Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
HIT-101
Halkla İlişkiler
Zorunlu 3 4 Yazdır
HIT-103
Davranış Bilimleri
Zorunlu 2 4 Yazdır
HIT-105
Genel İletişim Bilgisi
Zorunlu 2 4 Yazdır
HIT-107
Konuşma Eğitimi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
HIT-109
Genel Ekonomi
Zorunlu 3 3 Yazdır
HIT-111
Genel Hukuk Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
HIT-113
Genel İşletme
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
HIT-102
Protokol Bilgisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
HIT-104
Mesleki Örnek Olaylar
Zorunlu 4 5 Yazdır
HIT-106
Reklamcılık
Zorunlu 3 5 Yazdır
HIT-110
Grafik ve Tasarım l
Zorunlu 3 5 Yazdır
HIT-112
Kültürel Gelişim Semineri
Zorunlu 2 4 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-106
Yönetim ve Organizasyon
Zorunlu 3 3 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
HIT-201
Grafik ve Tasarım ll
Zorunlu 3 5 Yazdır
HIT-205
Metin Yazarlığı
Zorunlu 4 5 Yazdır
HIT-207
Bitirme Projesi l
Zorunlu 3 5 Yazdır
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
Zorunlu 2 3 Yazdır
HIT-203
Medya Planlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
HIT-211
Web Tasarımı
Seçmeli 3 3 Yazdır
HIT-215
Kitle İletişime Giriş
Seçmeli 3 3 Yazdır
HIT-217
Pazarlama İlkeleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
HIT-219
Haber Yazma Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
HIT-227
E-Halkla İlişkiler
Seçmeli 3 3 Yazdır
HIT-229
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
HIT-231
İş Yaşamında Yazışma
Seçmeli 3 3 Yazdır
HIT-233
Yeşil Halkla İlişkiler
Seçmeli 3 3 Yazdır
HIT-235
İŞ VE MESLEK ETİĞİ
Seçmeli 3 3 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
HIT-206
Kamuoyu Araştırmaları
Zorunlu 3 3 Yazdır
HIT-236
Bitirme Projesi ll
Zorunlu 3 4 Yazdır
MYO-500
Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
HIT-202
Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler
Seçmeli 3 3 Yazdır
HIT-210
Halkla İlişkiler Uygulamaları
Seçmeli 3 3 Yazdır
HIT-212
Siyasal İletişim
Seçmeli 3 3 Yazdır
HIT-214
Sosyal Medya
Seçmeli 3 3 Yazdır
HIT-218
Reklam Kampanyaları
Seçmeli 3 3 Yazdır
HIT-222
Gazetecilik Bilgisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
HIT-224
Video Kurgu Bilgisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
HIT-226
Kamera Çekim Tekniği
Seçmeli 3 3 Yazdır
HIT-228
Marka Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
HIT-240
İletişim Sosyolojisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Toplam91,50120,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Yalvaç Meslek Yüksekokulu
BAS-804
Sigortacılık Ürünleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
BYA-815
Küreselleşme
Seçmeli 2 3 Yazdır
HIT-802
Kurum Kültürü
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-801
İşaret Dili
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-801
İşaret Dili
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
PAZ-802
Satışçı Eğitimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
TRM-802
Turizm Coğrafyası
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Nuri TUĞLU  
e-mail : bulentozgul@isparta.edu.tr  
Telefon : 02464414334  
Fax : 02464414646  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi Bülent ÖZGÜL  
e-mail : ukaygisiz@sdu.edu.tr  
Telefon : 02462111765  
Fax : 02462370611  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulu Kılıçarslan Kampüsü 32400 Yalvaç - ISPARTA  
Genel Bilgi : Halkla İlişkiler kavramı; içinde psikoloji, sosyoloji, iletişim gibi pek çok disiplini de barındırmaktadır. Bu kadar çok disiplinden yararlanıyor olması halkla ilişkilerin önemini arttırmakta, eğitimini kapsamlı bir hale sokmaktadır.Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, hem reklam hem de halkla ilişkiler sektörüne sayısız personel kazandırmaktadır. Günümüzde hemen hemen her kurum ve kuruluşta halkla ilişkiler departmanının bulunması öğrencilerimizin önünü açmıştır. Ayrıca reklam ajanslarının sayısının 1980'li yıllardan itibaren artması da bu alanda bir açığı ortaya çıkarmıştır.  
Edinilen Ünvan : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi : -------  
Kabul Koşulları : Öğrenciler, Lise Diploması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme Sınavı sonucuna göre kayıt hakkı kazanmaktadırlar. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Daha önce eğitim gördükleri programdan yatay geçiş yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden ders kredilerinin denk olması durumunda muaf tutulurlar.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı ünvanı verilmektedir. Halkla ilişkiler ve Tanıtım programından mezun öğrenciler, kamu ve özel sektörde geniş iş alanlarına sahiptir. Mezunlar, hakla ilişkiler, pazarlama ve satış departmanlarında müşteri ilişkileri sorumlusu, reklam ve tanıtım sorumlusu, halkla ilişkiler sorumlusu olarak çalışabilirler. Bunun yanında, belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların halkla ilişkiler bölümlerinde ve gazete, dergi, radyo, TV gibi yayın organlarında genel anlamda medya sektöründe istihdam edilebilirler.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden lisans diplomasıyla mezun olan öğrenciler, şirketlerin kurumsal iletişim departmanları, halkla ilişkiler, reklam ve medya ajanslarında istihdam edilme imkanına kavuşmaktadır. Ayrıca bölümden mezun olan öğrenciler, kamu kuruluşlarının basın yayın ve halkla ilişkiler birimlerinde de görev alabilmektedirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : yapılabilir  
Programın Amaçları : Bu programın temel amacı; işletmelerin iç ve dış çevresiyle ilişkilerini sağlayacak nitelikli, bilgili ve yaratıcı kişilikli insan kaynağı yetiştirmektir. Ayrıca halkla ilişkiler ve reklâmcılık alanlarında, planlamadan uygulamaya kadar tüm aşamalarda görev alabilecek, kuramsal bilgiler ile uygulamayı bir arada yürütebilen, araştırmacılık becerisi kazanmış, mesleğin ekonomik, etik ve hukuksal yönlerini kavramış çağdaş uygulamacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır . Küreselleşen dünyada Avrupa Birliği ile bütünleşme aşamasındaki Türkiye'de iş ve sosyal yaşamda halkla ilişkiler, reklam ve iletişim yönetiminin gücünün bilincinde olan, bu gücü sosyal sorumluluk sınırları içinde kullanmak gerektiğine inanan iş gücünü, halkla ilişkiler, reklam ve iletişim sektörüne kazandırmayı amaçlamaktadır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne tabidir.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü stajını tamamlamış olmaktır. Öğrenci başarısız olduğu derslerden belirli bir kısmını Yaz Okulu kapsamında da alabilir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı