Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ORM-3101
Genel Botanik
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
ORM-3103
Toprak İlmi
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
ORM-3105
Ormancılık Bilgisi
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
ORM-3107
Korunan Alanlar
Zorunlu 2 2 Yazdır
ORM-3109
Zooloji
Zorunlu 2 2 Yazdır
ORM-3111
Orman Ekolojisi
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
ORM-3113
Orman Entomolojisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
ORM-3115
Harita Bilgisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
ORM-3117
Ormancılıkta Pazarlama
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
ORM-3119
Biyolojik Çeşitlilik
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ORM-3102
Silvikültür Tekniği
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
ORM-3104
Orman Bakımı
Zorunlu 3 3 Yazdır
ORM-3106
Orman Koruma
Zorunlu 3 3 Yazdır
ORM-3108
Orman Botaniği
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
ORM-3110
Ormancılık İş Bilgisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
ORM-3112
Odun Dışı Orman Ürünleri
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
ORM-3140
Fidanlık Tekniği
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORM-3142
Orman Amenajmanı Esasları
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORM-3144
Mesleki Eğitim ve Proje Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORM-3146
Ormancılıkta İletişim
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORM-3148
Ormancılık Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORM-3150
İstatistik Analiz ve Kalite Kontrol
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORM-3152
Doğa Fotoğrafçılığı
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORM-3154
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORM-3158
Orman Kadastro Bilgisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı28,5030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
ORM-3201
Ağaçlandırma Tekniği
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
ORM-3203
Serbest Ormancılık Uygulamaları
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
ORM-3205
Seminer
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
ORM-3143
Kent Ormancılığı
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORM-3145
Doğa Turizmi ve Rekreasyon
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORM-3147
Halkla İlişkiler
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORM-3149
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORM-3151
Dünya Ormancılığı
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORM-3153
Yangın Ekolojisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORM-3155
Ormancılık Muhasebesi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORM-3157
Dendrometri
Seçmeli 3 3 Yazdır
ORM-3159
Ormancılıkta Teknolojinin Kullanımı
Seçmeli 3 3 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,5030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3020
İşletmede Mesleki Eğitim
Zorunlu 20 20 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı47,0047,00
Toplam130,00137,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
AYH-803
Yaban Hayatı ve Kent
Seçmeli 2 3 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
ORN-803
Ormanlarımız ve Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
ORN-803
Ormanlarımız ve Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
SVG-802
İş Düzeni
Seçmeli 2 3 Yazdır
SVG-802
İş Düzeni
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı :  
e-mail : halilsuel@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 351 29 00-128  
Fax : 0 246 351 29 01  
AKTS Koordinatörü : Doç. Dr. Halil SÜEL  
e-mail : halilsuel@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 351 29 00-128  
Fax : 0 246 351 29 01  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Sütçüler Prof.Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Sütçüler / Isparta P.K: 32950 e-mail: smyo@sdu.edu.tr Santral:0(246) 351 29 00 Faks: 0(246) 351 29 01  
Genel Bilgi : Ormancılık biyolojik, ekolojik, sosyal ve ekonomik bilimleri içerdiğinden, bu bölümü tercih edecek öğrencilerin temel bilimlere ilgisi olmalı, görev bölgesindeki yerel halkla çalışabilmeli, ve açık arazide çalışmayı sevmelidir. Mezunlar başta Çevre ve Orman Bakanlığının çeşitli birimleri ile diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarında doğal kaynakların yönetimi ve işletilmesi ile ilgili çeşitli görevlerde ara eleman olarak çalışabilmektedirler.  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi : 2 adet 30 öğrencilik internet ağ bağlantılı bilgisayar merkezi, her program için en az iki derslik, öğretim elemanları için büro, programı destekleyecek kütüphane, görev alacak öğretim elemanları ve idareciler ve öğretim araçları ile yeterlilik zorunluluklarına ve yönetmeliğe uygundur.  
Kabul Koşulları : Aday öğrencilerin ÖSS veya YÖS (Türk ve yabancı öğrenciler için yapılan merkezi sınavlardan) sınavlarından yeterli not alması gerekmektedir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : 1.Yabancı Dil (I ve II) 2. Matematik 3. Bilgisayar uygulamaları 4. Türk Dili 5. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I ve II)  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : - Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir. - İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir. - Orta düzeyde yabancı dil kullanım becerisine sahiptir. - Önemli yerli ve egzotik orman ağaç türleri ile süs bitkilerini bilimsel, yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır. - Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahiptir. - Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerine sahip olur. - Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir. Raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar. - Ormanların geliştirilmesini, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunması ve gerekli kontrollerin sağlanması. - Asli ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak - Ormanların, devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare edilmesi ve işletilmesinde görev almak. - Ormancılık uygulamaları için, çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yararlanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır. - Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrayabilir. - Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu kapsamında, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılığa sahiptir. - Orman ekosistemlerini oluşturan unsurları tanıyabilir ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir, Yaban hayatı konusunda bilgilidir. - Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, yetiştiriciliği, envanteri ve üretimi konusunda bilgiye sahiptir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nde Orman Muhafaza Memuru ve özel sektörde Orman Teknikeri olarak çalışmaktadır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Bu programdan mezun olanlar Orman fakültelerinin Orman Mühendisliği bölümüne dikey geçiş sınavıyla geçebilmektedir.  
Programın Amaçları : Ekolojik, ekonomik, sosyal ve teknik konularda donanımlı, bu bilgileri orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, korunması ve işletilmesinde kullanabilen teknik elemanlar yetiştirmek.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Öğrenciler aldıkları derslerden en az bir arasınav ve bir final sınavını başarı ile vermek zorundadırlar. İlave sınavlar, ödevler, raporlar vb. de ders notularına etki edebilir.  
Mezuniyet Koşulları : Öğrenciler aldıkları derslerden en az bir arasınav ve bir final sınavını başarı ile vermek zorundadırlar. İlave sınavlar, ödevler, raporlar vb. de ders notularına etki edebilir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Derslerin teorik bölümleri sınıfta, uygulamaları ise laboratuarda veya arazide öğretilmektedir.