Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
DIT-3101
İşletme Bilimine Giriş
Zorunlu 3 3 Yazdır
DIT-3103
Genel Muhasebe
Zorunlu 3 4 Yazdır
DIT-3105
Temel Hukuk
Zorunlu 3 3 Yazdır
DIT-3107
Mikro Ekonomi
Zorunlu 3 4 Yazdır
DIT-3109
Gümrük İşlemleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
DIT-3111
Dış Ticaret İşlemleri I
Zorunlu 3 4 Yazdır
DIT-3113
Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
DIT-3115
E-Ticaret
Zorunlu 2 3 Yazdır
DIT-3117
Serbest Bölgeler
Zorunlu 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
DIT-3102
Dış Ticaret İşlemleri II
Zorunlu 3 3 Yazdır
DIT-3104
Makro Ekonomi
Zorunlu 3 4 Yazdır
DIT-3106
İstatistik
Zorunlu 2 3 Yazdır
DIT-3108
Ticaret Hukuku
Zorunlu 3 3 Yazdır
DIT-3110
Dış Ticaret Paket Programlar
Zorunlu 3 4 Yazdır
DIT-3112
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
Zorunlu 2 4 Yazdır
DIT-3114
Dış Ticaret Belge ve Uygulamaları
Zorunlu 3 3 Yazdır
DIT-3116
Tedarik Zinciri Yönetimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
DIT-3118
Dış Ticarette Standardizasyon
Zorunlu 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
DIT-3201
Uluslararası İktisat
Zorunlu 3 4 Yazdır
DIT-3203
Uluslararası Pazarlama
Zorunlu 2 4 Yazdır
DIT-3205
Uluslararası Finansman
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
DIT-3251
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-3253
Girişimcilik ve İnovasyon
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-3255
Dış İşlemlerde Teşvikler
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-3257
Güncel Dış Ticaret Sorunları
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-3259
Türkiye Ekonomisi ve AB İlişkileri
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-3261
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-3263
İletişim
Seçmeli 3 3 Yazdır
DIT-3265
Dış Ticaret ve Marka
Seçmeli 3 3 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3000
İşyeri Eğitimi
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3001
İşyeri Eğitimi Uygulamaları
Zorunlu 7 10 Yazdır
MYO-3002
Kurum Stajı
Zorunlu 0 4 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı38,0045,00
Toplam113,00135,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Isparta Meslek Yüksekokulu
BAS-804
Sigortacılık Ürünleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
HIT-801
Güzel Konuşma Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
IKY-808
Kariyer Planlama
Seçmeli 2 3 Yazdır
LOJ-806
Lojistik ve Teknoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Mevlüt GÜNAL  
e-mail : nurdankusat@isparta.edu.tr  
Telefon : +902462146657  
Fax : +902462370611  
AKTS Koordinatörü : Prof. Olcay ATASEVEN  
e-mail : oguzhanozaltın@isparta.edu.tr  
Telefon : 2462146714  
Fax : +902462370611  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Çünür Kampusu ISPARTA  
Genel Bilgi : Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler çağdaş bilgiye ve uluslararası becerilere sahip insan kaynağına talebi artırmaktadır. Dış ticaretin çok önem kazandığı günümüzde iyi yetişmiş nitelikli eleman eksikliğini doldurabilmek amacıyla Türkiye'nin küresel rekabet gücüne katkıda bulunacak mezunlar vermek amacıyla kurulmuştur. ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük gibi dış ticaretle ilgili iş kollarında çalışacak meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır  
Edinilen Ünvan : Dış Ticaret Meslek Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Öğrenciler, Lise Diploması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme Sınavı sonucuna göre kayıt hakkı kazanmaktadırlar. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Daha önce eğitim gördükleri programdan yatay geçiş yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden ders kredilerinin denk olması durumunda muaf tutulurlar.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Kamu ve özel sektörde dış ticaret konusunda çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Bu programın mezunlarına önlisans diploması ve Meslek Elemanı ünvanı verilmektedir. Mezunlar Gümrük Komisyoncusu, İthalat ve İhracat bürolarında uzman eleman, kamu kuruluşlarında memur olarak çalışabilmektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : DGS ile İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin ilgili bölümlerine geçiş imkanı vardır.  
Programın Amaçları : Günümüz işletmeleri hem iç pazarda hem de dış pazarlarda yoğun bir uluslararası rekabetle karşı karşıyadır. Bu nedenle, faaliyetlerini daha profesyonelce yapmak, kaliteli mal ve hizmet üretmek zorundadır.Program yoğun rekabet ortamında, gelişen pazarlara yönelen başta küçük ve orta boy işletmeler olmak üzere sanayinin ihracat hamlesine cevap verecek, dış ticaret konularında pratik bilgi ile donanmış, gümrük mevzuatına hakim, çözüm odaklı dış ticaret uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Sınavlar, öğretim elemanları tarafından Üniversitemiz yönetmelikleri dikkate alınarak belirlenen esaslara göre değerlendirilir.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü stajını tamamlamış olmaktır. Öğrenci başarısız olduğu derslerden belirli bir kısmını Yaz Okulu kapsamında da alabilir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı