Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
HAI-3101
Halkla İlişkilere Giriş
Zorunlu 3 4 Yazdır
HAI-3103
Genel İletişim Bilgisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
HAI-3105
Davranış Bilimleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
HAI-3107
Konuşma Eğitimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
HAI-3109
Reklamcılık
Zorunlu 3 4 Yazdır
HAI-3111
Grafik Tasarım I
Zorunlu 3 4 Yazdır
HAI-3113
Temel Hukuk
Zorunlu 3 3 Yazdır
HAI-3115
İşletme Bilimine Giriş
Zorunlu 3 3 Yazdır
HAI-3117
Pazarlamaya Giriş
Zorunlu 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
HAI-3102
Grafik Tasarım II
Zorunlu 3 4 Yazdır
HAI-3104
Medya Planlaması
Zorunlu 3 3 Yazdır
HAI-3106
Genel Ekonomi
Zorunlu 3 3 Yazdır
HAI-3108
Protokol Bilgisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
HAI-3110
Metin Yazarlığı
Zorunlu 3 4 Yazdır
HAI-3112
Haber Yazma Teknikleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
HAI-3114
Yönetim Bilimine Giriş
Zorunlu 3 3 Yazdır
HAI-3116
İş Yaşamında Yazışma
Zorunlu 3 3 Yazdır
HAI-3118
Halkla İlişkiler Kampanya Uygulamaları
Zorunlu 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
HAI-3201
Siyasal İletişim
Zorunlu 3 5 Yazdır
HAI-3203
Kamuoyu Araştırmaları
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
HAI-3251
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
HAI-3253
Pazarlama İletişimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
HAI-3255
Sosyal Medya
Seçmeli 3 3 Yazdır
HAI-3257
Marka Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
HAI-3261
Etkinlik Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
HAI-3263
Video Kurgu Bilgisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
HAI-3265
Kamera Çekim Tekniği
Seçmeli 3 3 Yazdır
HAI-3267
İş ve Meslek Etiği
Seçmeli 3 3 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0034,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3000
İşyeri Eğitimi
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3001
İşyeri Eğitimi Uygulamaları
Zorunlu 7 10 Yazdır
MYO-3002
Kurum Stajı
Zorunlu 0 4 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı33,0043,00
Toplam105,00137,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Isparta Meslek Yüksekokulu
BAS-804
Sigortacılık Ürünleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
HIT-801
Güzel Konuşma Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
IKY-808
Kariyer Planlama
Seçmeli 2 3 Yazdır
LOJ-806
Lojistik ve Teknoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi Esra VONA KURT  
e-mail : esravona@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 211 3131  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi Esra VONA KURT  
e-mail : esravona@sdu.edu.tr  
Telefon : 0 246 211 1717  
Fax :  
Adres : Süleyman Demirel Universitesi Batı Kampüsü 32260 Isparta  
Genel Bilgi : Halkla İlişkiler kavramı, içinde psikoloji, sosyoloji, iletişim gibi pek çok disiplini de barındırmaktadır. Bu kadar çok disiplinden yararlanıyor olması halkla ilişkilerin önemini arttırmakta, eğitimini kapsamlı bir hale sokmaktadır.Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, hem reklam hem de halkla ilişkiler sektörüne sayısız personel kazandırmaktadır. Günümüzde hemen hemen her kurum ve kuruluşta halkla ilişkiler departmanının bulunması öğrencilerimizin önünü açmıştır. Ayrıca reklam ajanslarının sayısının 1980'li yıllardan itibaren artması da bu alanda bir açığı ortaya çıkarmıştır.  
Edinilen Ünvan : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Öğrenciler, Lise Diploması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme Sınavı sonucuna göre kayıt hakkı kazanmaktadırlar. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Bu programı bitiren mezunlar ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavda başarılı oldukları taktirde ilgili alanlardaki bir lisans programına devam edebilir, veya Açık Öğretim Fakültesinin ilgili bir bölümüne sınavsız girebilirler. DGS yapılabilecek Bölümler; Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İletişim Sanatları İletişim ve Tasarım Reklamcılık Reklamcılık ve Halkla İlişkiler  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı ünvanı verilmektedir. Halkla ilişkiler ve Tanıtım programından mezun öğrenciler, kamu ve özel sektörde geniş iş alanlarına sahiptir. Mezunlar, ? hakla ilişkiler, pazarlama ve satış departmanlarında müşteri ilişkileri sorumlusu, ? reklam ve tanıtım sorumlusu, ? halkla ilişkiler sorumlusu olarak çalışabilirler. ? Bunun yanında, belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların halkla ilişkiler bölümlerinde ve gazete, dergi, radyo, TV gibi yayın organlarında genel anlamda medya sektöründe istihdam edilebilirler.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Bu programı bitiren mezunlar ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavda başarılı oldukları taktirde ilgili alanlardaki bir lisans programına devam edebilir, veya Açık Öğretim Fakültesinin ilgili bir bölümüne sınavsız girebilirler. DGS yapılabilecek Bölümler; Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İletişim Sanatları İletişim ve Tasarım Reklamcılık Reklamcılık ve Halkla İlişkiler  
Programın Amaçları : Bu programın temel amacı; işletmelerin iç ve dış çevresiyle ilişkilerini sağlayacak nitelikli, bilgili ve yaratıcı kişilikli insan kaynağı yetiştirmektir. Ayrıca halkla ilişkiler ve reklâmcılık alanlarında, planlamadan uygulamaya kadar tüm aşamalarda görev alabilecek, kuramsal bilgiler ile uygulamayı bir arada yürütebilen, araştırmacılık becerisi kazanmış, mesleğin ekonomik, etik ve hukuksal yönlerini kavramış çağdaş uygulamacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır . Küreselleşen dünyada Avrupa Birliği ile bütünleşme aşamasındaki Türkiye'de iş ve sosyal yaşamda halkla ilişkiler, reklam ve iletişim yönetiminin gücünün bilincinde olan, bu gücü sosyal sorumluluk sınırları içinde kullanmak gerektiğine inanan iş gücünü, halkla ilişkiler, reklam ve iletişim sektörüne kazandırmayı amaçlamaktadır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne tabidir.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü stajını tamamlamış olmaktır. Öğrenci başarısız olduğu derslerden belirli bir kısmını Yaz Okulu kapsamında da alabilir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Teorik Derse anlatma yöntemi Görsel ve Uygulamalı eğitime dayalı yöntem Tartışmaya dayalı yöntem gibi ders işleme metodları uygulanmaktadır. Bu yöntemlere ek olarak programdaki öğrencilerin sektör elemanları ile bir araya getirilmesi sağlanmaktadır.