Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-3101
Anadolu Tarihi ve Uygarlıkları-I
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-3103
Turizm Rehberliği Bilgisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
TUR-3105
Arkeoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
TUR-3107
Mesleki İngilizce-I
Zorunlu 6 7 Yazdır
TUR-3109
Genel Turizm
Zorunlu 3 3 Yazdır
TUR-3111
Türkiye Turizm Coğrafyası
Zorunlu 3 3 Yazdır
TUR-3113
Seçmeli Yabancı Dil-I (Almanca-Rusça)
Zorunlu 3 3 Yazdır
TUR-3115
Halk Bilimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı28,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-3102
Anadolu Tarihi ve Uygarlıkları-II
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-3104
Antik Yerleşimler
Zorunlu 3 3 Yazdır
TUR-3106
Sanat Tarihi-I
Zorunlu 3 3 Yazdır
TUR-3108
Mesleki İngilizce-II
Zorunlu 6 6 Yazdır
TUR-3150
Mitoloji
Seçmeli 3 3 Yazdır
TUR-3152
Turizm Pazarlaması
Seçmeli 3 3 Yazdır
TUR-3154
İlk Yardım
Seçmeli 3 3 Yazdır
TUR-3156
Türk ve İslam Sanatı
Seçmeli 3 3 Yazdır
TUR-3158
Rekreasyon ve Animasyon
Seçmeli 3 3 Yazdır
TUR-3160
Seçmeli Yabancı Dil-II (Almanca-Rusça)
Seçmeli 3 3 Yazdır
TUR-3162
Turizm Sosyolojisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
TUR-3164
Seyahat Acentası Otomasyonu
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı29,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
TUR-3201
Sanat Tarihi-II
Zorunlu 3 3 Yazdır
TUR-3203
Seyahat Acentacılığı
Zorunlu 3 3 Yazdır
TUR-3205
Mesleki İngilizce-III
Zorunlu 6 6 Yazdır
TUR-3207
Özel İlgi Turizmi
Zorunlu 3 3 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-3251
Dinler Tarihi
Seçmeli 3 3 Yazdır
TUR-3253
Seçmeli Yabancı Dil-III (Almanca ve Rusça)
Seçmeli 3 3 Yazdır
TUR-3255
Turizm Rehberliği Uygulamaları
Seçmeli 3 3 Yazdır
TUR-3257
Tur Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
TUR-3261
İkonografi
Seçmeli 3 3 Yazdır
TUR-3265
Türkiye Florası ve Faunası
Seçmeli 3 3 Yazdır
TUR-3269
Türkiye’de Müzeler
Seçmeli 3 3 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı31,0034,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3000
İşyeri Eğitimi
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3001
İşyeri Eğitimi Uygulamaları
Zorunlu 7 10 Yazdır
MYO-3006
Kurum Stajı (Turizm Rehberliği)
Zorunlu 0 8 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı35,0046,00
Toplam123,00140,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Yalvaç Meslek Yüksekokulu
BAS-804
Sigortacılık Ürünleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
BYA-815
Küreselleşme
Seçmeli 2 3 Yazdır
HIT-802
Kurum Kültürü
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-801
İşaret Dili
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-801
İşaret Dili
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
PAZ-802
Satışçı Eğitimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
TRM-802
Turizm Coğrafyası
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : - YUSUF TAŞKIN  
e-mail : senayakyel@isparta.edu.tr  
Telefon : 0246 441 70 16  
Fax : 0246 441 46 46  
AKTS Koordinatörü : - YUSUF TAŞKIN  
e-mail : senayakyel@isparta.edu.tr  
Telefon : 0246 441 70 16  
Fax : 0246 441 46 46  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulu Kılıçarslan Yerleşkesi Yalvaç/ ISPARTA  
Genel Bilgi : -Turizm Rehberliği programının amacı, ülkemizdeki tabiat ve kültür varlıkları hakkında yerli ve yabancı turistlere bilgi verecek turist rehberlerini yetiştirmektir. Turist rehberleri, turist bölgelerde turizm bürolarına bağlı olarak çalışabilirler ya da Turizm Bakanlığına bağlı kurumlarda görev alabilirler.Turist rehberleri, turistlik bölgelerde turizm bürolarına bağlı olarak çalışabilirler ya da Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bağlı kurumlarda görev alabilirler.  
Edinilen Ünvan : 2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan , en az 120 AKTS' ye sahip öğrencilere Turist Rehberliği Ön lisans diploması ver  
Yeterlilik Düzeyi : Her bir öğrenci derslere katılmalıdır. Teorik derslerin en azından % 70 ve uygulama derslerinin en az %80 ine katılımı zorunludur. Katılımı sağlamayan öğrenciler o dersten başarısız sayılırlar.  
Kabul Koşulları : Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavlarda, YGS ve LYS de öngörülen puanları almış olmaları gerekmektedir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Daha önce almış olduğu derslerden ders kredilerinin denk olması durumunda muaf tutulurlar  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Programımız alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli uygulama çalışmaları derslerle birlikte yürütülmektedir. Turizm Rehberliği Bölümünün amacı, bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörü için nitelikli turist rehberleri, iş görenler, orta ve üst kademe yönetici adayları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda; iyi derecede yabancı dil bilen, Türkiyeyi tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla en iyi şekilde tanıyan, iyi insan ilişkileri kurabilen, analitik düşünebilen, sorun çözme, yönetim ve organizasyon bilgisi ve yeteneği gelişmiş, hoşgörü, nezaket, saygı, dürüstlük gibi temel sosyal değerlere sahip, liderlik ve temsil yeteneği olan nitelikli turist rehberleri ve yönetici adayları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Turizm rehberliği bölümünden mezun olan öğrenciler, turizm rehberliği mesleğine ek olarak istedikleri takdirde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Seyahat Acenteleri Birliği’nce açılan “Enformasyon Memurluğu ve Yabancı Dil Sınavını başardıkları takdirde A grubu bir seyahat acentesinde Enformasyon memuru ve sorumlu müdür olarak istihdam olanağına sahiptirler. Yine bölüm mezunlarından, Kamu Personeli Seçme Sınavından yeterli puanı alanlar, ayrıca diğer kamu kurumlarında da istihdam olanağına sahiptirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeyen mezunlar ise, almış oldukları turizm eğitimi ile seyahat işletmeleri başta olmak üzere, turizm işletmelerinin herhangi birinde orta ve üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam olanaklarına da sahip olacaklardır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı resmi gazetede yayımlanan Meslek Yüksek okulları mezunlarının Lisans öğrenimine devamları hakkında Yönetmelik'ile yönetim kurulunun belirlediği uygulamalara uymak. Dikey geçiş sınavına girip başarı sağlandığı durumda uygun bölümdeki Lisans programına geçiş yapılabilir.  
Programın Amaçları : Turizm Rehberliği Bölümünün amacı, bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörü için nitelikli turist rehberleri, iş görenler, orta ve üst kademe yönetici adayları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda; iyi derecede yabancı dil bilen, Türkiyeyi tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla en iyi şekilde tanıyan, iyi insan ilişkileri kurabilen, analitik düşünebilen, sorun çözme, yönetim ve organizasyon bilgisi ve yeteneği gelişmiş, hoşgörü, nezaket, saygı, dürüstlük gibi temel sosyal değerlere sahip, liderlik ve temsil yeteneği olan nitelikli turist rehberleri ve yönetici adayları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Sınavlar, öğretim elemanları tarafından üniversitemiz yönetmelikleri dikkate alınarak belirlenen esaslara göre değerlendirilir.  
Mezuniyet Koşulları : Turist Rehberliği programında mevcut olan 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı