Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ISY-3101
Genel İşletme I
Zorunlu 3 5 Yazdır
ISY-3103
Temel Hukuk
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISY-3105
Finansal Muhasebe
Zorunlu 4 4 Yazdır
ISY-3107
Genel Ekonomi
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISY-3109
Örgütsel Davranış
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISY-3111
Pazarlama
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISY-3113
İstatistik
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISY-3115
Halkla İlişkiler ve İletişim
Zorunlu 3 3 Yazdır
MAT-3000
Genel Matematik
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,5030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ISY-3102
Genel İşletme II
Zorunlu 3 5 Yazdır
ISY-3104
Ticaret Hukuku
Zorunlu 3 4 Yazdır
ISY-3106
Yönetim ve Organizasyon
Zorunlu 3 4 Yazdır
ISY-3108
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISY-3110
Araştırma Yöntemleri ve Seminer
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISY-3112
Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISY-3114
Girişimcilik ve Proje Yönetimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISY-3150
İnsan Kaynakları Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-3152
Toplam Kalite Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-3154
Lojistik Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-3156
Maliyet Muhasebesi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-3158
Ticari Belgeler
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı26,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
ISY-3201
Üretim Yönetimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ISY-3203
Türk Vergi Sistemi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ISY-3205
Finansal Yönetim
Zorunlu 3 5 Yazdır
ISY-3207
Stratejik Yönetim
Zorunlu 3 5 Yazdır
ISY-3209
Güncel Yönetim Teknikleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
UOS-3000
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
ISY-3251
E-Ticaret
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-3253
Bilgisayarlı Muhasebe
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-3255
Finansal Piyasalar
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-3257
Hizmet İşletmeleri Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISY-3259
Endüstri 4.0
Seçmeli 3 3 Yazdır
GNC-002
Gönüllülük Çalışmaları Dersi
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-3000
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3000
İşyeri Eğitimi
Zorunlu 4 4 Yazdır
MYO-3001
İşyeri Eğitimi Uygulamaları
Zorunlu 7 10 Yazdır
MYO-3002
Kurum Stajı
Zorunlu 0 4 Yazdır
TUR-3000
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı32,0039,00
Toplam108,50129,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Isparta Meslek Yüksekokulu
BAS-804
Sigortacılık Ürünleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
HIT-801
Güzel Konuşma Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
IKY-808
Kariyer Planlama
Seçmeli 2 3 Yazdır
LOJ-806
Lojistik ve Teknoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MYO-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Nesrin ŞALVARCI TÜRELİ  
e-mail : nesrintureli@isparta.edu.tr  
Telefon : 2462146686  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. KUTAY ÖZDEMİR  
e-mail : kutayozdemir@isparta.edu.tr  
Telefon :  
Fax :  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Doğu Yerleşkesi 32260 Çünür/Isparta  
Genel Bilgi : Üniversite Giriş Sınavı'ndan yeterli puan alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler bölümün ön lisans programına başlamaya hak kazanırlar. Yönetim ve organizasyon bölümü; iki yıllık olup, yönetim ve organizasyonun kavramları, teorisi, kuralları ve uygulamaları hakkında öğretim veren sosyal bir programdır. Eğitim Türkçedir. Programın amacı, kamu ve özel sektör işletmelerine muhasebe ve işletme alanında meslek elemanı yetiştirmektir.  
Edinilen Ünvan : İşletme Yönetimi Meslek Elemanı  
Yeterlilik Düzeyi : Mezun Öğrenciler, çağdaş yönetim kavramları ve uygulamaları vasıtasıyla, işletmecilik faaliyetlerini yerine getirebilme yeteneğini kazanırlar  
Kabul Koşulları : Lise Diploması, Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Daha önce eğitim gördükleri programdan yatay geçiş yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden ders kredilerinin denk olması durumunda muaf tutulurlar.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunlar , işletmelerin satın alma, üretim, pazarlama ve muhasebe departmanlarında, bankalarda iş bulabilmektedir.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Bölüm mezunları dikey geçiş sınavında başarılı olmak koşuluyla örgün öğretimde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme bölümlerine, sınavsız olarak da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine dikey geçiş yapabilirler.  
Programın Amaçları : Programın temel amacı öğrencilerin her türlü işletmeyi genel yapısı ile tanımalarına, mal veya hizmet üretimi için tedarik işlemlerinin yapılmasına, mal veya hizmetin üretilmesi ve bu süreçteki insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler işlemlerini öğrenmelerine, ürünün pazarlanması ile gelir-gider dengelerinin muhasebeleştirilmesine yönelik temel bilgi, beceri ve uygulamaları kazandırmaktır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Sınavlar, öğretim elemanları tarafından Üniversitemiz yönetmelikleri dikkate alınarak belirlenen esaslara göre değerlendirilir.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü stajını tamamlamış olmaktır. Öğrenci başarısız olduğu derslerden belirli bir kısmını Yaz Okulu kapsamında da alabilir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı