Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Ulusal Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-0103
Fizik I
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM-0105
Genel Kimya l
Zorunlu 2 3 Yazdır
KRY-100
Kariyer Planlama
Zorunlu 1 2 Yazdır
MAT-0107
Kalkülüs I
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
YKT-101
Meteoroloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
YTB-101
Tarımsal Ekoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
YZF-0101
Botanik
Zorunlu 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı26,5032,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
FIZ-0104
Fizik II
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM-0106
Genel Kimya ll
Zorunlu 2 3 Yazdır
MAT-0108
Kalkülüs II
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
YTE-200
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
Zorunlu 3 4 Yazdır
YTO-0200
Toprak Bilgisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
YTO-102
Jeoloji ve Jeomorfoloji
Zorunlu 2 2 Yazdır
YZB-102
İstatistik
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
YBT-0200
Tarımsal Biyoteknoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
YKT-0200
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Zorunlu 3 4 Yazdır
YTM-0200
Tarımsal Mekanizasyon
Zorunlu 3 4 Yazdır
YTO-201
Temel Laboratuvar Bilgisi
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
YTO-203
Bitki Biyokimyası
Zorunlu 2 4 Yazdır
YTO-205
Kartoğrafya
Zorunlu 3 3 Yazdır
YTO-207
Mikrobiyoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
YZB-0200
Zootekni
Zorunlu 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,5030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
YBB-0200
Bahçe Bitkileri
Zorunlu 3 4 Yazdır
YBK-0200
Bitki Koruma
Zorunlu 3 4 Yazdır
YKT-202
Ölçme Bilgisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
YTB-0200
Tarla Bitkileri
Zorunlu 3 4 Yazdır
YTO-202
Su Kalitesi ve Türkiye Suları
Zorunlu 2 3 Yazdır
YTO-204
Bitki Fizyolojisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
YTO-206
Analitik Kimya
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
YZB-204
Araştırma ve Deneme Metodları
Zorunlu 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,5030,00
3. Sınıf Güz Dönemi (5. Yarıyıl)
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
YTO-303
Toprak Biyolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
YTO-309
Toprak Minerolojisi ve Petroğrafisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
YTO-315
Toprak Fiziği
Zorunlu 3 3 Yazdır
YTO-317
Mesleki Uygulama I
Zorunlu 1 2 Yazdır
YBB-413
Meyve Bahçesi Projelendirme ve Tesisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
YBK-307
Bitki Zararlıları ile Mücadele Yöntemleri ve İlaçları
Seçmeli 3 4 Yazdır
YKT-305
Sulama
Seçmeli 3 4 Yazdır
YTB-303
Tıbbi ve Aromatik Bitkileri
Seçmeli 3 4 Yazdır
YTB-411
Tarla Denemelerinin Bilgisayarda Yorumlanması
Seçmeli 3 4 Yazdır
YTO-307
Uzaktan Algılama ve CBS
Seçmeli 3 4 Yazdır
YTO-311
Verimlilikte Toprak Testleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
YTO-313
Toprak Verimliliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl)
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
YTO-302
Toprak Kimyası
Zorunlu 3 4 Yazdır
YTO-308
Toprak Mekaniği ve Teknolojisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
YTO-316
Toprak ve Su Koruma
Zorunlu 3 3 Yazdır
YTO-318
Mesleki Uygulama II
Zorunlu 2 2 Yazdır
YBB-202
Genel Sebzecilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
YBK-302
Bitki Hastalıkları ile Mücadele Yöntemleri ve İlaçlar
Seçmeli 3 4 Yazdır
YTB-206
Organik ve Sürdürülebilir Tarım
Seçmeli 3 4 Yazdır
YTE-406
Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
YTM-204
Bilgisayar Destekli Çizim Tekniği
Seçmeli 2 4 Yazdır
YTO-310
İnsansız Hava Araçları ve Drone Kullanımı
Seçmeli 3 4 Yazdır
YTO-312
Verimlilikte Bitki Analizleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
YTO-314
Toprak Bitki Su İlişkileri
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
4. Sınıf Güz Dönemi (7. Yarıyıl)
YTO-401
Gübre Bilgisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
YTO-405
Bitki Besleme
Zorunlu 3 4 Yazdır
YTO-415
Mezuniyet Tez Çalışması I
Zorunlu 2 2 Yazdır
YTO-417
Toprak Oluşumu ve Sınıflama
Zorunlu 3 4 Yazdır
YKT-403
Damla ve Yağmurlama Sulama Sistemlerinin Tasarımı
Seçmeli 3 4 Yazdır
YTB-201
Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
YTE-411
Girişimcilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
YTM-0219
İşçi Sağlığı ve Güvenliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
YTO-407
Topraksız Yetiştiricilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
YTO-409
Toprak Islahı
Seçmeli 3 4 Yazdır
YTO-411
Toprak Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
YTO-413
Çevre Kirliliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
4. Sınıf Bahar Dönemi (8. Yarıyıl)
YTO-404
Toprak Etüd ve Haritalama
Zorunlu 3 4 Yazdır
YTO-414
Mezuniyet Tez Çalışması II
Zorunlu 2 2 Yazdır
YTO-416
Deneme Tekniği
Zorunlu 3 4 Yazdır
YZF-0400
İşletmede Mesleki Eğitim
Zorunlu 5 15 Yazdır
YBB-204
Genel Meyvecilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
YBB-310
Örtü Altı Yetiştirme Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
YBB-312
Kültür Mantarı Yetiştiriciliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
YKT-308
Arazi Toplulaştırma
Seçmeli 3 4 Yazdır
YTE-410
Tarımsal Sigortacılık
Seçmeli 3 4 Yazdır
YTM-402
Ekim Dikim Bakım Gübreleme Makinaları
Seçmeli 3,5 4 Yazdır
YTO-406
Arazi Kullanım Planlaması
