Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ISG-3103
Genel İş Sağlığı ve Güvenliği
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISG-3105
Genel ve İş Hukuku
Zorunlu 2 3 Yazdır
ISG-3107
Uyarı İşaretleri ve Levha Standartları
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISG-3109
Fiziksel Risk Unsurları
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISG-3111
Kimyasal Risk Unsurları
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISG-3113
Makine ve Teçhizat
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISG-3115
Acil Durum Planı
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISG-3117
İlk Yardım
Zorunlu 3 3 Yazdır
KIM-0606
Genel Kimya
Zorunlu 3 3 Yazdır
MAT-3000
Genel Matematik
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı28,5030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ISG-3102
Elektrik İş Güvenliği
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISG-3104
Risk Analizi
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISG-3106
İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISG-3108
Kişisel Koruyucu Donanımlar
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISG-3110
İnşaat İş Yerlerinde İş Güvenliği
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISG-3152
Türkiye'de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3154
Stratejik Değerlendirme ve Vaka Analizi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3156
Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3158
Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Güvenliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3160
İş Güvenliği Organizasyonu
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3162
Radyasyon ve Radyasyon Güvenliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3164
Genel ve Teknik İletişim
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3166
Çevre Koruma
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3168
Gastronomi ve Mutfak İşlerinde İş Güvenliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3170
İş Güvenliği Mevzuatı
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı30,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
ISG-3205
Ergonomi
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISG-3207
Maden İş Yerlerinde İş Güvenliği
Zorunlu 3 4 Yazdır
ISG-3209
Yangından Korunma Yöntemleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
MYO-3003
Bitirme Projesi
Zorunlu 1 2 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
ISG-3253
Taşıma Depolama
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3267
Biyolojik Risk Unsurları
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3271
İş Güvenliğinde Eğitim Metotları
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3273
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Uygulamaları
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISG-3275
Risk Analizi Uygulamaları
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3010
İşletmede Mesleki Eğitim
Zorunlu 5 15 Yazdır
MYO-3011
Kurum Stajı
Zorunlu 0 5 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0032,00
Toplam102,50122,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
AYH-803
Yaban Hayatı ve Kent
Seçmeli 2 3 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
ORN-803
Ormanlarımız ve Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORN-803
Ormanlarımız ve Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
SVG-802
İş Düzeni
Seçmeli 2 3 Yazdır
SVG-802
İş Düzeni
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi CİHAN ÖZGÜR  
e-mail : cihanozgur@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 3512900 / 140  
Fax : 0 246 3512901  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi CİHAN ÖZGÜR  
e-mail : cihanozgur@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 3512900  
Fax : 0 246 3512901  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu 32950- Sütçüler-Isparta e-mail : smyo@isparta.edu.tr Santral : 0(246) 351 29 00 Faks : 0(246) 351 29 01  
Genel Bilgi : İşyerlerinde risklerin minimize edilerek sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine vererek işçi ve fabrika iş veriminin artması, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek ve bu sayede işletmenin karlılığını artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sağlayacaktır. Programdan mezun olan öğrencilerimiz, iş yeri çalışma yönetiminin güvenliğini sağlayabilecek, iş sağlığı ve güvenliği kayıt, dosyalama, izleme yönetimine hakim, felaket bazlı tüm acil durumlarla ilgili yasal prosedür takibi ve uygulanmasını yapabilen, başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen, risk analizleri, çözüm önerileri ve buna bağlı planlama ile bütçelendirmelerini yapabilen, çevre güvenliği ile ilgili planlama ve yönetim bilgisi ile donanmış, başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen, mesleğinin gerektirdiği ön lisan bilgisine sahip hale gelecektir.  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiyede yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Aday öğrenciler lise diploması ile YGS ve LYS merkezi sınavlardan aldıkları puanla ÖSYM tarafaından yerleştirilir. Lise Diploması ve ÖSYM Belgesi  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I,II) 2. Türk Dili (I,II) 3. Yabancı Dil (I,II) 4. Matematik (I,II)  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : 1 Kendi konularında yeterli altyapıya, bilgilere sahip olma;bu bilgileri karşılarına çıkan problemlerin çözümünde etkin kullanabilme becerisi, 2 Bulundukları işyerlerindeki sistemi analiz edip,gerektiğinde değişikliğe gitme,modern yöntemlerle yeni sistem tasarlama becerisi, 3 Karşılaştığı problemleri tanımlama,çözme yöntemlerini iş arkadaşları ile diyalogla çözme becerisi; bunu yaparkende sahip olduğu bilgileri modern yöntemlerle sentezleyerek karşılaştığı sorunları çözebilme, 4 Kendi konularıyla ilgili teorik,teknik,uygulamalı, hukuki,ilkyardım bilgilerine sahip olup,yeni bilgileri öğrenerek çağın gereklerine uyum sağlama becerisi 5 Problemlerin çözümünde, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi, 6 Hayatları boyunca sürekli eğitime, araştırma, geliştirme ve yenilenme becerisine sahip, 7 Endüstriyel alanda işçi sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini uygulayabilme becerisine,gerektiğinde ilkyardım yapabilme bilgisine sahip olma 8 İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda mevcut ve güncel durumları uygulayabilme yeteneğine sahip olma 9 Çalıştığı ortamda kanunun gerektirdiği yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma 10 İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda genel bakışı yakalamış ve çalışma durumunu buna göre ayarlama becerisinin geliştirilmiş olması  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Program mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Bu programdan mezun olanlar fakültelerinin; -Acil Yardım ve Afet Yönetimi, -Sağlık Yönetimi, -Sosyal Hizmet, bölümüne dikey geçiş sınavıyla geçebilmektedir  
Programın Amaçları : Endüstriyel Kuruluşların ihtiyacı olan İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunun ihtiyacı olan " İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" yetiştirmektir. Ülkemizdeki işyerlerinde oluşabilecek kaza ve hastalıkların önlenmesi veya azaltılabilmesini sağlamaktır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. %40 vize, %60 final.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü staj yapmak  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : 1. Derse dayalı yöntem 2. Probleme dayalı yöntem 3. Görsel ve uygulamalı yöntem 4. Tartışmaya dayalı yöntem gibi ders işleme metodları uygulanmaktadır. Bu yöntemler kendi içlerinde , uygulamalar, proje çalışmaları ve teknik gezilerle desteklenmektedir.