Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-183
Finans Matematiğine Giriş
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
MLE-101
Kamu Maliyesi
Zorunlu 2 4 Yazdır
MUV-101
Genel Muhasebe I
Zorunlu 4 5 Yazdır
MUV-103
Ticari Belgeler
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUV-107
Genel İşletme
Zorunlu 3 3 Yazdır
MUV-109
Temel Hukuk
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUV-111
Mikro Ekonomi
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-104
Ticaret Hukuku
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-110
İstatistik
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUV-102
Genel Muhasebe II
Zorunlu 4 6 Yazdır
MUV-104
Paket Programlar I
Zorunlu 4 6 Yazdır
MUV-106
Dış Ticaret İşlemleri
Zorunlu 2 4 Yazdır
MUV-112
Ofis Programları
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
MLE-201
Kamu Ekonomisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
MLE-203
Devlet Bütçesi
Zorunlu 3 4 Yazdır
MUV-203
Vergi Hukuku
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUV-205
Maliyet Muhasebesi
Zorunlu 4 4 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
MLE-205
Yerel Yönetimler Maliyesi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MLE-207
Devlet Borçları
Seçmeli 2 3 Yazdır
MLE-209
Şirketler Muhasebesi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MLE-211
Finansal Yönetim
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUV-221
Konaklama Muhasebesi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUV-223
İnşaat Muhasebesi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUV-225
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları I
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUV-227
Banka Muhasebesi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUV-229
Dış Ticaret Muhasebesi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUV-233
E-Ticaret
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUV-235
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUV-237
Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUV-241
Makro Ekonomi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUV-243
İşletme Yönetimi I
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUV-249
Bilgi İletişim Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
MLE-202
Maliye Politikası
Zorunlu 3 3 Yazdır
MUV-250
Türk Vergi Sistemi
Zorunlu 3 4 Yazdır
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
MLE-204
Kamu Mali Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
MLE-206
Vergi Yargısı
Seçmeli 3 3 Yazdır
MLE-208
Uluslararası İktisat Teorisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
MUV-206
Mali Tablolar Analizi
Seçmeli 3 3 Yazdır
MUV-220
Yönetim Muhasebesi
Seçmeli 3 3 Yazdır
MUV-222
Muhasebe Denetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
MUV-224
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları II
Seçmeli 3 3 Yazdır
MUV-226
Paket Programlar II
Seçmeli 3 3 Yazdır
MUV-228
Maliyet Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
MUV-230
Finansal Yatırım Araçları
Seçmeli 3 3 Yazdır
MUV-232
Bankacılık ve Sigortacılık
Seçmeli 3 3 Yazdır
MUV-234
İşletme Yönetimi II
Seçmeli 3 3 Yazdır
MUV-238
Mesleki Matematik
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Toplam90,50120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
ORN-803
Ormanlarımız ve Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
SVG-802
İş Düzeni
Seçmeli 2 3 Yazdır
SVG-802
İş Düzeni
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi Yusuf YILDIRIM  
e-mail : yusufyildirim@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 351 29 00  
Fax : 0 246 351 29 01  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi Yusuf YILDIRIM  
e-mail : yusufyildirim@isparta.edu.tr  
Telefon : 02463512900  
Fax : 0 246 351 29 01  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sütçüler Prof. Dr. Hasan Grübüz Meslek Yüksekokulu Sütçüler / Isparta  
Genel Bilgi : Maliye Bölümünün amacı; maliye biliminin temellerini öğreterek, bütçe, mali planlama ve vergi konularında nitelikli ve yaratıcı elemanlar yetiştirmektir. Genel ekonomi içinde önemli bir bölümü oluşturan kamu ekonomisi ile ilgili mali olayları, bunların etki ve sonuçlarını yorumlayabilecek ve Türk vergi sistemini değişik yönleri ile ele alıp, değerlendirebilecek kişiler yetiştirmek temel hedeftir.  
Edinilen Ünvan : Maliye Meslek Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bologna süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye' de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, önlisans eğitimine kabul için YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı)?ye girmeli ve öğrenim görmek istedikleri programın kontenjanı çerçevesinde gerekli puanı almalıdırlar.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : 1.Yabancı Dil (I ve II) 2. Matematik 3. Bilgisayar uygulamaları 4. Türk Dili (I ve II) 5. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I ve II)  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Türk Vergi Mevzuatı bilgisine sahip ve bu alanda meydana gelen gelişmelere uyum sağlayabilen, genel ekonomi ve kamu ekonomisiyle ilgili temel bilgi birikimine sahip, bilgisayar ortamında ön muhasebe uygulamalarını gerçekleştirebilecek ve tüm bu sahip oldukları özellikleri değişen ve gelişen şartlara göre uyarlayabilen, alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip elemanlar yetiştirmektir. Ayrıca;tarhi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, alanıyla ilgili sektörlerde yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmek.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunlar, kamu kesimi ve özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Kamu kesiminde Maliye müfettişliği, hesap uzmanlığı, kontrolörlük; Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığında uzmanlık, kamu ve özel bankalarda müfettişlik; özel kesimde ise şirketler, vergi müfettişliği, mali müşavirlik ve serbest muhasebecilik, mali müşavirlik, belli başlı iş alanlarıdır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Programı bitiren öğrenciler, alacakları ön lisans diploması ile birlikte Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili alanda dört yıla tamamlayabilirler. Açık öğretim fakültesinde lisans mezunu olma hakkını elde edebilirler.  
Programın Amaçları : Alanındaki kavram ve teorileri özümsemiş, Maliye ve İktisadi Kavramların ihtiyaç duyduğu Ekonomik ve Mali teorileri bilen, Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Finans bilgisine sahip, ticari belgeleri tanıyan ve bu belgeleri düzenleyebilen Denetim süreçlerine katılan işletmelerin Finansal analizini yapan ve Muhasebe kayıtlarını tutabilen Denetim süreçlerini bilen ve firma kayıtlarını denetleyebilen nitelikte elemanlar yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Her yarıyılda 1 arasınav 1 yarıyılsonu sınavı yapılmaktadır. yarıyıl sınavının %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60 alınarak bağıl değerlendirme sistemine aktırılmaktadır.  
Mezuniyet Koşulları : Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF ve FD notunun olmaması gerekir. Ayrıca genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Dersler teorik ve uygulamalı olarak işlenmektedir.