Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-181
Kalkülüse Giriş I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
ORG-101
Genel Botanik
Zorunlu 4 4 Yazdır
ORN-107
Toprak İlmi
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
ORN-111
Harita Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
ORN-113
Korunan Alanlar
Zorunlu 2 3 Yazdır
ORN-115
Zooloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
ORN-117
Ormancılık Bilgisi
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ORN-102
Orman Botaniği
Zorunlu 2,5 5 Yazdır
ORN-104
Odun Dışı Orman Ürünleri
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
ORN-106
Orman Ekolojisi
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
ORN-108
Orman Kadastro Bilgisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
ORN-110
Orman Koruma
Zorunlu 3 4 Yazdır
ORN-112
İstatistik Analiz ve Kalite Kontrol
Zorunlu 3 3 Yazdır
ORN-114
Orman Entomolojisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
ORN-201
Silvikültür Tekniği
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
ORN-205
Ormancılık İş Bilgisi
Zorunlu 2 4 Yazdır
ORN-207
Dendrometri
Zorunlu 3 4 Yazdır
ORN-209
Orman Ürünlerinin Pazarlanması
Zorunlu 2 3 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
ORN-203
Orman Bakımı
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-211
Atıcılık
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-219
Doğa Fotoğrafcılığı
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-227
Orman Amenajmanı Esasları
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-213
Fidanlık Tekniği
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-215
Ormancılıkta Teknolojinin Kullanımı
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-217
Ormancılık Politikası
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-221
Mesleki Eğitim ve Proje Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-223
Türkiye Jeolojisi ve Jeomorfolojisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-225
Biyolojik Çeşitlilik
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
ORN-206
Ağaçlandırma Tekniği
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
ORN-212
Seminer
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
AYH-206
Ormancılıkta Yaban Hayatı
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-202
Çevre ve Ormancılık Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-204
Ormancılıkta İletişim
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-208
Dünya Ormancılığı
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-210
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-214
Halkla İlişkiler
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-216
Orman Rekreasyonu ve Doğa Turizmi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-222
Orman Envanteri
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-218
Yangın Ekolojisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-220
Süs Bitkisi Yetiştiriciliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-224
Habitat Islahı
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-226
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-228
Kent Ormancılığı
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-230
Bilim ve Etik
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORN-232
Ormancılık Muhasebesi
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Toplam93,50120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
ORN-803
Ormanlarımız ve Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
SVG-802
İş Düzeni
Seçmeli 2 3 Yazdır
SVG-802
İş Düzeni
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi YUNUS ESER  
e-mail : yunuseser@sdu.edu.tr  
Telefon : 0 246 351 29 00-128  
Fax : 0 246 351 29 01  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi YUNUS ESER  
e-mail : yunuseser@sdu.edu.tr  
Telefon : 0 246 351 29 00-128  
Fax : 0 246 351 29 01  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Sütçüler Prof.Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Sütçüler / Isparta P.K: 32950 e-mail: smyo@sdu.edu.tr Santral:0(246) 351 29 00 Faks: 0(246) 351 29 01  
Genel Bilgi : Ormancılık biyolojik, ekolojik, sosyal ve ekonomik bilimleri içerdiğinden, bu bölümü tercih edecek öğrencilerin temel bilimlere ilgisi olmalı, görev bölgesindeki yerel halkla çalışabilmeli, ve açık arazide çalışmayı sevmelidir. Mezunlar başta Çevre ve Orman Bakanlığının çeşitli birimleri ile diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarında doğal kaynakların yönetimi ve işletilmesi ile ilgili çeşitli görevlerde ara eleman olarak çalışabilmektedirler.  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi : 2 adet 30 öğrencilik internet ağ bağlantılı bilgisayar merkezi, her program için en az iki derslik, öğretim elemanları için büro, programı destekleyecek kütüphane, görev alacak öğretim elemanları ve idareciler ve öğretim araçları ile yeterlilik zorunluluklarına ve yönetmeliğe uygundur.  
Kabul Koşulları : Aday öğrencilerin ÖSS veya YÖS (Türk ve yabancı öğrenciler için yapılan merkezi sınavlardan) sınavlarından yeterli not alması gerekmektedir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : 1.Yabancı Dil (I ve II) 2. Matematik 3. Bilgisayar uygulamaları 4. Türk Dili 5. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I ve II)  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : - Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir. - İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir. - Orta düzeyde yabancı dil kullanım becerisine sahiptir. - Önemli yerli ve egzotik orman ağaç türleri ile süs bitkilerini bilimsel, yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır. - Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahiptir. - Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerine sahip olur. - Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir. Raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar. - Ormanların geliştirilmesini, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunması ve gerekli kontrollerin sağlanması. - Asli ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak - Ormanların, devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare edilmesi ve işletilmesinde görev almak. - Ormancılık uygulamaları için, çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yararlanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır. - Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrayabilir. - Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu kapsamında, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılığa sahiptir. - Orman ekosistemlerini oluşturan unsurları tanıyabilir ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir, Yaban hayatı konusunda bilgilidir. - Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, yetiştiriciliği, envanteri ve üretimi konusunda bilgiye sahiptir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nde Orman Muhafaza Memuru ve özel sektörde Orman Teknikeri olarak çalışmaktadır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Bu programdan mezun olanlar Orman fakültelerinin Orman Mühendisliği bölümüne dikey geçiş sınavıyla geçebilmektedir.  
Programın Amaçları : Ekolojik, ekonomik, sosyal ve teknik konularda donanımlı, bu bilgileri orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, korunması ve işletilmesinde kullanabilen teknik elemanlar yetiştirmek.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Öğrenciler aldıkları derslerden en az bir arasınav ve bir final sınavını başarı ile vermek zorundadırlar. İlave sınavlar, ödevler, raporlar vb. de ders notularına etki edebilir.  
Mezuniyet Koşulları : Öğrenciler aldıkları derslerden en az bir arasınav ve bir final sınavını başarı ile vermek zorundadırlar. İlave sınavlar, ödevler, raporlar vb. de ders notularına etki edebilir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Derslerin teorik bölümleri sınıfta, uygulamaları ise laboratuarda veya arazide öğretilmektedir.