Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
TRM-3101
Önbüro Hizmetleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
TRM-3103
Genel Turizm
Zorunlu 3 3 Yazdır
TRM-3105
Kat Hizmetleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
TRM-3107
Turizm Ekonomisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
TRM-3109
Yiyecek İçecek Servisi I
Zorunlu 3 3 Yazdır
TRM-3111
Önbüroda Vardiya İşlemleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
TRM-3113
İşçi Sağlığı ve Güvenliği
Zorunlu 3 3 Yazdır
TRM-3115
Konukla İletişim
Zorunlu 2 2 Yazdır
TRM-3117
Mesleki Yabancı Dil I
Zorunlu 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı30,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
TRM-3102
Önbüroda Oda İşlemleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
TRM-3104
Otel İşletmeciliği
Zorunlu 3 4 Yazdır
TRM-3106
Yiyecek İçecek Servisi II
Zorunlu 3 3 Yazdır
TRM-3108
Konuk Giriş Çıkış İşlemleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
TRM-3110
Otelcilik ve Otomasyon Sistemleri I
Zorunlu 4 5 Yazdır
TRM-3112
Mesleki Yabancı Dil II
Zorunlu 3 3 Yazdır
TRM-3150
Turizmde İnsan Kaynakları
Seçmeli 3 3 Yazdır
TRM-3152
Genel Alan Kontrolü
Seçmeli 3 3 Yazdır
TRM-3154
Otel İşletmelerinde Maliyet Kontrolü
Seçmeli 3 3 Yazdır
TRM-3156
İkinci Yabancı Dil I
Seçmeli 3 3 Yazdır
TRM-3158
Turizm Mevzuatı
Seçmeli 3 3 Yazdır
TRM-3160
Kat Kontrolü
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı28,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
TRM-3201
Turizm Pazarlaması
Zorunlu 3 3 Yazdır
TRM-3203
Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acentacılığı
Zorunlu 3 4 Yazdır
TRM-3205
Otelcilik ve Otomasyon Sistemleri II
Zorunlu 4 5 Yazdır
TRM-3207
Turizm Coğrafyası
Zorunlu 3 3 Yazdır
TRM-3209
Kongre Seminer Organizasyonu
Zorunlu 3 3 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
TRM-3251
Turizmde Bilgi Teknolojileri
Seçmeli 3 3 Yazdır
TRM-3253
Kalite Yönetim Sistemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
TRM-3255
Menü Planlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
TRM-3257
İkinci Yabancı Dil II
Seçmeli 3 3 Yazdır
TRM-3259
Meslek Etiği
Seçmeli 3 3 Yazdır
TRM-3261
Önbüroda Raporlama İşlemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3000
İşyeri Eğitimi
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3001
İşyeri Eğitimi Uygulamaları
Zorunlu 7 10 Yazdır
MYO-3005
Kurum Stajı (Turizm ve Otel İşletmeciliği)
Zorunlu 0 8 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı28,0039,00
Toplam113,00129,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Isparta Meslek Yüksekokulu
BAS-804
Sigortacılık Ürünleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
HIT-801
Güzel Konuşma Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
IKY-808
Kariyer Planlama
Seçmeli 2 3 Yazdır
LOJ-806
Lojistik ve Teknoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi Gürkan KALKAN  
e-mail : gurkankalkan@isparta.edu.tr  
Telefon : 2118245  
Fax : 2370611  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi Gürkan KALKAN  
e-mail : gurkankalkan@isparta.edu.tr  
Telefon : 2111506  
Fax : 2370611  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu Çünür Kampusu / ISPARTA / TÜRKİYE  
Genel Bilgi : Turizm ve Otel İşletmeciliği programı, Turizm sektöründe hizmet üretim süreçlerinde görev alabilecek ve yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan bir yükseköğrenim programıdır. Isparta Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının 50 kişilik kontenjanı, seçmeli İngilizce hazırlık sınıfının yanı sıra, normal ve ikinci öğretim olmak üzere iki yıllık eğitim süresi vardır. Bölümde İngilizce bilgisine sahip olmayanların yaralanabileceği seçmeli 1 yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı imkanı vardır. Ayrıca ilk iki yarıyıl süresince zorunlu İngilizce dil dersi konulmuş; son iki yarıyıl da haftada 4 saat verilen seçmeli bir yabancı dil dersi ile dil bilgilerini pekiştirmeleri amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra 3. ve 4. yarıyıllarda Rusça ve Almanca seçmeli ders olarak konulmuştur. 1. sınıfta teorik ve uygulamalı olarak turizm işletmelerindeki departmanları ve işleyişini tanımaya yönelik mesleki ve kültürel dersler verilmektedir. Üçüncü yarıyıldan itibaren öğrencilerin ilgileri ve becerileri doğrultusunda tercih yapabilmeleri için seçmeli derslerle uzmanlaşmaya yönelik olarak ?Önbüro ve Kat Hizmetleri?, ?Yiyecek İçecek ve Mutfak? dalları bulunmaktadır.  
