Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
HAZ-001
Hazırlık Sınıfı
Seçmeli 0 0 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,000,00
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
BIO-119
Botanik
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-131
Fizik I
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM-606
Genel Kimya
Zorunlu 3 3 Yazdır
MAT-129
Matematik I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
TEB-203
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
Zorunlu 3 5 Yazdır
TMB-101
Tarımsal Sanayide Girişimcilik
Zorunlu 2 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ZTB-102
İstatistik
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
BAH-500
Bahçe Bitkileri
Zorunlu 3 5 Yazdır
FIZ-132
Fizik II
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-120
Matematik II
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
TAB-500
Tarla Bitkileri
Zorunlu 3 5 Yazdır
TMB-102
Teknik Resim
Zorunlu 2 3 Yazdır
TOP-222
Toprak Bilgisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,5030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
BKB-225
Bitki Koruma
Zorunlu 3 5 Yazdır
MAT-119
Mühendislik Matematiği
Zorunlu 3 4 Yazdır
TMB-201
Statik
Zorunlu 3 4 Yazdır
TMB-205
Bilgisayar Destekli Çizim Tekniği
Zorunlu 2 4 Yazdır
TMB-207
Akışkanlar Mekaniği
Zorunlu 2 3 Yazdır
TYS-221
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Zorunlu 3 5 Yazdır
ZTB-501
Hayvan Yetiştirme ve Besleme
Zorunlu 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
GDM-226
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Zorunlu 2 4 Yazdır
TMB-202
Dinamik
Zorunlu 3 6 Yazdır
TMB-204
Makina Malzeme Bilgisi
Zorunlu 2 5 Yazdır
TMB-206
Tarımsal Mekanizasyon
Zorunlu 3 5 Yazdır
TMB-208
Temel Elektrik ve Elektronik Bilgisi
Zorunlu 3 6 Yazdır
ZTB-411
Araştırma ve Deneme Metotları
Zorunlu 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
3. Sınıf Güz Dönemi (5. Yarıyıl)
TMB-301
Makina Elemanları
Zorunlu 3 4 Yazdır
TMB-303
Termodinamik
Zorunlu 3 4 Yazdır
TMB-305
Tarımsal Elektrifikasyon
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZIR-301
Mesleki Uygulama l
Zorunlu 1 3 Yazdır
TEB-306
Tarımsal Yayım ve İletişim
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-307
Ürün İşleme İlkeleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-309
Ergonomi ve İş Güvenliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-311
Tarımda Sürdürebilir Yaklaşımlar
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-313
Araştırma Planlaması ve Sunum Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-315
Taşıma ve İletim Tekniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-317
Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TYS-316
Arazi Toplulaştırma
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl)
TMB-302
Toprak İşleme Alet ve Makinaları
Zorunlu 3 4 Yazdır
TMB-304
Sera Mekanizasyonu
Zorunlu 3 4 Yazdır
TMB-306
Ekim Bakım Gübreleme Makinaları
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZIR-302
Mesleki Uygulama ll
Zorunlu 1 3 Yazdır
BAH-401
Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-310
Ölçme Tekniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-312
Mekanik Teknoloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-314
Enformatik ve Bilgisayar Programlama
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-316
İklimlendirme Tekniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-318
Enerji Yönetimi Esasları
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-320
Bilgisayar Destekli Modelleme
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-322
Biyolojik Malzeme Bilgisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-324
Meliorasyon Makinaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
TYS-302
Drenaj ve Arazi Islahı
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
4. Sınıf Güz Dönemi (7. Yarıyıl)
TMB-401
Hasat ve Harman Makinaları
Zorunlu 3 3 Yazdır
TMB-405
Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZIR-403
Mezuniyet Tez Çalışması l
Zorunlu 1 3 Yazdır
TMB-407
Tarım Makinaları İşletmeciliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-409
Sulama Makinaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-411
Kompost Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-413
Tarımsal Mekanizasyon Planlaması
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-415
Tarımsal Ürünleri Kurutma Tekniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-417
Isı Transferi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-419
Yakıtlar ve Yanma
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-405
Bitki Besleme ve Gübreleme
Seçmeli 3 4 Yazdır
TYS-317
Zemin Mekaniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TYS-409
Tarım Ürünleri Depolama Yapıları
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
4. Sınıf Bahar Dönemi (8. Yarıyıl)
TMB-418
Termik Motorlar ve Tarım Traktörleri
Zorunlu 4 7 Yazdır
ZIR-404
Mezuniyet Tez Çalışması ll
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZIR-600
Staj
Zorunlu 0 8 Yazdır
TMB-404
Tarım Makinaları Tasarımı
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-406
Hayvancılıkta Mekanizasyon
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-408
Bitki Koruma Makinaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-410
Biyogaz Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-412
Tarım Makinaları Ayar ve Bakım Tekniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-414
Güneş Enerjisi Teknolojileri
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-416
Hayvan Barınaklarında Çevre Denetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı14,0030,00
Toplam157,00240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Ziraat Fakültesi
BAH-801
Hobi Bahçeciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
BKB-801
Böceklerin Dünyası
Seçmeli 2 3 Yazdır
BKB-803
Brice Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
TOP-803
Hava Sporları
Seçmeli 2 3 Yazdır
ZTB-801
Pet Hayvanları Yetiştiriciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Kamil EKİNCİ  
e-mail : kekinci@ziraat.sdu.edu.tr  
Telefon : 02462113864  
Fax : 02462371693  
AKTS Koordinatörü :  
e-mail : rkulcu@ziraat.sdu.edu.tr  
Telefon : 02462114640  
Fax : 02462371693  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 32260 Çünür ISPARTA  
Genel Bilgi : Tarım makinaları bölümü ziraat fakültesi içerisinde yer alan, 4 yıllık örgün eğitim veren bir bölümdür. Öğrenciler bu bölümde genel ziraat dersleri, temel mühendislik derleri ve tarım makinaları ve tarımda enerji kullanımı üzerine mesleki dersler almaktadır.  
