Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
01ORM1110
İklim Değişikliği ve Akdeniz Ormanları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM1111
İklim Değişikliği ve Ekosistemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM1112
Küresel İklim Değişikliği ve Habitat Uygunluk Modellemesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5101
Orman Ağaçları Tohumları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5102
Özel Nitelikli Ağaçlandırmalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5103
Tohum Kaynakları ve Islah Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5104
Ağaç Islahında Coğrafik Varyasyon,Tür ve Orijin Denemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5105
Fidan Standardizasyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5107
Ormancılıkta İşletme Amaçlarının Saptanması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5109
Orman Amanejman Planlanması Düzenlenmesi ve Envanter
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5110
Böceklerin Toplanma, Preparasyon,Muhafaza ve Teşhisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5111
Böcek Ekolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5112
Ahşap Malzemenin Korunması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5113
Toprak-Su Koruma İlkeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5114
Kuş Sayım Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5115
Türkiye Orman Kelebekleri ve Savaşı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5116
Önemli Dış ve İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5118
Türkiyede Zehirli Bitkiler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5120
Herbaryum Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5122
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Zorunlu 0 3 Yazdır
01ORM5125
Odun Anatomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5126
Arazi Kullanımı ve Toprak Koruma
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5127
Akdeniz Florası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5129
Park ve Bahçe Bitkileri Zararlıları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5130
Ormancılık Dendrolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5131
Özel Amaçla İşletilen Ormanların Amenajman Esasları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5132
Zararlılarla Savaş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5133
Orman Rekreasyonel Alanlarının Planlaması ve Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5134
Orman Kaynakları Ekonomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5135
Planlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5136
Türkiye Kabuk Böcekleri ve Savaşı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5137
Orman Değerlerinin Belirlenmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5138
Orman Fitopatolojisi Laboratuvar Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5139
Ormancılıkta Proje Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5140
Ormancılıkta Bilgisayar Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5141
Personel Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5142
Ormanda Hasılatın Tahmini ve Araştırılması Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5143
Peyzaj Amaçlı Bitkisel Materyaller
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5144
Odun Kimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5145
Orman Hastalıkları ile Biyolojik Savaş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5146
Ormancılıkta Optimal Karar Verme Metodları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5147
Asli Ağaç Türlerimizin Fidanlık Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5148
Yaban Hayatı Ekolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5150
Asli Ağaç Türlerimizin Silvikültürü
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5151
Otsu Bitkiler Sistematiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5153
Sürgün Ormanları ve Koruya Dönüştürme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5154
İstatistiksel Teknikler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5155
Orman Kaynaklarının İzlenmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5156
Ormancılık Araştırmalarında Deneme Desenleri ve Değerlendirilmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5157
Çiçeklenme ve Gen Çeşitliliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5158
Populasyon Genetiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5159
Matematiksel Ekonomi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5160
Finansal Tablolar Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5161
Maliyet Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5162
Ormancılıkta Kırsal Kalkınma
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5163
Böceklerle Biyoteknik Savaşım Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5164
Orman Zararlıları İle Biyolojik Savaş
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5165
Abiyotik Orman Zararlıları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5166
Kavak Zararlıları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5167
Orman Yangınları ve Ekolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5168
Kantitatif Ekoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5169
Yetişme Ortamı Bilgisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5170
Yabancı Türlerin İthal Yöntemleri ve Denemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5171
Yaban Hayatında Etüt ve Envanter
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5172
Kavak Yetiştirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5173
Ormancılıkta Gen Koruma
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5174
Orman Yollarının Planlama, Yapım ve Bakım Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5175
Ormancılıkta Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tasarımı ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5176
Orman İşçiliği ve Ormancılıkta Ergonomi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5177
Ormancılıkta Üretim, Taşıma ve Depolama Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5178
Ormancılıkta Güncel Konular
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5179
Bitki Besin Maddeleri ve Gübreleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5180
Tarımsal Ormancılık
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5181
Türkiye'nin Önemli Av hayvanları, Biyolojileri, Habit. Ve Prob
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5182
Yaban Hayatı Amenajmanının Esasları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5183
Ormancılık Yaban Hayatı İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5184
Ülkemizde Görülen Önemli Fungal Kaynaklı Orman Ağ. Hastalıkları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5185
Yapraklı Ağaç ve Çalıların Kışın Tanınması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5186
İleri Orman Patolojisi ve Mikolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5187
Akdeniz Ekolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5188
Türkiye Orman Dağılım Ekolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5189
Bilgisayar Destekli İstatistik Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5190
Havza Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5191
Yağış havzasında erozyon indikatörleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5192
Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Planlama (ETFP)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5193
Ormancılıkta Uzaktan Algılama
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5194
Sayısal Görüntü İşleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5195
Ekosistem Bilgisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5196
Ekosistemlerde Çevre Sorunları ve Çözüm Yolları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5197
Erozyon ve Sedimentasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5198
Coğrafi Bilgi Sistemi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5200
Modern Odun Hacmi Tahmin Metotları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5202
Endüstriyel Ağaçlandırmalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5203
Yaban Hayatında Teknolojinin Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5204
Arazi Kamp Teknikleri ve Hayatta Kalma
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5205
Orman Hidrolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5206
Havza Envanteri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5207
Orman Meraları ve Vejetasyon Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5208
Orman ve Mera Hidrolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5209
Toprak Koruyucu Bitkiler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5210
Korunan Alan Yöntemi ve Planlaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5211
Ekoturizm
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5212
Epidemiyoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5213
Feromon Teknolojisi ve Ormanlarda Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5214
Batı Akdeniz Bölgesi Ormanlarının Kabuk Böcekleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5215
Az Gelişmiş Ülkeler Ormancılığı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5216
Kırsal Yapı Analiz Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5217
Ormancılıkta Örnekleme Teknikleri ve Deneme Desenleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5218
Orman Hasılatı ve Büyüme Modelleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5219
Av ve Yaban Hayatı Ekonomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5220
Doğrusal Programlama ve Doğal Kaynak Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00663,00
Hazırlık Sınıfı
01ORM5221
Ormancılıkta Karbon Ekonomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5222
Ormancılıkta Sertifikasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5223
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5224
Yaban hayatı çalışmalarında organizasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5225
Yaban hayatı çalışmalarında organizasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5226
Karnivor ekolojisi ve koruma
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5227
Yaban Hayvanlarının Habitat Tercihleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5228
Yaban Hayvanları Habitatlarının Modelleme Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5229
Yaban hayatı çalışmalarında organizasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5230
Avrupa Birliği Ormancılık Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5231
Akdeniz Havzalarının Ekohidrolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5232
CBS Yöntemleri ile Yaban Hayvanlarının İzlenme Teknikleri ve Haritalaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5233
Sürüngen ekolojisi ve envanteri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0078,00
Hazırlık Sınıfı
01ORM5234
Odun Dışı Bitkisel Orman Ürünleri Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5235
Doğal Kaynakların Korunması ve Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5236
Dikili Ağaç ve Odunda Görülen Fungusların Moleküler Ekolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5237
Yabancı İstilacı Orman Patojenleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5238
Orman Patolojisinde Kullanılan In Vitro Moleküler Teknikler
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0030,00
Hazırlık Sınıfı
01ORM5239
İklim Değişikliği-Karbon Döngüsü İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5240
Havza Rehabilitasyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM5241
Böcek Sistematiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Hazırlık Sınıfı
01ORM6101
Parametrik Olmayan Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6102
İleri Ormancılık Ekonomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6105
Yüksek Dağ Silvikültürü
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6106
Ormanda Doğa Koruma
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6107
Tali Ağaç Türlerimizin Silvi kültürü
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6109
Tek Ağaç ve Meşcere Simülasyon Modelleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6110
Orman Envanterinde Uzaktan Algılama Verilerine Dayalı Örnekleme Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6111
Çok Amaçlı Orman Envanteri Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6112
Ulusal Orman Envanteri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6113
Kantitatif Orman Genetiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6114
Orman İşletmelerinde Üretim Planlaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6116
Yaban Hayatı Habitatlarının Düzenlenmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6117
Memeli Populasyonlarında Yoğunluk Tahmini
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6118
Odunsu Bitkiler Özel Yetiştiriciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6119
Otsu Bitkileri Özel Yetiştiriciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6120
Kent Ormancılığı Planlaması ve Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6122
Yabancı Türlerin İthal Yöntemleri ve Denemeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6123
Orman Yolları Sanat Yapıları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6124
Ormancılıkta Operasyonel Planlama ve Optimal Karar Verme Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6125
Ormancılıkta Transport Planlaması ve Lojistik Sistem Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6126
Ormancılıkta Üretim Operasyonlarının Çevresel Etkileri ve Önlemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6127
Fizyolojik Ekoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6128
Orman Genetik Kaynaklarının Korunması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6129
Ağaç Islahı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6130
Verimsiz Ormanların Islahı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6131
Orman Fidanlıkları Ekonomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6132
Ormancılıkta İstatiksel Kalite Kontrolü
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6133
Ormancılıkta Pazarlama Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6134
Ormancılık Üretim İşlerinde Ekonomik Analiz
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6135
Avlak Planlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6136
Yaban Hayatı Habitatlarında taşıma Kapasitesi Ölçümü
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6137
Kuş Envanterinde Teritori Tasvir Metotları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6138
Türkiye'nin Otsu Bitkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6139
Batı Akdeniz Vejetasyon Tipleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6140
Kuzey Boreal Zonda Ormancılık Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6142
Fungal Popülasyonların Moleküler Tekniklerle İncelenmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6143
Orman Ekosisteminde Çürüklüğe Neden Olan Fungusların Biyoloji ve Ekolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6144
Fungal Endofitler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6145
Ormancılıkta Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama ile Konumsal Analizler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6146
Sayısal Görüntü Analizleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6147
Fungal Ekoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6148
Fungal Epidemiyoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6149
Mikorizanın Ormancılıkta Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6150
Pas Fungusları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6151
Kurak ve Yarı Kurak Mıntıkalarda Doğa Restorasyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6152
Kurak Bölge Problemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6153
Yüksek Dağ Meraları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6154
Orman Ekosisteminde Büyümenin Modellenmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00288,00
Hazırlık Sınıfı
01ORM6155
Odun Dışı Orman Ürünleri Ekolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6156
Orman Ekolojisinde Arazi Envanter Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6157
Orman Yapısı ve Çeşitlilik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6158
Tür Dağılım Modellemesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6159
Vejetasyon Sınıflandırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6160
Tohum Bahçeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6161
Yabancı İstilacı Patojenler ve Orman Ekosistemleri Üzerine Etkisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6162
Silvikültürel Planlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6163
Böceklerde Davranış
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6164
Türkiye Ormanları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6165
Yüksek Dağ Ormanlarında Meşcere Dinamikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6166
Toprak Erozyonu Ölçüm Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6168
Odun Zararlısı Böcekler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6169
Yabancı İstilacı Patojenler ve Orman Ekosistemleri Üzerine Etkisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6170
Orman Ekosistemlerinde Gösterge Tür Analizleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6173
Süs Bitkisi Zararlıları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6174
Yaban hayvanı tür çeşitliliği ve habitat ilişkisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6175
Orman Ekosistemlerinde Bitkisel Tür Çeşitliliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6176
Ekosistem Karakteristikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6177
Akdeniz Bölgesinin Ekonomik Bitkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6178
Uçucu Yağ Bitkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM6179
Yaban Hayatı Envanterinde Dolaylı Sayım Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00132,00
Hazırlık Sınıfı
01ORM7501
Seminer I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM7601
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM7602
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM8501
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01ORM8601
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01ORM9501
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9502
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9503
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9504
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9601
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9602
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9603
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9604
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9605
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9606
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9607
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9608
Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9609
Böcek Morfolojisi ve Anatomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9610
Havzalarda Su Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9611
İleri Ormancılık Hukuku
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9612
Orman Koruma Problemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9613
Bitki-Toprak-Su İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9614
Bitkilerde Stres Fizyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9615
Ekolojik Araştırmalar için İstatistiksel Modeller
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9616
Hidrometeorolojik Ölçmeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9617
Çevre Kirlenmesi ve Korunması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9618
Sürdürülebilir Orman Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9619
Evapotranspirasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9620
Ormancılıkta Halkla İlişkiler
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00222,00
Hazırlık Sınıfı
01ORM9621
Orman Yangın Yönetimi ve Yangın Silvikültürü
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9622
Havza Modelleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9623
Entomoloji Laboratuvar Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9624
Havza Analizinin Esasları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9625
Ormanların Yasadışı Müdahalelerden Korunması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9626
Böcek Epidemiyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9627
Ormancılıkta Örnekleme ve Değerlendirme Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9628
İklim değişikliği ve Toprak Erozyonuna Etkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9629
Akdeniz Orman Ekosistemi Kabuk Böcekleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ORM9999
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0057,00
Toplam0,001488,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :