazdır
MLA-3203
Maliye Politikası
Zorunlu 3 4 Yazdır
MLA-3205
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Zorunlu 3 4 Yazdır
MLA-3209
Seminer
Zorunlu 3 3 Yazdır
MLA-3223
İnsan Kaynakları Yönetimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
MLA-3211
Uluslararası Pazarlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
MLA-3215
Bankacılık ve Sigortacılık
Seçmeli 3 3 Yazdır
MLA-3219
Uluslararası İktisadi Kuruluşlar
Seçmeli 3 3 Yazdır
MLA-3239
Girişimcilik
Seçmeli 3 3 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı26,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3020
İşletmede Mesleki Eğitim
Zorunlu 20 20 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı32,0032,00
Toplam111,50122,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
AYH-803
Yaban Hayatı ve Kent
Seçmeli 2 3 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
ORN-803
Ormanlarımız ve Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORN-803
Ormanlarımız ve Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
SVG-802
İş Düzeni
Seçmeli 2 3 Yazdır
SVG-802
İş Düzeni
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi Yusuf YILDIRIM  
e-mail : yusufyildirim@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 351 29 00  
Fax : 0 246 351 29 01  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi Yusuf YILDIRIM  
e-mail : yusufyildirim@isparta.edu.tr  
Telefon : 02463512900  
Fax : 0 246 351 29 01  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sütçüler Prof. Dr. Hasan Grübüz Meslek Yüksekokulu Sütçüler / Isparta  
Genel Bilgi : Maliye Bölümünün amacı; maliye biliminin temellerini öğreterek, bütçe, mali planlama ve vergi konularında nitelikli ve yaratıcı elemanlar yetiştirmektir. Genel ekonomi içinde önemli bir bölümü oluşturan kamu ekonomisi ile ilgili mali olayları, bunların etki ve sonuçlarını yorumlayabilecek ve Türk vergi sistemini değişik yönleri ile ele alıp, değerlendirebilecek kişiler yetiştirmek temel hedeftir.  
Edinilen Ünvan : Maliye Meslek Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bologna süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye' de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, önlisans eğitimine kabul için YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı)?ye girmeli ve öğrenim görmek istedikleri programın kontenjanı çerçevesinde gerekli puanı almalıdırlar.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : 1.Yabancı Dil (I ve II) 2. Matematik 3. Bilgisayar uygulamaları 4. Türk Dili (I ve II) 5. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I ve II)  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Türk Vergi Mevzuatı bilgisine sahip ve bu alanda meydana gelen gelişmelere uyum sağlayabilen, genel ekonomi ve kamu ekonomisiyle ilgili temel bilgi birikimine sahip, bilgisayar ortamında ön muhasebe uygulamalarını gerçekleştirebilecek ve tüm bu sahip oldukları özellikleri değişen ve gelişen şartlara göre uyarlayabilen, alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip elemanlar yetiştirmektir. Ayrıca;tarhi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, alanıyla ilgili sektörlerde yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmek.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunlar, kamu kesimi ve özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Kamu kesiminde Maliye müfettişliği, hesap uzmanlığı, kontrolörlük; Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığında uzmanlık, kamu ve özel bankalarda müfettişlik; özel kesimde ise şirketler, vergi müfettişliği, mali müşavirlik ve serbest muhasebecilik, mali müşavirlik, belli başlı iş alanlarıdır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Programı bitiren öğrenciler, alacakları ön lisans diploması ile birlikte Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili alanda dört yıla tamamlayabilirler. Açık öğretim fakültesinde lisans mezunu olma hakkını elde edebilirler.  
Programın Amaçları : Alanındaki kavram ve teorileri özümsemiş, Maliye ve İktisadi Kavramların ihtiyaç duyduğu Ekonomik ve Mali teorileri bilen, Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Finans bilgisine sahip, ticari belgeleri tanıyan ve bu belgeleri düzenleyebilen Denetim süreçlerine katılan işletmelerin Finansal analizini yapan ve Muhasebe kayıtlarını tutabilen Denetim süreçlerini bilen ve firma kayıtlarını denetleyebilen nitelikte elemanlar yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Her yarıyılda 1 arasınav 1 yarıyılsonu sınavı yapılmaktadır. yarıyıl sınavının %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60 alınarak bağıl değerlendirme sistemine aktırılmaktadır.  
Mezuniyet Koşulları : Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF ve FD notunun olmaması gerekir. Ayrıca genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Dersler teorik ve uygulamalı olarak işlenmektedir.