Edinilen Ünvan : Ziraat Mühendisi  
Yeterlilik Düzeyi : Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrencinin o yarıyıl/yılda alacağı dersler, kayıt sırasında akademik danışmanı ile birlikte belirlenir. Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıl/yıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler Lisans programlarından mezun olabilmek için lisans öğrencilerinin 140±10 (BU YENİ BÖLÜMLERDE 130 ±10 ) kredi-saatlik ders almaları gerekir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendindeki dersler bunun dışındadır  
Kabul Koşulları : T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Süleyman Demirel Üniversitesi’nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Diğer yükseköğretim kurumlarından Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı birimlere yatay geçişler, 21.10.1982 tarihli ve 17845 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Tarım makinaları bölümünün hedefi; araştırma, geliştirme ve öğretim faaliyetlerinde daima bilimsel bakış açısını temel alarak, alanında ülke ve bölge ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi fikirler üretmek, problemlere bilimsel bilgi ve yöntemleri kullanarak çözümler üreten çağdaş mühendisler yetiştirmek, sürekli kendisini ve bilgisini geliştirerek ülkemizde ve dünyada öncü olan bir bölüm olmaktır.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Tarım makinaları bölümünden mezun olan öğrenciler, ziraat mühendisi unvanı ile ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Kamu kuruluşu olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı birimler ile üniversitelerde çalışma alanı bulunurken, özel sektör kuruluşu olarak seracılık, fide üretimi, tarımsal ilaç ile tarım makinaları üretim ve pazarlanması konusunda çalışan şirketlerde çalışma imkanı bulunmaktadır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir Yan Dal Programını izlemelerine olanak verilir. Yan Dal Programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Ayrıca, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan Çift Anadal programına kaydolabilirler. Yan Dal ve Çift Anadal Üniversite senatosu tarafından belirlenen yönergelere göre düzenlenir.  
Programın Amaçları : Tarım makinaları bölmümünün amacı; öğrencilere öncelikle temel mühendislik ve ziraat bilgileri vermek ve bu alytapının üzerine tarım makinaları ve tarımda enerji uygulamaları konusunda mesleki dersler vererek alanında uzmanlaşmış ziraat mühendisleri yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Öğrenciler yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka, bir de yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda /yılda en az bir ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları dekanlıkça belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. Fakülte Kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuar sınavları açılabilir Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; a)Kayıt yenilemek, b)Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek, c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak, ç)Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir. Ders ve laboratuarlar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları laboratuarlar için de aynen geçerlidir. Bir dersin başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak bulunur. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4’lük sisteme uyarlanır. Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır. GNO’su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile (DC) ve (DD) notu aldıkları dersleri tekrar edebilir  
Mezuniyet Koşulları : Fakültemizde / bölümümüzde normal eğitim- öğretim süresi 4 yıldır. Ancak bu süre içerisinde mezun olamayan öğrenci 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre eğitim öğretimlerini yedi yılda tamamlamak zorundadır. Bu süreler sonunda Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarı yıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı yıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için yukarıda belirtilen yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Normal öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler “Başarı Belgesi”, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise “Üstün Başarı Belgesi” almaya hak kazanırlar  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Fakültemiz/Bölümümüzde tam zamanlı ders işleme yöntemi uygulanmaktadır.