Edinilen Ünvan : Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Öğrenciler, Lise Diploması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme Sınavı sonucuna göre kayıt hakkı kazanmaktadırlar. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Turizm ve Otel İşletmeciliği Programına yapılan yatay geçiş başvuruları ?Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik? hükümlerine göre değerlendirilmektedir. Yurt İçi üniversitelerden geçişler için; ? Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir dönem öğrenim görmek. ? Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak. ? 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak. ? Disiplin cezası almamış olmak. Yurt Dışı Üniversitelerden Geçişler İçin; ? Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından tanınan bir üniversitede öğrenim görmek. ? Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı (iki dönem) öğrenim görmek. ? Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak. ? 100 üzerinden az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak. ? Disiplin cezası almamış olmak.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Programın hedefi; Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu, özellikle konaklama işletmeciliği alanında gerekli olan tüm teorik ve sektörel deneyime sahip, mesleğinin gerektirdiği düzeyde en az iki yabancı dile hakim, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, karar verebilme ve uygulayabilme yeteneğine sahip, dünya turizmindeki en son gelişmeleri yakından izleyen, insani ilişkileri kuvvetli, vizyonu geniş ve sürekli gelişime açık, kaliteli insan gücünü yetiştirmektedir. Öğrenciler, öğrenimleri boyunca Ağırlama Hizmetleri alanının temel ilkelerini ve ağırlama endüstrisi işletmecisi olarak hukuki sorumluluğunu bilmelerinin yanında; ? Mesleği ile ilgili mevzuatı takip eden ve ticari belgeleri kullanabilen, ? İş hayatında meslek ahlakının önemini bilen, ? Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilen, bilgi depolayabilen, depolanmış bilgileri kullanabilen, ? Mesleği ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanabilen, ? Gıda üretim, tüketim süreçlerindeki işlemleri, teknikleri ve esasları uygulayabilen, ? Mesleği ile ilgili temizlik, bakım, muhafaza süreçlerindeki işlemleri, teknikleri ve esasları bilen ve uygulayan, ? Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerilerine sahip, ? Mesleği ile ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini kullabilen, ? Alanı ile ilgili bölümde hizmet üretim, tüketim süreçlerindeki giriş, çıkış, ön muhasebe işlemleri esaslarını bilen ve uygulayan Öğrenciler mezun etmek programın ana hedefini oluşturmaktadır.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Turizm sektörü Meslek Elemanı, Ağırlama - Hizmet Sektöründe kaynakları, varlıkları, zamanı, süreçleri ve iş gücünü yerine getirebilen, çalıştığı müessesede fonksiyonel yönetime katkı sağlayabilen veya kendi iş yerinde yönetim fonksiyonlarını icra edebilen kişidir.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Bu programdan mezun olan öğrenciler dikey geçiş sınavı ile Turizm ve otel işletmeciliği Yüksekokullarının, Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, İşletme vey İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme, Turizm İşletmeciliği bölümlerine yerleşmeye hak kazanabilirler. Anadolu Üniversitesinin Açık Öğretim Fakültesinin İktisat, İşletme, Konaklama Yönetimi (lisans) bölümlerine veya ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavı?nda (DGS) başarılı oldukları takdirde aşağıdaki 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilirler. ? İşletme ? İşletme-İktisat ? Konaklama İşletmeciliği ? Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği ? Konaklama ve Turizm İşletmeciliği ? Turist Rehberliği ? Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ? Turizm ve Otel İşletmeciliği ? Turizm ve Rehberlik Bu bölümlerden mezun olan öğrenciler Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sınavına girerek Lisansüstü eğitime devam edebilirler. Kamu kurum ve bankalarında görev alabilirler. Özel şirketlerin halkla ilişkiler departmanında görev alabilirler.  
Programın Amaçları : Turizm sektörü, yabancı dil ve bilgi teknolojilerine hakim, nitelikli, eğitimli insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle mesleki eğitimin önemi giderek artmış ve işletmelerin başarısı iyi yetişmiş, nitelikli insan gücüne bağlı hale gelmiştir. Turizm ve Otel İşletmeciliği programında, sektörün gelişmesine katkıda bulunulabilecek mesleki bilgi ve becerisi yüksek, mesleğinin gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerine vakıf, yabancı dil bilen, mesleki sorumluluğunu bilen insan gücü yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu programdan mezun olan öğrencilerin; turizm sektörünün tüm dallarında, turizm kaynaklarını, turizm varlıklarını, zamanı ve iş gücünü yönetme, bir işletmeyi sevk ve idare etme vasıflarına sahip beceri ve vizyon sahibi bireyler olmaları amaçlanmaktadır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne tabidir.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 60 işgünü stajını tamamlamış olmaktır. Öğrenci başarısız olduğu derslerden belirli bir kısmını Yaz Okulu kapsamında da alabilir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : 1. Teorik Derse dayalı yöntem 2. Görsel ve Uygulamalı eğitime dayalı yöntem 3. Örnek olay ve problem çözme becerisini geliştirmeye dayalı yöntem 4. Tartışmaya dayalı yöntem gibi ders işleme metodları uygulanmaktadır. Bu yöntemler kendi içlerinde laboratuar çalışmaları, işletme uygulamaları, proje çalışmaları ve teknik gezilerle desteklenmektedir.