Seçmeli 3 4 Yazdır
YTO-408
Gübreleme İlkeleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
YTO-410
Türkiye Toprakları
Seçmeli 3 4 Yazdır
YTO-412
Teknoloji ve Arge Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı28,0045,00
Toplam194,00257,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Ziraat Fakültesi
BAH-801
Hobi Bahçeciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
BKB-801
Böceklerin Dünyası
Seçmeli 2 3 Yazdır
TOP-802
Toprak Verimliliğinin Sürdürülebilirliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
TOP-804
Dijital Tarım
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. İbrahim ERDAL  
e-mail : ibrahimerdal@isparta.edu.tr  
Telefon : 02462146306  
Fax : -  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi SİNAN DEMİR  
e-mail : sinandemir@isparta.edu.tr  
Telefon : 02462116264  
Fax : -  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü ISPARTA  
Genel Bilgi : Bölümde sürdürülebilir tarımsal üretim için toprak özelliklerinin, kullanım potansiyellerinin, ideal kullanım ve yönetim tekniklerinin belirlenmesi konularında eğitim- öğretim ve araştırmalar yapılmaktadır. Bölüm çalışmalarının yürütüldüğü arazi, laboratuar ve sera alt yapıları mevcuttur. Akademik kadro 11 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.  
Edinilen Ünvan : Ziraat Mühendisi  
Yeterlilik Düzeyi : Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrencinin o yarıyıl/yılda alacağı dersler, kayıt sırasında akademik danışmanı ile birlikte belirlenir. Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıl/yıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler Lisans programlarından mezun olabilmek için lisans öğrencilerinin 140±10 (BU YENİ BÖLÜMLERDE 130 ±10 ) kredi-saatlik ders almaları gerekir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendindeki dersler bunun dışındadır  
Kabul Koşulları : T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Diğer yükseköğretim kurumlarından Isparta Uygulmalı Bilimler Üniversitesi'ne bağlı birimlere yatay geçişler, 21.10.1982 tarihli ve 17845 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Isparta Uygulmalı Bilimler Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Isparta Uygulmalı Bilimler Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Tarım sektöründe, bölümün çalışma konularıyla ilgili sorunlara bilimsel çözümler üretilmesi yanında nitelikli işgücü yetişmesini sağlamaktır.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Bölüm mezunları Tarım Bakanlığına bağlı tarım il müdürlüklerinde, bayındırlık ve iskan , kültür ve turizm, çevre ve orman bakanlıklarında, üniversiteler ve tarımsal araştırma enstitülerinde, il özel idarelerinde, belediyelerde, devlet su işlerinde, bankalarda, ilaç ve gübre bayileri ile tarımsal danışmanlık alanlarında çalışma imkanları bulmaktadırlar.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir Yan Dal Programını izlemelerine olanak verilir. Yan Dal Programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Ayrıca, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan Çift Anadal programına kaydolabilirler. Yan Dal ve Çift Anadal Üniversite senatosu tarafından belirlenen yönergelere göre düzenlernir.  
Programın Amaçları : Bölümde topraklarımızın tanınması, değerlendirilmesi, yönetimi ve korunması temel konularında tarım sektörünün ziraat mühendisi gereksinimini karşılamaya yönelik lisans eğitimi verilmesin temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapılmasını ve yeni bilgi ve teknolojilerin ilgililerle paylaşılarak tarımsal gelişime destek verilmesini amaçlamaktadır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Öğrenciler yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka, bir de yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda /yılda en az bir ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları dekanlıkça belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. Fakülte Kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuar sınavları açılabilir Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; a)Kayıt yenilemek, b)Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek, c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak, ç)Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir. Ders ve laboratuarlar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları laboratuarlar için de aynen geçerlidir. Bir dersin başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak bulunur. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4’lük sisteme uyarlanır. Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır. GNO’su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile (DC) ve (DD) notu aldıkları dersleri tekrar edebilir  
Mezuniyet Koşulları : Fakültemizde / bölümümüzde normal eğitim- öğretim süresi 4 yıldır. Ancak bu süre içerisinde mezun olamayan öğrenci 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre eğitim öğretimlerini yedi yılda tamamlamak zorundadır. Bu süreler sonunda Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarı yıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı yıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için yukarıda belirtilen yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Normal öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler “Başarı Belgesi”, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise “Üstün Başarı Belgesi” almaya hak kazanırlar  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Bölümümüzde tam zamanlı ders işleme yöntemi uygulanmaktadır.