Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
01BTK1110
Tarım ve Çevre Kirliliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK1111
Böcek ve Konukçu Bitki Arası İlişkiler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK1112
Böceklerde Beslenme Davranışındaki Değişim Mekanizmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Hazırlık Sınıfı
01BTK1113
Bitki Virüs Hastalıklarını Tanılama Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK1114
Vektörlerle Taşınan Bitki Virüsleri ve Taşınma Mekanizmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK1115
Bitki Virüs Hastalıklarının Epidemiyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5101
Zararlılarla Biyolojik Savaşım Esasları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5102
Böcek Populasyon Ekolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5105
Böcek Sınıflandırmasının Temel Prensipleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5106
Böcek Takımlarının Tanılanması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5107
EntomolojideDenemelerin Kurulması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5108
Entomolojide Denemelerin Değerlendirilmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5110
Bitki Virüs Serolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5111
Virüs Taşınma Yolları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5112
Bitki Hastalıkları Fizyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5113
Virüs Nükleik Asit Morfolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5115
Mikoplazma, Riketsia, Viroidler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5116
Polimeraz Zincir Reaksiyonu ve Uygulama Alanları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5120
Tohum Patolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5122
Bitki Hastalıklarına Karşı Biyolojik Savaşım
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5124
Toprak Kökenli Patojenler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5129
Paraziter Olmayan Bitki Hastalıkları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5130
Böcek Toksikolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5131
Böceklerin Toplanması ve Preparasyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5132
Entomolojide Biyoteknik Savaşım Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5133
Böcek Yetiştirme Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5136
Tüm Savaş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5137
Bitki Virüs Hastalıkları İle Mücadele Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5138
Böcek Fizyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5141
Bitkilerde Böceklere Karşı Dayanıklılık
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5142
İleri Moleküler Biyoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5143
Bitki Hastalık Etmenlerinin Tanısında Kullanılan Moleküler Yönt.
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5144
Böcek Davranışları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5145
Biyoçeşitlilik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5146
Mikolojide Laboratuvar Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5147
Fitopatolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5148
Bitki Hastalıklarıyla Alternatif Mücadele Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5150
Bitkilere Gen Transferinin Temel Prensipleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5151
Mikolojide Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanılması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5152
Entomopatojen Mikroorganizmalar İle Çalışma Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5153
Bitkilerde Dayanıklılık Mekanizması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5154
Temel Biyoteknoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5155
Nematolojiye Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5156
Bitki Paraziti Nematodlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5157
Bitki Paraziti Nematodlar İle Çalışma Metodları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00252,00
Hazırlık Sınıfı
01BTK5158
Çim ve Süs Bitkilerinde Hastalık Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
01BTK5159
Ekotoksikoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5160
Fungus Taksonomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5161
İnsektisit Uygulama Esasları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5162
Bitki Korumada Laboratuvar Güvenliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5163
Böceklerde Beslenme Fizyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5164
Bitki Korumada Uygulamalı İstatistik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5165
Gerçek Zamanı PCR Yöntemleri ve Uygulama Aalanları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5166
İLERİ MİKOLOJİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK5167
Bitki Korumada Bilgi Kaynaklarından Yararlanma ve Bilimsel Makale Yazımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK6105
Bitki Virüs Serolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK6106
Fungus Bitki İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK6107
Mikoriza
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK6108
Bitki Hastalıklarıyla Mücadelede Kullanılan Kimyasallar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK6110
Bitki Virus ve Viroid Hastalıkları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK6111
Virus Vektör İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK6112
Bitki Virus Hastalıklarıyla Mücadele Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK6113
Bitki Korumada Biyoteknoloji Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK6116
Bitkilerde Böceklere Karşı Dayanıklılık
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK6117
Entomolojide Özel Konular
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK6118
Fitopatolojide Özel Konular
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK6120
Moleküler Bitki Virolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK6122
Bitki Doku Kültürü ve Gen Aktarım Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK6123
Bitkilerde Virüslere Dayanıklılık Geliştirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK6124
Entomolijide Moleküler Yöntemlerin Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK6125
İnsektisitler ve Akarisitler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK6127
Ön Tahmin ve Uyarı Modelleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00156,00
Hazırlık Sınıfı
01BTK6128
Herbisitler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK6129
Bitki Paraziti Nematodların Ekolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK6130
Allelopati
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK6131
Ballı Bitkiler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK6132
Nematolojide güncel çalışmalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK6133
Bitki Hastalıklarına Karşı Direnç Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK6134
Bitki hastalıkları ve mineral beslenme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK6135
Zararlılarda İnsektisit Direnç Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK6136
Tarımsal Akaroloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK6137
Pestisit Kirliliği ve Kontrolü
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0060,00
Hazırlık Sınıfı
01BTK7501
Seminer I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK7601
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK7602
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK8501
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01BTK8601
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01BTK9501
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK9502
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK9503
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK9504
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK9601
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK9602
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK9603
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK9604
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK9605
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK9606
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK9607
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK9608
Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK9609
BİTKİ PATOJEN İLİŞKİSİNİN BİYOKİMYA VE FİZYOLOJİSİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK9610
BÖCEKLERDE HAYATTA KALMA DAVRANIŞLARI
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK9611
Herbolojide Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK9612
BÖCEKLERDE YÖNELME VE ÜREME DAVRANIŞLARI
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK9613
Agroekosistemde Biyoçeşitlilik ve Yabancı Ot-Hastalık-Böcek İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK9614
Zehirli Bitkiler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK9615
Yabancı Otlarda Tanı ve Terminoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK9616
Ekoloji Temelli Zararlı Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK9617
Yabancı Ot Ekolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK9618
Etnobotanik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK9619
Organik Tarımda Yabancı Ot Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK9620
Kentsel Entomoloji ve Mücadele Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK9621
Bitki Paraziti Nematodlara Karşı Dayanıklılık
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK9622
Entomolojide Örnekleme Yöntemleri ve Populasyon Takibi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK9623
Su Yabancı Otları ve Mücadelesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00240,00
Hazırlık Sınıfı
01BTK9624
Dipteroloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK9625
Böceklerle Yabancı Otların Biyolojik Mücadelesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01BTK9999
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0015,00
Toplam0,00747,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :