Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
SKI-3101
İşletme Bilimine Giriş
Zorunlu 3 4 Yazdır
SKI-3103
Temel Hukuk Bilgisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
SKI-3105
Genel Muhasebe
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
SKI-3107
Tıbbi İstatistik
Zorunlu 3 4 Yazdır
SKI-3109
Tıbbi Dokümantasyon
Zorunlu 3 3 Yazdır
SKI-3111
Tıbbi Terminoloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
SKI-3113
Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler ve İletişim
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
SKI-3115
Hastalıklar Bilgisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
SKI-3117
Yazışma ve Raporlama Teknikleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
SKI-3102
Hastane Otomasyonu
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
SKI-3104
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Zorunlu 3 3 Yazdır
SKI-3106
Hastane Yönetimi ve Organizasyonu I
Zorunlu 2 3 Yazdır
SKI-3108
Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
SKI-3110
Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon
Zorunlu 3 4 Yazdır
SKI-3112
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
SKI-3150
Sağlık Turizmi
Seçmeli 3 3 Yazdır
SKI-3152
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
SKI-3154
Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
SKI-3156
Sağlık Kurumlarında Satın Alma Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
SKI-3158
Sağlık Yönetimi Etiği
Seçmeli 3 3 Yazdır
SKI-3160
Epidemiyoloji
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,5030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
MYO-3003
Bitirme Projesi
Zorunlu 1 2 Yazdır
SKI-3201
Hastane Yönetimi ve Organizasyonu II
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
SKI-3203
Sağlık Mevzuatı
Zorunlu 3 4 Yazdır
SKI-3205
Genel Ekonomi
Zorunlu 3 3 Yazdır
SKI-3207
Sağlık Planlaması ve Politikası
Zorunlu 3 4 Yazdır
SKI-3209
Girişimcilik ve İnovasyon
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
SKI-3151
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
Seçmeli 2 3 Yazdır
SKI-3153
Sağlık Kurumlarında Denetim
Seçmeli 2 3 Yazdır
SKI-3155
Sağlık Kurumlarında İngilizce
Seçmeli 2 3 Yazdır
SKI-3157
Sağlık Sosyolojisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
SKI-3159
Sağlık Sigortacılığı ve Geri Ödeme Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,5030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3000
İşyeri Eğitimi
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3001
İşyeri Eğitimi Uygulamaları
Zorunlu 7 10 Yazdır
MYO-3002
Kurum Stajı
Zorunlu 0 4 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı29,0039,00
Toplam98,00129,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Isparta Meslek Yüksekokulu
BAS-804
Sigortacılık Ürünleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
HIT-801
Güzel Konuşma Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
IKY-808
Kariyer Planlama
Seçmeli 2 3 Yazdır
LOJ-806
Lojistik ve Teknoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Nesrin ŞALVARCI TÜRELİ  
e-mail : nesrintureli@isparta.edu.tr  
Telefon : 02462118009  
Fax : 02462370611  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. TOLGA GÜL  
e-mail : tolgagul@isparta.edu.tr  
Telefon : 02462118009  
Fax : 02462370611  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Doğu Yerleşkesi Isparta/TÜRKİYE  
Genel Bilgi : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Meslek Yüksek Okulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü 2010 yılında açılmış, eğitim ve öğretim altyapısını hazırladıktan sonra 2010 yılında I. ve II. öğrenim programlarına öğrenci almaya başlamıştır.  
Edinilen Ünvan : Sağlık Kurumları İşletmecisi  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye?de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Lise Diploması Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Daha önce eğitim gördükleri programdan yatay geçiş yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden ders kredilerinin denk olması durumunda muaf tutulurlar.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : -Sağlık kuruluşlarının idari kademelerinde çalışabilmek için başta hastane işletmeciliği olmak üzere sağlık sisteminin yapısı ve işleyişi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip; mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eden, kendini yenileyen ve yenilikleri çalıştığı kuruma yansıtabilen mesleki bilince sahip bireyler yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : -Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü?nü bitirenler meslek elemanı ünvanını alırlar. Bu bölümün mezunları kamu ve üniversite hastaneleri, özel hastaneler ile kamu, özel ve üçüncü sektöre ait çeşitli sağlık ve sigorta kuruluşlarında istihdam edilebilmektedirler. Günümüz toplumsal yaşamının farklı alanlarında sağlık kurumları işletmeciliği eğitimi almış, yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye?de sayıları oldukça sınırlı sağlık kurumları işletmeciliği bölümü mezunları var olan talebi karşılamaktan çok uzaktır. Kamu sektörü ve özel sektördeki çoğu kurum ile gönüllü kuruluşlar bu eğitimi almış bireylere ihtiyaç duymaktadır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Bölüm mezunları dikey geçiş sınavında başarılı olmak koşuluyla örgün öğretimde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Sağlık Yönetimi bölümlerine, sınavsız olarak da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine dikey geçiş yapabilirler.  
Programın Amaçları : -Sağlık Kurumları İşletmeciliği programının amacı, kamu ya da özel sektör içerisinde yer alan hastane ve sağlık kuruluşlarında ihtiyaç duyulan alt ve orta düzey kademelerde çalışabilecek, ülkenin genel sağlık politikası, kamu ve özel sağlık sektörünün ekonomik ve yönetsel yapısı ve sorunları, hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının özellikleri ve işleyişi hakkında bilgi sahibi meslek elemanı yetiştirmektir  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Sınavlar, öğretim elemanları tarafından Üniversitemiz yönetmelikleri dikkate alınarak belirlenen esaslara göre değerlendirilir.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü stajını tamamlamış olmaktır. Öğrenci başarısız olduğu derslerden belirli bir kısmını Yaz Okulu kapsamında da alabilir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı.