Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-0103
Fizik I
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM-0105
Genel Kimya l
Zorunlu 2 3 Yazdır
KRY-100
Kariyer Planlama
Zorunlu 1 2 Yazdır
MAT-0107
Kalkülüs I
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
YKT-101
Meteoroloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
YKT-103
Bilgisayar Destekli Çizim
Zorunlu 3 4 Yazdır
YZF-0101
Botanik
Zorunlu 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı26,5032,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
FIZ-0104
Fizik II
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM-0106
Genel Kimya ll
Zorunlu 2 3 Yazdır
MAT-0108
Kalkülüs II
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
YKT-102
İklim Değişikliği ve Kuraklık
Zorunlu 3 5 Yazdır
YTE-0200
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
Zorunlu 3 4 Yazdır
YTO-0200
Toprak Bilgisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
YBT-0200
Tarımsal Biyoteknoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
YKT-201
Hidroloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
YKT-203
Statik ve Mukavemet
Zorunlu 4 4 Yazdır
YKT-205
Hidrolik
Zorunlu 3 4 Yazdır
YKT-207
Malzeme Bilgisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
YTM-0200
Tarımsal Mekanizasyon
Zorunlu 3 4 Yazdır
YTO-301
Toprak Fiziği
Zorunlu 3 4 Yazdır
YZB-0200
Zootekni
Zorunlu 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
YBB-0200
Bahçe Bitkileri
Zorunlu 3 4 Yazdır
YBK-0200
Bitki Koruma
Zorunlu 3 4 Yazdır
YKT-202
Ölçme Bilgisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
YKT-204
Betonarme
Zorunlu 3 4 Yazdır
YKT-206
Zemin Mekaniği
Zorunlu 3 3 Yazdır
YKT-208
Sera Yapım Tekniği
Zorunlu 3 4 Yazdır
YTB-0200
Tarla Bitkileri
Zorunlu 3 4 Yazdır
YZB-102
İstatistik
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
3. Sınıf Güz Dönemi (5. Yarıyıl)
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
YKT-305
Sulama
Zorunlu 3 4 Yazdır
YKT-315
Tarımsal Yapılar
Zorunlu 3 3 Yazdır
YKT-353
Mesleki Uygulama I
Zorunlu 1 2 Yazdır
YBK-307
Bitki Zararlıları ile Mücadele Yöntemleri ve İlaçları
Seçmeli 3 4 Yazdır
YKT-307
Mühendislik Ölçmesi
Seçmeli 3 4 Yazdır
YKT-309
Tarımsal Yapılarda İklimlendirme Tekniği
Seçmeli 3 3 Yazdır
YKT-311
Atık Su Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
YTO-405
Bitki Besleme
Seçmeli 3 4 Yazdır
YTO-407
Topraksız Yetiştiricilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl)
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
YKT-306
Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk
Zorunlu 3 4 Yazdır
YKT-308
Arazi Toplulaştırma
Zorunlu 3 4 Yazdır
YKT-316
Yüzey Sulama Sistemlerini Projelendirilmesi
Zorunlu 3 3 Yazdır
YKT-354
Mesleki Uygulama II
Zorunlu 1 2 Yazdır
YKT-312
Su Yapıları
Seçmeli 3 3 Yazdır
YKT-314
Tarımda Çelik Yapılar
Seçmeli 3 3 Yazdır
YTB-206
Organik ve Sürdürülebilir Tarım
Seçmeli 3 4 Yazdır
YTE-406
Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
YTM-206
Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Seçmeli 3 4 Yazdır
YTO-406
Arazi Kullanım Planlaması
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
4. Sınıf Güz Dönemi (7. Yarıyıl)
YKT-403
Damla ve Yağmurlama Sulama Sistemlerinin Tasarımı
Zorunlu 3 4 Yazdır
YKT-407
Kültürteknik Proje Uygulamaları 1
Zorunlu 3 3 Yazdır
YKT-420
Drenaj ve Arazi Islahı
Zorunlu 3 3 Yazdır
YKT-453
Mezuniyet Tez Çalışması I
Zorunlu 1 2 Yazdır
YBB-205
Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım
Seçmeli 3 4 Yazdır
YBB-309
Budama Tekniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
YKT-401
Hayvan Barınakları
Seçmeli 3 4 Yazdır
YKT-413
Sulama Şebekeleri ve İşletme Yöntemleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
YKT-415
Tarım Ürünleri Depolama Yapıları
Seçmeli 3 5 Yazdır
YTO-307
Uzaktan Algılama ve CBS
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
4. Sınıf Bahar Dönemi (8. Yarıyıl)
YKT-406
Kültürteknik Proje Uygulamaları 2
Zorunlu 3 3 Yazdır
YKT-421
Rekreasyon Alanlarının Sulanması
Zorunlu 3 3 Yazdır
YKT-454
Mezuniyet Tez Çalışması II
Zorunlu 1 2 Yazdır
YZF-0400
İşletmede Mesleki Eğitim
Zorunlu 5 15 Yazdır
YBB-310
Örtü Altı Yetiştirme Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
YKT-402
Sulama ve Çevresel Etkileri
Seçmeli 2 5 Yazdır
YKT-404
Tarımsal Yapılarda Atık Yönetimi
Seçmeli 2 5 Yazdır
YKT-410
Su Kaynaklarının Planlanması
Seçmeli 2 4 Yazdır
YKT-412
İş Sağlığı ve Güvenliği
Seçmeli 2 4 Yazdır
YZB-204
Araştırma ve Deneme Metodları
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı32,0045,00
Toplam200,00257,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Ziraat Fakültesi
BAH-801
Hobi Bahçeciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
BKB-801
Böceklerin Dünyası
Seçmeli 2 3 Yazdır
TOP-802
Toprak Verimliliğinin Sürdürülebilirliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
TOP-804
Dijital Tarım
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. SEMA KALE ÇELİK  
e-mail : semakale@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 214 6288  
Fax : 0 246 214 6399  
AKTS Koordinatörü : Araştırma Görevlisi EMRE TOPÇU  
e-mail : emretopcu@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 214 6295  
Fax : 0 246 214 6399  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 32260 Çünür-Isparta/ TÜRKİYE  
Genel Bilgi : Bölümde toprak ve su kaynaklarından optimum biçimde yararlanılması, bu kaynakların korunması ve geliştirilmesi, üretimin çeşitli aşamalarında gerekli tüm yapı ve tesislerin planlanması, projelenmesi ve yapımı, tarım işletmelerinin yapısal ve fiziksel yönden gelişmelerini sağlayan ve etkileri uzun dönemli olan önlemlerin incelenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bölümde tam zamanlı 6 adet öğretim üyesi 2 adet araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Üzerinde çalışılan başlıca araştırma konuları; sulama, sulama yöntemleri, bitki su tüketimi, sera yapım ve iklimlendirme tekniği, hayvan barınakları, drenaj ve arazi ıslahı, sulama suyu kalitesi ve tuzluluk, arazi toplulaştırmadır. Bölümün genel Tarımsal Yapılar ve Sulama laboratuarı bulunmaktadır.  
Edinilen Ünvan : Ziraat Mühendisi  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder. Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Diğer yükseköğretim kurumlarından Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne bağlı birimlere yatay geçişler, 21.10.1982 tarihli ve 17845 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Ülkenin ve bölgenin tarımsal üretimini arttırmaya yönelik sorunlarını belirlemek, çözümler ve projeler üreterek, bilgi ve teknolojinin üreticilere aktarılmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda çalışma becerisine sahip, ulusal değerlere bağlı, bilgili ve konusunda yetkin, başarıyı önemseyen ve çevreye duyarlı çağdaş ziraat mühendisi yetiştirmek Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünün hedeflerindendir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : 1- Devlet Su İşleri 2- Sulama birlikleri ve sulama kooperatifleri 3- Tarım bakanlığı bünyesindeki Tarım il ve ilçe müdürlükleri 4- Tarımsal araştırma enstitüleri 5- Tarım reformu genel müdürlüğü 6- Tarımsal kalkınmayı destekleme kurumu 7- Belediyelerin park ve yeşil alan müdürlükleri 8- Belediyelerin su kurumu idaresi müdürlükleri 9- İl özel idareleri 10- Ziraat bankaları 11- Özel tarımsal sektörler 12- Sulama alet ve ekipmanları üreten özel şirketler 13- Üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak 14- Ayrıca özel iş kurma imkânları (basınçlı sulama sistemlerinin tasarımı, sulama programlama vb. özel danışmanlık hizmetleri). Mezunların tarımsal yapılar ve sulama konularında çalışmalar yapan özel mühendislik bürosu açma yetkileri de bulunmaktadır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir Yan Dal Programını izlemelerine olanak verilir. Yan Dal Programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Ayrıca, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan Çift Anadal programına kaydolabilirler. Yan Dal ve Çift Anadal Üniversite senatosu tarafından belirlenen yönergelere göre düzenlernir.  
Programın Amaçları : Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında Ziraat Mühendisi ihtiyacının karşılanması amacıyla, çağın gereklerine uygun bilgi ve deneyim ile donatılmış, tarım ve tarıma dayalı endüstri sektörünün gereksinim duyduğu ulusal ve uluslar arası düzeydeki güncel bilgilere sahip, kamu ve/veya özel kuruluşların talep ettiği bilgi ve deneyim akışını yazılı ve sözlü olarak sağlayabilen, tarımda uygulanan modern tekniklerin araştırılması, elde edilen sonuçların tarıma kazandırma yeteneğine sahip nitelikli ziraat mühendisleri yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : yarıyılda /yılda en az bir ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları dekanlıkça belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. Fakülte Kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuar sınavları açılabilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; a)Kayıt yenilemek, b)Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek, c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak, ç)Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir. Ders ve laboratuarlar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları laboratuarlar için de aynen geçerlidir. Bir dersin başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak bulunur. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4’lük sisteme uyarlanır. Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır. GNO’su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile (DC) ve (DD) notu aldıkları dersleri tekrar edebilir  
Mezuniyet Koşulları : Fakültemizde / bölümümüzde normal eğitim- öğretim süresi 4 yıldır. Ancak bu süre içerisinde mezun olamayan öğrenci 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre eğitim öğretimlerini yedi yılda tamamlamak zorundadır. Bu süreler sonunda Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarı yıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı yıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için yukarıda belirtilen yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Normal öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler “Başarı Belgesi”, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise “Üstün Başarı Belgesi” almaya hak kazanırlar  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı