Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-181
Kalkülüse Giriş I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
SVG-107
Makine ve Techizat I
Zorunlu 3 3 Yazdır
SVG-120
Genel Kimya
Zorunlu 3 3 Yazdır
SVG-121
Genel ve İş Hukuku
Zorunlu 2 3 Yazdır
SVG-122
Genel İş Sağlığı ve Güvenliği
Zorunlu 3 5 Yazdır
SVG-123
Uyarı İşaretleri ve Levha Standartları
Zorunlu 3 4 Yazdır
SVG-124
Fiziksel Risk Unsurları
Zorunlu 3 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,5030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
SVG-125
Elektrik İş Güvenliği
Zorunlu 3 4 Yazdır
SVG-126
Kimyasal Risk Unsurları
Zorunlu 3 3 Yazdır
SVG-127
Biyolojik Risk Unsurları
Zorunlu 3 3 Yazdır
SVG-128
Kişisel Koruyucu Donanımlar
Zorunlu 3 3 Yazdır
SVG-131
Risk Analizi
Zorunlu 3 4 Yazdır
SVG-220
Ergonomi
Zorunlu 3 3 Yazdır
SVG-240
Kayıt ve İstatistik
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
SVG-225
İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Zorunlu 3 3 Yazdır
SVG-226
Çevre Koruma
Zorunlu 3 3 Yazdır
SVG-228
İlk Yardım 1
Zorunlu 3 3 Yazdır
SVG-229
Yangından Korunma Yöntemleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
SVG-221
Bina Yönetim Sistemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-231
Genel ve Teknik İletişim
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-233
Malzeme Bilgisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-241
Yönetim Denetim
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-322
Endüstriyel Kontrol Elemanları
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-323
Sosyal Güvenlik
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-324
Taşıma ve Depolama
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-325
Özel Tesisat Tekniği
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-326
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-327
Teknik Çizim ve Anlatım
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-328
Temel Bilgi Teknolojileri
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-330
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI I
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-331
MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı29,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
SVG-230
İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları
Zorunlu 3 4 Yazdır
SVG-232
Proje Yönetimi
Zorunlu 1,5 3 Yazdır
SVG-302
Toplam Kalite Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-304
Hasar Analizi
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-306
Acil Durum Risk Analizi
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-308
İş Hijyeni
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-310
İşletme Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-312
Etiketleme ve İşaretleme
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-314
Ölçme Tekniği ve İş Güvenliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-316
Bilgisayarlı Kontrol
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-318
Otomatik Kontrol
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-320
Bilgisayarlı Tasarım
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-332
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI II
Seçmeli 3 3 Yazdır
SVG-333
İŞ GÜVENLİĞİNDE EĞİTİM METODLARI
Seçmeli 3 3 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,5030,00
Toplam101,00120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
ORN-803
Ormanlarımız ve Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
SVG-802
İş Düzeni
Seçmeli 2 3 Yazdır
SVG-802
İş Düzeni
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi AHMET KARAHAN  
e-mail : ahmetkarahan@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 3512900 / 140  
Fax : 0 246 3512901  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi AHMET KARAHAN  
e-mail : ahmetkarahan@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 3512900 / 140  
Fax : 0 246 3512901  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu 32950- Sütçüler-Isparta e-mail : smyo@isparta.edu.tr Santral : 0(246) 351 29 00 Faks : 0(246) 351 29 01  
Genel Bilgi : İşyerlerinde risklerin minimize edilerek sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine vererek işçi ve fabrika iş veriminin artması, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek ve bu sayede işletmenin karlılığını artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sağlayacaktır. Programdan mezun olan öğrencilerimiz, iş yeri çalışma yönetiminin güvenliğini sağlayabilecek, iş sağlığı ve güvenliği kayıt, dosyalama, izleme yönetimine hakim, felaket bazlı tüm acil durumlarla ilgili yasal prosedür takibi ve uygulanmasını yapabilen, başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen, risk analizleri, çözüm önerileri ve buna bağlı planlama ile bütçelendirmelerini yapabilen, çevre güvenliği ile ilgili planlama ve yönetim bilgisi ile donanmış, başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen, mesleğinin gerektirdiği ön lisan bilgisine sahip hale gelecektir.  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiyede yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Aday öğrenciler lise diploması ile YGS ve LYS merkezi sınavlardan aldıkları puanla ÖSYM tarafaından yerleştirilir. Lise Diploması ve ÖSYM Belgesi  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I,II) 2. Türk Dili (I,II) 3. Yabancı Dil (I,II) 4. Matematik (I,II)  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : 1 Kendi konularında yeterli altyapıya, bilgilere sahip olma;bu bilgileri karşılarına çıkan problemlerin çözümünde etkin kullanabilme becerisi, 2 Bulundukları işyerlerindeki sistemi analiz edip,gerektiğinde değişikliğe gitme,modern yöntemlerle yeni sistem tasarlama becerisi, 3 Karşılaştığı problemleri tanımlama,çözme yöntemlerini iş arkadaşları ile diyalogla çözme becerisi; bunu yaparkende sahip olduğu bilgileri modern yöntemlerle sentezleyerek karşılaştığı sorunları çözebilme, 4 Kendi konularıyla ilgili teorik,teknik,uygulamalı, hukuki,ilkyardım bilgilerine sahip olup,yeni bilgileri öğrenerek çağın gereklerine uyum sağlama becerisi 5 Problemlerin çözümünde, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi, 6 Hayatları boyunca sürekli eğitime, araştırma, geliştirme ve yenilenme becerisine sahip, 7 Endüstriyel alanda işçi sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini uygulayabilme becerisine,gerektiğinde ilkyardım yapabilme bilgisine sahip olma 8 İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda mevcut ve güncel durumları uygulayabilme yeteneğine sahip olma 9 Çalıştığı ortamda kanunun gerektirdiği yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma 10 İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda genel bakışı yakalamış ve çalışma durumunu buna göre ayarlama becerisinin geliştirilmiş olması  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Program mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Bu programdan mezun olanlar fakültelerinin; -Acil Yardım ve Afet Yönetimi, -Sağlık Yönetimi, -Sosyal Hizmet, bölümüne dikey geçiş sınavıyla geçebilmektedir  
Programın Amaçları : Endüstriyel Kuruluşların ihtiyacı olan İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunun ihtiyacı olan " İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" yetiştirmektir. Ülkemizdeki işyerlerinde oluşabilecek kaza ve hastalıkların önlenmesi veya azaltılabilmesini sağlamaktır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. %40 vize, %60 final.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü staj yapmak  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : 1. Derse dayalı yöntem 2. Probleme dayalı yöntem 3. Görsel ve uygulamalı yöntem 4. Tartışmaya dayalı yöntem gibi ders işleme metodları uygulanmaktadır. Bu yöntemler kendi içlerinde , uygulamalar, proje çalışmaları ve teknik gezilerle desteklenmektedir.