Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
PAZ-3101
Temel Hukuk
Zorunlu 2 3 Yazdır
PAZ-3103
İktisada Giriş I
Zorunlu 3 4 Yazdır
PAZ-3105
İşletme Bilimine Giriş
Zorunlu 3 4 Yazdır
PAZ-3107
Pazarlama İlkeleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
PAZ-3109
Ticari Matematik
Zorunlu 3 3 Yazdır
PAZ-3111
Satış Yönetimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
PAZ-3113
Ticari Belgeler
Zorunlu 3 3 Yazdır
PAZ-3115
İletişim
Zorunlu 3 3 Yazdır
PAZ-3117
Konuşma Eğitimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
PAZ-3102
İktisada Giriş ll
Zorunlu 3 4 Yazdır
PAZ-3104
İstatistik
Zorunlu 3 3 Yazdır
PAZ-3106
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
PAZ-3108
Etkili Sunum Teknikleri ve Seminer Hazırlama
Zorunlu 3 3 Yazdır
PAZ-3110
Perakende Yönetimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
PAZ-3112
Tüketici Davranışları
Zorunlu 3 3 Yazdır
PAZ-3114
Uluslararası Pazarlama
Zorunlu 3 3 Yazdır
PAZ-3116
Yönetim ve Organizasyon
Zorunlu 3 3 Yazdır
PAZ-3118
Satış Teknikleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
PAZ-3120
Yazışma ve Raporlama Teknikleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı29,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
PAZ-3201
Pazarlama Araştırması
Zorunlu 3 4 Yazdır
PAZ-3203
Stratejik Pazarlama
Zorunlu 3 5 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
PAZ-3251
Yeni Pazarlama Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
PAZ-3253
Reklamcılık
Seçmeli 3 3 Yazdır
PAZ-3255
Elektronik Pazarlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
PAZ-3257
Marka Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
PAZ-3259
Hizmet Pazarlaması
Seçmeli 3 3 Yazdır
PAZ-3261
Pazarlama Mevzuatı
Seçmeli 3 3 Yazdır
PAZ-3263
Lojistik
Seçmeli 3 3 Yazdır
PAZ-3265
Pazarlama İletişimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
PAZ-3267
Meslek Etiği
Seçmeli 3 3 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,0034,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3000
İşyeri Eğitimi
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3001
İşyeri Eğitimi Uygulamaları
Zorunlu 7 10 Yazdır
MYO-3002
Kurum Stajı
Zorunlu 0 4 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı36,0043,00
Toplam117,00137,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Isparta Meslek Yüksekokulu
BAS-804
Sigortacılık Ürünleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
HIT-801
Güzel Konuşma Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
IKY-808
Kariyer Planlama
Seçmeli 2 3 Yazdır
LOJ-806
Lojistik ve Teknoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi Esra VONA KURT  
e-mail : esravonakurt@isparta.edu.tr  
Telefon :  
Fax : 2462370611  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. FATIMA HÜLYA DİKİCİ  
e-mail : hulyadikici@isparta.edu.tr  
Telefon : 2462146679  
Fax : 2462370611  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu Çünür Kampusu / ISPARTA / TÜRKİYE  
Genel Bilgi : Üniversite Giriş Sınavı?ndan yeterli puan alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler bölümün ön lisans programına başlamaya hak kazanırlar. Pazarlama Programı; iki yıllık olup, pazarlamanın kavramları, teorisi, kuralları ve uygulamaları hakkında öğretim veren sosyal bir programdır. Eğitim Türkçedir.  
Edinilen Ünvan : Pazarlama Meslek Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Lise Diploması Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : ÖSS  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen yeni pazarlama tekniklerini tanıyan ve anlayabilen Reklam, markalaşma ve kişisel satış konularında bilgi sahibi olan ve bu konulardaki uygulamalara katkıda bulunabilen İşletme için önemli bir varlık olan tüketiciyi tanıyan ve tanıma için gerekli sosyal, psikolojik etkileri inceleyerek pazarı yakından izleyebilme konusunda katkı sağlayabilen Alanında yeterli olabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip üretilmiş olan mal ve hizmeti tüketicinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda sunmak için gerekli olan kültürel, hukuksal, finansal, yönetsel ve halkla ilişkiler konularında bilgi sahibi Firma sahibi, yöneticiler ve çalışanlar ile iletişim kurabilen ve gerektiğinde pratik çözümler sunabilen Muhasebe sistemi hakkında bilgi sahibi olan ve bu bilgilerini kullanarak firma içinde ön muhasebe sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesine katkıda bulunabilen Ticari işletmelerin ilgili oldukları mevzuat hakkında bilgi sahibi olan Temel ekonomi kavramlarına hâkim Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilen, etkin iletişim becerilerine sahip Olan meslek elemanı yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Bu programı başarıyla bitirenler şirketlerde satış elemanı, satış temsilcisi, satış yöneticisi veya halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında müşteri temsilcisi olarak görev alabilmektedirler  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Pazarlama dalında ön lisans diplomasını alan öğrenciler ilgili lisans programlarına dikey geçiş sınavı ile geçebilirler.  
Programın Amaçları : İşletmelerin üretmiş oldukları mal ve hizmetlerin etkin bir şekilde pazara sunulabilmesi için, gerekli planlama ve uygulamaları gerçekleştirebilecek, değişen pazar şartlarının gerektirdiği mesleki bilgi ve becerilerle donanmış, ülkemiz işletmelerinin pazarlama ve satış uygulamalarında ihtiyaç duydukları meslek elemanlarının yetiştirilmesidir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı